15 december 2017

Adviescommissie Engelstaligheid van start

De faculteit Geesteswetenschappen vindt het belangrijk dat Nederlandse studenten goed voorbereid worden op een toenemend internationale arbeidsmarkt, en dat de universiteit goed toegankelijk is voor buitenlandse studenten. Omdat Engelstalig onderwijs daarbij een rol kan spelen, is er een Adviescommissie Engelstaligheid opgericht.

De Adviescommissie Engelstaligheid heeft als doel opleidingen binnen de faculteit Geesteswetenschappen te adviseren over het gebruik van het Engels, over training van docenten en studenten, en over de didactiek en toetsing van het Engels in de international classroom.

Voor studenten is het volgende relevant:

  • Studenten kunnen hun taalvaardigheid op het gebied van academisch Engels ontwikkelen. Kijk hiervoor bij Skills Lab. Binnen het onderwijsaanbod komen er volgend jaar twee cursussen voor studenten: Academic Writing en Academic Speaking. Dit jaar wordt in blok 3 de cursus Academic English aangeboden.
  • Docenten kunnen adequaat in het Engels les geven, rekening houdend met de verschillende achtergronden en taalvaardigheid van (internationale) studenten.
  • De commissie bewaakt het niveau en adviseert de opleidingen over ingangseisen en eindtermen.
  • De commissie geeft geen incidenteel, individueel taal- en vertaaladvies en behandelt geen klachten.

De commissie bestaat uit vier docenten uit verschillende departementen met expertise op het gebied van academisch Engels als onderwijstaal, toetsing en interculturele vaardigheden.

Meer weten?

Neem contact op met de Adviescommissie Engelstaligheid: engelstalig@uu.nl