Aankondiging en informatie verkiezingen studenten FR/OC Diergeneeskunde

Beste student Diergeneeskunde,

Wil jij meedenken op het hoogste bestuurlijke niveau van de faculteit Diergeneeskunde en inspraak bij belangrijke beslissingen? Grijp dan je kans en stel jezelf verkiesbaar voor de faculteitsraad. Deze zoekt gemotiveerde studenten, die willen meepraten over faculteitsbrede zaken die richting geven aan de facultaire strategie.

Wat houdt het in?

Als student word je lid van de studentgeleding van de faculteitsraad (FR) én van de opleidingscommissies (OC) Undergraduate School (bacheloropleiding) en Veterinary School (masteropleiding). Als studentlid van de FR en OC heb je de mogelijkheid om de belangen van studenten te vertegenwoordigen en de decaan van de faculteit Diergeneeskunde gevraagd en ongevraagd te adviseren. Op een aantal belangrijke besluiten heeft de faculteitsraad zelfs instemmingsrecht. De studentgeleding heeft 8 zetels in de faculteitsraad, waarvan 4 voor de Undergraduate School en 4 voor de Veterinary School.

Studentleden krijgen als compensatie voor hun inspanningen een vergoeding over het academisch jaar 2022-2023.

Wie kan zich kandidaat stellen?

Alle studenten die op 1 maart 2022 voor de bachelor of  masteropleiding van de faculteit Diergeneeskunde staan ingeschreven, mogen zich kandidaat stellen. Je kunt je bij een bestaande lijst aansluiten of een eigen lijst oprichten.

Tijdsplanning en meer informatie

Op de studentensite vind je nadere informatie over de procedure die de kiescommissie voor de FR/OC hanteert. Ook vind je hier het facultaire kiesreglement en vind je later ook het blanco kandidatenlijst. 

Bij het organiseren van de verkiezingen voor 2022 houdt de facultaire kiescommissie de volgende planning aan:

Datum   Actie
8 maart t/m 14 april Kiesregisters ter inzage
8 maart t/m 14 april   Inleveren kandidatenlijsten inclusief instemmingsverklaringen
26 april            Bekendmaken vaststelling kandidatenlijsten
16 t/m 18 mei (23:59) Verkiezingen
20 mei    Bekendmaken van uitslag van de stemming

Heb je vragen over de verkiezingen? Neem dan contact op met het studentlid van de kiescommissie Kathelijn van Heusden of de secretaris van de kiescommissie, Chantal Verhoef.

Met vriendelijke groet,

Namens prof.dr. Debbie Jaarsma, decaan
de facultaire kiescommissie,

Mathijs Theelen, voorzitter
Edwin Veldhuizen, lid
Kathelijn van Heusden, studentlid
Chantal Verhoef, secretaris