2 december 2016

Allereerste studenten Honours Programma Bachelor Diergeneeskunde ontvangen Honourscertificaat

Op donderdag 3 november 2016 ontvingen negen studenten die het Honours Programma Bachelor Diergeneeskunde (HP) hebben afgerond het Honourscertificaat. Een mijlpaal voor de HP-studenten maar ook voor honoursdirector prof. dr. Marjanne Everts en de leden van de commissie Honours Programma Bachelor Diergeneeskunde. De faculteit Diergeneeskunde is bijzonder trots op deze prestatie en feliciteert de kandidaten hartelijk!

Studenten die in het eerste jaar van de bachelor Diergeneeskunde gemiddeld een 7.5 of hoger halen worden voor het HP-traject uitgenodigd. Na een introductieprogramma start in het tweede jaar het honoursprogramma. Het programma kent verbredende en verdiepende elementen en biedt mogelijkheden voor een internationale component. Aanvullende informatie over onder andere het (introductie-) programma staat op de studentensite/honours.

Tijdens de uitreiking waren naast de HP-studenten, familie en vrienden, ook het merendeel van de volgende cohorten HP-studenten aanwezig; in 2014 zijn er 22 en in 2015 25 studenten gestart. Ook waren HP-commissieleden en betrokken docenten aanwezig, alsmede vice-decaan onderwijs prof. dr. Wim Kremer, onderwijsdirecteur dr. Jenny Buijtels en Kim Zunderdorp MSc (HP-coördinator Universiteit Utrecht).

Elke student hield een pitch van drie minuten over zijn of haar honours thesis. De onderwerpen waren heel uiteenlopend en studenten vertelden professioneel en vol trots en overgave over hun onderwerp. Na vragen uit de zaal gevolgd door een discussie en een presentatie over het Gaming project werden de certificaten door prof. dr. Marjanne Everts uitgereikt aan:

Hannes Bijkerk BSc, Agnes Bouw BSc, Julia van Eupen BSc, Nienke Hinsenveld, Andrea Laumen BSc, Sanne Levering BSc, Nathan den Uil BSc, Milou van Velzen BSc, Kaat Houben BSc

Wil je meer weten over het programma of de onderwerpen? Neem contact op met Kirsten Stringa MSc of één van de andere commissieleden van de Commissie Honours Programma Bachelor Diergeneeskunde:

prof. dr. M.E. (Marjanne) Everts, hoogleraar Veterinaire fysiologie, honoursdirector
prof. dr. V.P.M.G. (Victor) Rutten, Universitair hoofddocent Infectieziekten en Immunologie
dr. B. (Bas) Swildens, Universitair docent Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren
dr. Y.R.A. (Yvonne) van Zeeland, Universitair docent Geneeskunde van Gezelschapsdieren
P.L.A.M. (Peter) Vos, Universitair hoofddocent Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren
A.A.G. (Andrea) Laumen BSc
drs. M. (Marloes) Boterman, beleidsmedewerker kwaliteitszorg onderwijs
K.M. (Kirsten) Stringa MSc, HP-coördinator
W.P.M. (Willeke) Veltman, ondersteuning