12 oktober 2018

Aangescherpt toegangsbeleid in de bibliotheek

In de aankomende tentamenperiode (15 oktober - 9 november) doet de universiteit een pilot waarbij de studieplekken in de bibliotheek uitsluitend toegankelijk zijn voor studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht.

Legitimatie verplicht

Om toegang te krijgen tot de bibliotheek moet je een van onderstaande identificatievormen kunnen tonen bij de ingang.

Studenten

  • geldige (digitale) UU collegekaart met pasfoto
  • geldige (digitale) collegekaart zonder pasfoto in combinatie met paspoort, ID of rijbewijs

Medewerkers UU/UMCU

  • geldige UU campuskaart / geldige UMCU medewerkerspas

Wanneer je wel UU/UMCU student of medewerker bent, maar niet een van bovengenoemde identificatievormen kan tonen, wordt je gevraagd naar de servicebalie te gaan waar bibliotheekpersoneel na zal gaan of je geregistreerd bent.

Achtergrond

Er is al langer een roep vanuit studenten om in tentamenperiodes te zorgen voor meer studieplekken in de twee vestigingen van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. De afgelopen jaren kon de gestage groei van het aantal bezoekers (van 1,4 miljoen in 2012 tot 1,8 miljoen in 2017) nog worden opgevangen door meer studieplekken in te richten en de openingstijden te verruimen. De universiteitsbibliotheek heeft daarin nu een limiet bereikt. Er zijn 1500 plekken en de bibliotheek is in tentamentijd zeven dagen per week van 8 uur ’s ochtends tot 1 uur ’s nachts open.

“We hechten veel waarde aan gastvrijheid”, zegt collegevoorzitter Anton Pijpers. “Maar uit recent onderzoek is gebleken dat 40% van de plekken in de tentamenperiode door mensen bezet wordt die niet aan de universiteit verbonden zijn. Als studenten, die wij goed willen opleiden en die collegegeld betalen, in deze periodes daardoor niet terecht kunnen, dan is de balans zoek. Daarom deze proef. Op andere momenten blijven de studieplekken in de universiteitsbibliotheek open voor alle geïnteresseerden en het hele jaar door – ook in tentamentijd – kunnen alle bezoekers gebruik maken van de andere diensten die de bibliotheek biedt.”