11 januari 2018

And the winner is...

De winnaars van de jaarlijkse Docentprijzen zijn tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Faculteit Geowetenschappen op 9 januari bekend gemaakt. Amir Raoof mag zich Docenttalent van het jaar noemen en Douwe van Hinsbergen is uitgeroepen tot Docent van het jaar.

Gefeliciteerd!

Laudatio's van de jury 

De jury van de docentprijzen bestaat uit de vice-decaan onderwijs, de drie onderwijsdirecteuren en twee studentleden uit de Faculteitsraad. De prijzen werden uitgereikt door studentleden: Jonas Liekens en Dionne Melskens, die ook de laudatio's van de jury voordroegen. Netjes in het Engels, zoals het een internationaal georiënteerde faculteit betaamt.

Douwe van Hinsbergen

Over Douwe zei Dionne:

“You have a clear vision on teaching: teach students the right tactics and skills to solve problems, and they can use these in every company or organisation. You train the students by first asking them to quickly formulate a hypothesis, and then to look for ways this hypothesis can be disproven. Because, in your view students learn more from predictions that were false than from showing that one is right.”

Douwe vindt het belangrijk dat studenten voor zichzelf leren denken, hun eigen conclusies trekken én dat ze zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. Daarom is hij daarnaast gefocust op waar studenten in geïnteresseerd zijn. 

Amir Raoof

Ook Amir let er in zijn colleges op waar de interesses van studenten liggen en richt daar zijn onderwijs op in. Jonas sprak de volgende woorden over Amir:

“You really want your students to be actively involved in your lectures and you encourage them to ask a lot of questions. You subsequently use these questions to define which topics you are going to focus on. As a result, students are never bored during your lectures and remain excited about the different topics you cover. You are committed to find the best fitting teaching method for every course.”

Amir laat studenten zien dat de vraagstukken die zij in het werkende leven tegenkomen complexer zijn dan waar ze tijdens hun studie mee te maken krijgen. Hij besteedt daarom tijdens de laatste cursussen binnen het Hydrology track extra aandacht aan de voorbereiding op het werk na de master. Zo laat hij duidelijk zien wat de maatschappelijke relevantie is van wat studenten leren.

Waardering

De faculteit Geowetenschappen drukt met de docentprijzen haar waardering uit voor het werk van de docenten. De winnaars ontvingen naast een mooi bloemenboeket en een oorkonde ook een bedrag van € 1500 te besteden aan onderwijsgerelateerde zaken, zoals bijvoorbeeld een studiereis of boeken. De studieverenigingen hebben de genomineerden voorgedragen. Voor Docent van het Jaar waren dat -naast de winnaar-: Egbert van der Zee (Sociale geografie en planologie), Joost Vervoort (Milieuwetenschappen) en Jan Andries Post (Natuurwetenschap en Innovatie). Naast Amir was er helaas maar één andere genomineerde voor Docenttalent van het Jaar: Ruud Bosch (Sociale geografie en planologie), omdat twee studieverengingen van mening waren dat er geen talent was dat er duidelijk uitsprong.