Anneloes Krul nieuwe studentassessor College van Bestuur

Met ingang van 1 september is Anneloes Krul de nieuwe studentassessor in het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. Zij volgt Merel Dekker op.

Het College van Bestuur is blij met de komst van Krul. “Afgelopen jaar hebben we voor het eerst in de geschiedenis van onze universiteit geëxperimenteerd met een student assessor in het CvB, omdat we de studentgemeenschap beter willen betrekken bij ons beleid. Merel Dekker heeft consequent het studentperspectief ingebracht in discussies en dat is van grote waarde geweest. Het is heel mooi dat Anneloes het stokje wil overnemen”, zegt collegevoorzitter Anton Pijpers.

Krul is student Sociologie. Afgelopen jaar was ze assessor in het faculteitsbestuur van de faculteit Sociale Wetenschappen. Ook is ze voorzitter en secretaris geweest van Vereniging Utrechtse Universitaire Raden. Ze komt nadrukkelijk niet alleen op voor belangen van studenten: ook de medewerkers gaan haar aan het hart. Zo was ze mede-initiatiefnemer van de  #10000 uur actie, om de werkdruk van docenten op de agenda te zetten.

“Hoewel het gebaar goed ontvangen werd, merk ik dat ik het prettiger vind om problemen aan te pakken in plaats van aan te kaarten”, zegt Anneloes. “Ik denk dat ik daar in de rol van studentassessor goed aan kan bijdragen.” Een van haar aandachtspunten is het Utrechts Onderwijsmodel en hoe dat in de praktijk functioneert. “Daarnaast wil ik me als student van de UU, en lid van de LHBTI+ gemeenschap richten op inclusie van álle studenten binnen de Universiteit Utrecht.”

Krul zal deelnemen aan de wekelijkse vergaderingen van het College van Bestuur en aan andere vergaderingen die relevant zijn bij de beleidsontwikkeling op universitair niveau, zoals de bilaterale overleggen met de faculteitsbesturen, en het overleg van het CvB met decanen. De nadruk zal liggen op onderwijs- en student gerelateerde onderwerpen. Om goed geïnformeerd te zijn wil zij nauw contact onderhouden met studenten en in het bijzonder de studentassessoren in de faculteiten, de studentenorganisaties en de studenten in de Universiteitsraad.

Krul is benoemd op voordracht van een benoemingsadviescommissie, bestaande uit de rector magnificus, de directeur Studentzaken Onderwijs & Onderzoek, een vertegenwoordiger van de studentgeleding van de Universiteitsraad, een facultaire student assessor en de voorzitter van VIDIUS.