Wil je je Nederlands of (academisch) Engels verbeteren? Of wil je een andere vreemde taal leren? Kijk dan eens naar onderstaande cursussen. 

* Voor deze cursus/workshop kun je je voucher gebruiken.

Er zijn, naast Engels en Nederlands, nog 11 talen die je via Babel kunt leren: Arabisch, Chinees, Duits, Frans, Indonesisch, Italiaans, Japans, Portugees, Russisch, Spaans en Zweeds.

Kosten: variëren per cursus

Duur en frequentie: variëren per cursus

Aanbieder: Babel

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in!

Online cursussen Engels

Kosten: € 140,25

(Dit is incl. 15% korting. Zie voor de voorwaarden: http://www.babel.nl/uu/

Ingangseisen:
Je kunt aan deze cursus deelnemen als je tenminste niveau B1 CEF hebt voor de onderdelen taalstructuren, schrijven en zelfbeoordeling. Om er zeker van te zijn dat je inderdaad dat niveau hebt kun je bij Babel de online niveaubepalingstest Engels maken.

Duur en frequentie:

 • Online cursus: 3 cursussen van ieder 8 weken.
 • Je hebt toegang tot de cursus voor een periode van 3 maanden.

Korte inhoud:
De 3 verschillende cursussen die aan bod komen:

 • Woordenschat
 • Grammatica: werkwoordstijden
 • Grammatica: woordvolgorde, combinaties met preposities, adjectieven en adverbia

Elke cursus heeft een aantal modules waarin verschillende taalaspecten worden behandeld. Er worden verschillende soorten taaloefeningen aangeboden om je Engelse taalvaardigheid te verbeteren.

Aanbieder: Babel

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in!

Kosten: € 51,-
(Dit is incl. 15% korting. Zie voor de voorwaarden: http://www.babel.nl/uu/

Ingangseisen:
Je kunt aan deze cursus deelnemen als je tenminste niveau B1 CEF hebt voor de onderdelen taalstructuren, schrijven en zelfbeoordeling. Om er zeker van te zijn dat je inderdaad dat niveau hebt kun je bij Babel de online niveaubepalingstest Engels maken.

Duur en frequentie:

 • Online cursus: 1 cursus van 8 weken.
 • Je hebt toegang tot de cursus voor een periode van 3 maanden.

Korte inhoud:
Deze online cursus richt zich op:

 • Je woordenschat herhalen en uitbreiden
 • Leerstrategieën toepassen
 • Nieuwe uitdrukkingen en vaste woordcombinaties leren
 • Je beleefder uitdrukken
 • Functionele zinnen leren gebruiken
 • Je vloeiender laten spreken
 • Meer zelfvertrouwen als je in het Engels schrijft of spreekt

Aanbieder: Babel

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in!

Kosten: € 51,-
(Dit is incl. 15% korting. Zie voor de voorwaarden: http://www.babel.nl/uu/

Ingangseisen:
Je kunt aan deze cursus deelnemen als je tenminste niveau B1 CEF hebt voor de onderdelen taalstructuren, schrijven en zelfbeoordeling. Om er zeker van te zijn dat je inderdaad dat niveau hebt kun je bij Babel de online niveaubepalingstest Engels maken.

Duur en frequentie:

 • Online cursus: 1 cursus van 8 weken.
 • Je hebt toegang tot de cursus voor een periode van 3 maanden.

Korte inhoud:
Drie modules over werkwoordstijden:

 • Heden
 • Verleden
 • Toekomst

Aanbieder: Babel

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in!

Kosten: € 51,-
(Dit is incl. 15% korting. Zie voor de voorwaarden: http://www.babel.nl/uu/

Ingangseisen:
Je kunt aan deze cursus deelnemen als je tenminste niveau B1 CEF hebt voor de onderdelen taalstructuren, schrijven en zelfbeoordeling. Om er zeker van te zijn dat je inderdaad dat niveau hebt kun je bij Babel de online niveaubepalingstest Engels maken.

Duur en frequentie:

 • Online cursus: 1 cursus van 8 weken.
 • Je hebt toegang tot de cursus voor een periode van 3 maanden.

Korte inhoud:
Vier modules over:

 • Woordvolgorde
 • Voorzetsels
 • Bijwoorden
 • Bijvoeglijke naamwoorden
 • Werkwoordelijke uitdrukkingen

Aanbieder: Babel

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in!

Lange Engelse cursussen

Kosten: €148,75
(Dit is incl. 15% korting. Zie voor de voorwaarden: http://www.babel.nl/uu/)

Duur en frequentie:

 • 6 bijeenkomsten van 1 uur en 45 minuten
 • Deze cursus wordt minimaal 2 keer per jaar aangeboden.

