Aanwezigheid bij colleges en toetsen vanaf nu weer verplicht

Vanaf blok 4 gelden weer de ‘oude’ regels rondom ziekte bij corona. Dit houdt in dat we ervan uitgaan dat je weer naar alle colleges en toetsen op locatie komt. We vinden het belangrijk dat iedereen elkaar weer live kan zien en dat er tijdens de colleges uitgebreid kans is voor persoonlijke interactie bij het bespreken van de stof. We realiseren ons dat corona nog niet voorbij is, dus let op elkaar, houd rekening met elkaar en doe regelmatig een zelftest.

De regels op een rij:

Onderwijs
 • Is in principe op locatie, zonder livestream.
 • Je hebt een aanwezigheidsplicht van 80%.
 • Heb je een college gemist, dan kun je aan medestudenten vragen of je de aantekeningen mag overnemen. Of je vraagt of zij je willen helpen het college op afstand te beluisteren.
Onderwijs - bijzondere gevallen
 • je hebt een medische indicatie
 • je hebt zorgtaken voor iemand met een kwetsbare gezondheid of
 • je woont samen met iemand met een kwetsbare gezondheid

Als je om deze redenen geen onderwijs op locatie kunt volgen, neem je contact op met je studieadviseur. Er wordt dan gekeken, in samenspraak met de opleiding, of maatwerk mogelijk is en hoe dit georganiseerd wordt.

Toetsen
 • Zijn over het algemeen op locatie.
 • Je meldt je af via het toetsafmeldingsformulier. 
 • Meld je je meer dan 1 keer af voor een toets, dan heb je geen recht meer op een herkansing. 
 • Je moet altijd bewijs overleggen als je je afmeldt voor een toets, of dit nu vanwege corona is of om een andere reden.
Toetsen - 1e toets gemist (door corona of andere reden)
 • Je behoudt je toetskans als je de eerste toets(kans) mist, omdat je ziek bent of op basis van de regels van de rijksoverheid quarantaineplicht hebt. 
 • Het behouden van de toetskans geldt alleen bij de eerste toetskans en niet bij de herkansing.
 • Als je ook de 2e keer ziek bent of in quarantaine moet, neem je contact op met de studieadviseur.