Studieondersteuningsgroep voor studenten met een diagnose ADHD/ADD

Door sterk toegenomen interesse zijn de studieondersteuningsgroepen voor studenten met AD(H)D op dit moment vol. Wij werken aan een oplossing. Je kunt nog steeds een afspraak maken om mogelijke andere opties te bespreken.

De studentenpsychologen van de Universiteit Utrecht bieden de studieondersteuningsgroep voor studenten met een diagnose ADHD/ADD.

Doel

De studie ondersteunen om voortijdig uitval te helpen voorkomen. Zelfstandig studeren en leren plannen.

Groepsbijeenkomsten

De groep komt wekelijks bijeen op de dinsdag middag.

Een belangrijk onderdeel en vast agendapunt tijdens de bijeenkomsten is de studievoortgang en studieplanning. Je wordt gevraagd elke week een planning voor de komende week of weken te maken en om te vertellen hoe de planning van de vorige keer heeft uitgepakt. De nadruk wordt gelegd op het maken van een concrete en realistische planning. Moeilijkheden bij het maken van een planning of de uitvoering hiervan krijgen aandacht.
Naar aanleiding van vragen van deelnemers kunnen ook andere aan ADHD gerelateerde onderwerpen besproken worden, om uitwisseling van ervaringen mogelijk te maken.

Kosten

Eenmalig 25 euro, door middel van iDeal te betalen bij het maken van een afspraak voor een intake.

Aanmelding

Geïnteresseerde studenten met een diagnose ADHD of ADD kunnen zich aanmelden voor een intake. Na een intakegesprek wordt besloten over al dan niet deelname aan de groep. We streven ernaar om de groep niet groter te laten zijn dan 10 deelnemers.