Korte inhoud:

 • Academische schrijfvaardigheid
 • Aspecten van een goed academisch essay
 • Grammaticale structuren
 • Academische vocabulaire
 • Interpunctie
 • Signaalwoorden
 • Soorten essays
 • Parafraseren
 • Stijl

Aanbieder: Babel

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in!

Kosten voor UU-student: €148,75
(Dit is incl. 15% korting. Zie voor de voorwaarden: http://www.babel.nl/uu/)

Duur en frequentie:

 • 6 bijeenkomsten van 1 uur en 45 minuten
 • Deze cursus wordt minimaal 2 keer per jaar aangeboden.

Korte inhoud:
In deze cursus werk je toe naar taalniveau C1.

 • Behandelen van twee essentiële onderdelen van een academisch rapport of essay: Introductie & Conclusie/Discussie
 • Werken aan taal voor een academisch  artikel of essay:
 • Passieve werkwoordsvormen
 • Academisch Vocabulaire
 • Hedging
 • Formele stijl
 • Werkwoordstijden in een academische schrijfstukken
 • Grafieken en tabellen

Aanbieder: Babel

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in!

Kosten voor UU-student: €208,25
(Dit is incl. 15% korting. Zie voor de voorwaarden: http://www.babel.nl/uu/)

Ingangseisen:
Deze cursus is geschikt als jouw Engels op B2 niveau is. Wil je jouw niveau weten? Maak dan de bij Babel de online niveaubepalingstest Engels.

Duur en frequentie:

 • Online cursus: 10 modules
 • Het is 60 uur zelfstudie en je hebt 3 maanden toegang tot de cursus

Korte inhoud:
De cursus omvat 10 modules bestaande uit verschillende aspecten op het gebied van academisch schrijven, zoals:

 • Formeel taalgebruik
 • Vergroten van je academische woordenschat
 • Structureren van een tekst
 • Correct gebruik van interpunctie
 • Bondig taalgebruik
 • Grammatica
 • Tekstverbanden
 • Herkennen van valkuilen

Aanbieder: Babel

Klik hier voor meer informatie.

Kosten voor UU-student: €148,75
(Dit is incl. 15% korting. Zie voor de voorwaarden: http://www.babel.nl/uu/

Duur en frequentie:

 • 6 bijeenkomsten van 1 uur en 45 minuten.
 • Deze cursus wordt minimaal 2 keer per jaar aangeboden.

Korte inhoud:
In de cursus werk je toe naar taalniveau B2+.
Tijdens deze training werken we onder meer aan de volgende presentatietechnieken:

 • structuur van een presentatie
 • non-verbale aspecten
 • het gebruik van audiovisuele hulpmiddelen
 • spreektempo en uitspraak
 • presentatietaal
 • omgaan met vragen van het publiek

Aanbieder: Babel

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in!

Cursussen Nederlands

Kosten: € 75,-
(Dit is incl. 15% korting. Zie voor de voorwaarden: http://www.babel.nl/uu/

Duur en frequentie:

 • 1 sessie van 1 uur
 • Deze feedback kan het hele jaar door aangevraagd worden (alleen geldig met een VOUCHER)

Korte inhoud: 

Je levert een Nederlandse of Engelse tekst aan en krijgt in een gesprek feedback op bijvoorbeeld:

 • Structuur
 • Taalgebruik
 • Stijl
 • Strategieën om je fouten te verbeteren

Aanbieder: Babel

Let op. Deze feedback is alleen geldig met een voucher. Maak daarvoor eerst een afspraak bij ons

Kosten: € 85,-
(Dit is incl. 15% korting. Zie voor de voorwaarden: http://www.babel.nl/uu/

Duur en frequentie:

Korte inhoud:

 • Werkwoordvervoegingen
 • Algemene spellingregels
 • Verwijswoorden
 • Bezittelijke en persoonlijke voornaamwoorden
 • Regels voor het gebruik van Engelse woorden in het Nederlands

Aanbieder: Babel

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in!

Kosten: variëren per cursus

Duur en frequentie: variëren per cursus

NT2 aanbod:

 • Nederlands voor (hogeropgeleide) nieuwe Nederlanders
 • Algemeen Nederlands
 • Nederlands voor het Staatsexamen
 • Nederlands voor Duitstaligen
 • Nederlands voor medici en psychologen die zich voorbereiden op een AKV-toets
 • Online cursus Nederlands niveau 1
 • Online cursus Nederlands niveau 2
 • Online cursus Nederlands niveau 3

Aanbieder: Babel

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in!