12 mei 2016

Afstudeerwerk privaatrecht ook in periode 1 te volgen

Afstudeerwerk privaatrecht (RGBOA0005) wordt in 2016-2017 ook extra in periode 1 aangeboden. Inschrijven is mogelijk tijdens de reguliere inschrijfperiode van 30 mei t/m 26 juni a.s. via Osiris. Meer informatie komt in de onderwijscatalogus te staan.