Aangescherpte maatregelen sinds 14 oktober

Zoals jullie weten zijn vanaf 14 oktober de landelijke maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan aangescherpt. Vooralsnog hebben deze maatregelen gelukkig geen nieuwe consequenties voor het onderwijs en coschappen. Het blijft uiteraard enorm belangrijk dat jullie je, net als iedere andere Nederlander, houden aan de maatregelen. Het niet naleven van de maatregelen kan grote gevolgen hebben voor het onderwijs en de coschappen.

N.a.v. de landelijk aangescherpte maatregelen, neemt de faculteit Geneeskunde ook de nodige maatregelen. Welke maatregelen dit zijn, lees je hieronder.

Tentamens: maximaal honderd personen in een zaal

Tentamens zijn onderwijsactiviteiten en kunnen dus doorgaan. Wel gaan we mee in het beleid van de UU, om tentamens waarbij meer dan honderd personen in een zaal zitten aan te passen. We willen de zorgen serieus nemen en door nu voor alternatieven te kiezen, staan we beter voorgesorteerd indien op termijn nog ingrijpender overheidsmaatregelen aan de orde zouden komen. We streven ernaar om uiterlijk per 26 oktober die tentamens aangepast te hebben. De opleiding is bezig om hiervoor een beleid te maken.

Diploma-uitreikingen: komende 4 weken opgeschort

De diploma-uitreikingen zijn voor de duur van 4 weken opgeschort. Dit betekent dat de bacheloruitreiking op 5 november en de buluitreiking op 13 november niet doorgaat. Studenten die hiervoor in aanmerking komen ontvangen hierover bericht. We hopen zo snel mogelijk met een alternatief of andere datum te komen.

Mondkapjes: van dringend advies naar verplichting tot dragen

Het kabinet heeft besloten dat er een mondkapjesplicht komt in publieke binnenruimtes en expliciet gesteld dat dit ook voor universiteiten gaat gelden. De UU heeft besloten en gecommuniceerd dat in de universiteitsgebouwenmondkapjes gedragen worden. De faculteit Geneeskunde sluit zich hierbij aan: het dringende advies om een mondkapje te dragen als je je verplaatst in de gebouwen, is met ingang van heden omgezet naar een mondkapjesplicht. Als je op de plaats van bestemming zit, kun je het mondkapje afzetten. In specifieke situaties, bijvoorbeeld bij sommige practica, is het niet altijd mogelijk om anderhalve meter afstand te houden op de plaats van bestemming. Draag ook daar dan een mondkapje.

Buitenland beleid: blijft ongewijzigd

Het buitenland beleid blijft ongewijzigd. Kijk voor meer informatie op https://students.uu.nl/gnk/geneeskunde-m/onderwijs/studeren-in-het-buitenland/stage-buitenland (CRU) en https://students.uu.nl/gnk/selective-utrecht-medical-master-summa/onderwijs/studeren-in-het-buitenland/stage-buitenland (SUMMA).

De Kroonluchter: uitgifte verplaatst naar de koffiecorner

Sinds 14 oktober is het uitgiftepunt bij de Kroonluchter samengevoegd met het uitgiftepunt van de koffiecorner 30 beans van het Hijmans van den Berghgebouw. Het aangeboden assortiment is ongewijzigd.
Het zitgedeelte in de Kroonluchter blijft toegankelijk.

We benadrukken nogmaals dat het niet de bedoeling is om als student in restaurant De Brink te lunchen.

Studielandschap: blijft gedeeltelijk open, reserveren paarse cabines op afspraak

Het Studielandschap blijft gedeeltelijk open. Je kunt hier nog steeds alleen op afspraak terecht. De paarse cabines reserveer je via: https://www.planzelf.nl/enterprise/bij/umcutrecht_SLSr