22 april 2021

35% van het onderwijs op locatie vanaf 26 april

In de persconferentie van 20 april is aangekondigd dat studenten aan universiteiten vanaf maandag 26 april ongeveer 1 dag per week les op locatie mogen volgen.

Voor de faculteit Geneeskunde betekent dit dat we vanaf maandag 26 april 35% van het onderwijs op locatie gaan verzorgen. Niet voor iedere student zal dit betekenen dat je 1 dag per week onderwijs op locatie kunt volgen. De opleidingen hebben per cursus keuzes gemaakt voor welke onderdelen studenten naar de instelling kunnen komen. Dit kan ook zijn: een tutoraatbijeenkomst, een activiteit van de studievereniging, groepswerk met medestudenten, labwerk of toetsen.

We hebben de roosters hierop aangepast en roepen een ieder op om goed op My Timetable te kijken hoe het rooster eruit ziet. Het onderwijs waarbij, naast een tijdstip, ook een zaal vermeld staat, wordt op locatie gegeven.

Goed om te weten: je bent als student niet verplicht om naar het UMC Utrecht te komen. Zelftesten zijn per 26 april nog niet beschikbaar. Deze kunnen we naar verwachting begin mei bestellen.

Blijf je aan de corona-regels houden

Fysiek onderwijs kan alleen doorgang vinden als we ons met zijn allen aan onderstaande maatregelen (blijven) houden:

 • Blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen. Onder klachten wordt verstaan: hoesten, verkoudheidsklachten, koorts of verhoging, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Houd je aan de looproutes in het gebouw.
 • Volg eventuele aanwijzingen die je krijgt op.

Het dringende advies om geen buitenlandse reizen te maken blijft onverminderd van kracht. Het maakt hierin niet uit of je al dan niet gevaccineerd bent.

Niet bezette ruimtes in het Hijmans van den Berghgebouw

Voor niet-bezette ruimtes in het Hijmans van den Berghgebouw geldt per 26 april het volgende.

SLS tweede verdieping

 • Er zijn geen werkgroepruimtes beschikbaar voor studenten op de tweede verdieping.
 • Studenten kunnen alleen de paarse cabines reserveren op de tweede verdieping. Dit kan via PlanZelf.

SLS derde verdieping

 • Voor groepen van 5 studenten en kleiner stellen worden werkgroepruimtes op de derde verdieping beschikbaar gesteld. Studenten die hiervan gebruik willen maken, kunnen zelf een plekje zoeken en hoeven zich niet te melden bij de balie van de OWC Servicedesk.
 • Groepen groter dan 5 studenten kunnen zich melden bij de balie van de OWC Servicedesk op de tweede verdieping. De Servicedesk kijkt welke onderwijsruimte beschikbaar is.

Cateringvoorzieningen

Het facilitair bedrijf opent een Grab & Go locatie bij de ingang van het HvdB gebouw op maandag t/m vrijdag van 11.30 tot 13.30 uur. Je wordt verzocht om gebruik te maken van deze voorziening en niet van Restaurant De Brink.