13 november 2017

Afvalscheiding in meer universiteitspanden

Pictogrammen voor afval scheiden

In vijf universiteitsgebouwen zijn er al gescheiden afvalinzamelmiddelen (Victor J. Koningsbergergebouw, Ruppertgebouw, Educatorium, Spinozahall en Janskerkhof 2-3a). Dit aantal wordt in 2018 uitgebreid. In het Bestuursgebouw zijn al gescheiden afvalbakken, maar worden niet alle stromen gescheiden. Dat gaat vanaf begin 2018 wel gebeuren. Daarnaast gaan medewerkers en studenten in de Universiteitsbibliotheek in de binnenstad, Drift 21, 23 en 25, het Academiegebouw, het Langeveldgebouw, het Sjoerd Groenmangebouw, het Buys Ballotgebouw, het Androclusgebouw, de Dining Hall, het gerenoveerde Minnaertgebouw en de nieuwe Geotoren ook afval scheiden.

Welke afvalstromen scheiden we?

De universiteit gaat het afval verder scheiden. In de afvalinzamelmiddelen zijn aparte bakken voor schoon en droog papier, bekertjes, gft (groente, fruit en tuinafval), plastic en restafval. Deze afvalbakken komen op centrale plekken in de gangen. Er staan geen prullenbakken meer in de kantoren en onderwijsruimtes. Stickers met pictogrammen op de gescheiden afvalbakken helpen je om te bepalen welk afval waar hoort. Een infographic vertelt je meer over afval, wat waar hoort en hoe je zelf kunt bijdragen aan meer hergebruik en recycling. Een theezakje hoort bijvoorbeeld bij het gft-afval, een handdoekpapiertje bij het restafval en een leeg bekertje in de speciale bak voor de bekertjes.

Waarom scheiden we afval?

Des te beter we afval scheiden, des te meer afval we kunnen hergebruiken en recyclen, en des te minder restafval verbrand moet worden. Beter scheiden betekent minder CO2 uitstoten. Dit past bij de duurzaamheidsambities van de universiteit. In 2016 vormde het restafval 64,8 procent van de totale hoeveelheid afval. In 2015 was dit 65,2 procent. In 2020 moet dit 30 procent zijn.

Wanneer starten we met afval scheiden?

In de extra universiteitspanden wordt begin 2018 gestart met het scheiden van afval. In ieder pand vindt specifieke communicatie plaats over de startdatum.

Waarom afval scheiden in deze panden?

Omdat het budget nu niet toereikend is voor het scheiden van afval in alle panden is een selectie gemaakt. Deze selectie is gemaakt op basis van de hoeveelheid mensen in een pand, mate waarin ze een publieke functie hebben en spreiding over de vier regio’s.

Meer informatie

www.uu.nl/afval