Aan het werk via de Participatiewet

Heb je bijna je bachelor gehaald en twijfel je of je wel een master wil volgen? En ben je op zoek naar werkervaring met een bachelordiploma? En ben je opgenomen in het Doelgroepregister? Wellicht is werken bij de faculteit Diergeneeskunde in het kader van de Participatiewet dan iets voor jou.

Wat houdt de Participatiewet in?
De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wajong tot één regeling samen. Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen deelnemen (participeren) aan werk.

Hoe komen functies in het kader van de Participatiewet tot stand?
De werkplekken komen tot stand door een bestaande functie op maat bij te schaven voor de kandidaat met een beperking, of nieuwe functies te creëren door bijvoorbeeld werkprocessen anders in te richten. Op deze manier kun jij je verder ontwikkelen in jouw expertise op jouw manier. En je kiest zelf of je dit met je collega’s deelt.

Iedere beperking is anders
De deelnemers zijn een heel diverse groep. Er zijn personen met een afgeronde bachelor of master (aan de UU) met een fysieke, psychische of cognitieve beperking. Maatwerk is daarom essentieel. Wij denken graag mee om te kijken wat je mogelijkheden zijn.

Neem bij vragen en/of interesse contact op met de Participatiewet-ambassadeurs van de faculteit Diergeneeskunde (hr.dgk@uu.nl). Je reactie wordt vertrouwelijk behandeld. Ook de studieadviseur kan je verder op weg helpen.