Wil je je Nederlands of (academisch) Engels verbeteren, dan kun je terecht bij taleninstituut Babel. Je kunt daar ook andere vreemde talen leren, bijvoorbeeld als voorbereiding op een buitenlandse stage of je latere loopbaan. Ook kun je individuele feedback krijgen van een taaldocent. Op de meeste cursussen krijg je als UU-student 25% korting. Zie voor de voorwaarden: http://www.babel.nl/uu/.

* Voor deze cursus/workshop kun je je voucher gebruiken.

Taalcursussen (verschillende cursussen)

Er zijn, naast Engels en Nederlands, nog 11 talen die je via Babel kunt leren: Arabisch, Chinees, Duits, Frans, Indonesisch, Italiaans, Japans, Portugees, Russisch, Spaans en Zweeds.

Kosten: variëren per cursus

Duur en frequentie: variëren per cursus

Aanbieder: Babel

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in !

Online cursussen Engels

Online cursus 'Brush up your English'

Kosten: € 93,75,-

(Dit is incl. 25% korting. Zie voor de voorwaarden: http://www.babel.nl/uu/

Ingangseisen:
Je kunt aan deze cursus deelnemen als je tenminste niveau B1 CEF hebt voor de onderdelen taalstructuren, schrijven en zelfbeoordeling. Om er zeker van te zijn dat je inderdaad dat niveau hebt kun je bij Babel de online niveaubepalingstest Engels maken.

Duur en frequentie:

 • Online cursus: 3 cursussen van ieder 8 weken.
 • Je hebt toegang tot de cursus voor een periode van 3 maanden.

Korte inhoud:
De 3 verschillende cursussen die aan bod komen:

 • Woordenschat
 • Grammatica: werkwoordstijden
 • Grammatica: woordvolgorde, combinaties met preposities, adjectieven en adverbia

Elke cursus heeft een aantal modules waarin verschillende taalaspecten worden behandeld. Er worden verschillende soorten taaloefeningen aangeboden om je Engelse taalvaardigheid te verbeteren.

Aanbieder: Babel

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in !

Online cursus 'Brush up your English' - Uitspraak *

- Deze cursus is nog NIET beschikbaar, maar komt binnenkort online te staan. -

Kosten: € 41,25,-
(Dit is incl. 25% korting. Zie voor de voorwaarden: http://www.babel.nl/uu/

Ingangseisen:
Je kunt aan deze cursus deelnemen als je tenminste niveau B1 CEF hebt. Om er zeker van te zijn dat je inderdaad dat niveau hebt kun je bij Babel de online niveaubepalingstest Engels maken.

Duur en frequentie:

 • Online cursus: 1 cursus van 8 weken.
 • Je hebt toegang tot de cursus voor een periode van 3 maanden.

Korte inhoud:
Onderwerpen die aan bod komen:

 • Basisklanken van het Brits Engels
 • Klanken op woord- en zinsniveau
 • Typische Engelse intonatie
 • Opvallende verschillen tussen Brits en Amerikaans Engels

Aanbieder: Babel

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in !

Online cursus 'Brush up your English' - Woordenschat *

Kosten: € 41,25,-
(Dit is incl. 25% korting. Zie voor de voorwaarden: http://www.babel.nl/uu/

Ingangseisen:
Je kunt aan deze cursus deelnemen als je tenminste niveau B1 CEF hebt voor de onderdelen taalstructuren, schrijven en zelfbeoordeling. Om er zeker van te zijn dat je inderdaad dat niveau hebt kun je bij Babel de online niveaubepalingstest Engels maken.

Duur en frequentie:

 • Online cursus: 1 cursus van 8 weken.
 • Je hebt toegang tot de cursus voor een periode van 3 maanden.

Korte inhoud:
Deze online cursus richt zich op:

 • Je woordenschat herhalen en uitbreiden
 • Leerstrategieën toepassen
 • Nieuwe uitdrukkingen en vaste woordcombinaties leren
 • Je beleefder uitdrukken
 • Functionele zinnen leren gebruiken
 • Je vloeiender laten spreken
 • Meer zelfvertrouwen als je in het Engels schrijft of spreekt

Aanbieder: Babel

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in !

Online cursus 'Brush up your English' - Werkwoordstijden *

Kosten: € 41,25,-
(Dit is incl. 25% korting. Zie voor de voorwaarden: http://www.babel.nl/uu/

Ingangseisen:
Je kunt aan deze cursus deelnemen als je tenminste niveau B1 CEF hebt voor de onderdelen taalstructuren, schrijven en zelfbeoordeling. Om er zeker van te zijn dat je inderdaad dat niveau hebt kun je bij Babel de online niveaubepalingstest Engels maken.

Duur en frequentie:

 • Online cursus: 1 cursus van 8 weken.
 • Je hebt toegang tot de cursus voor een periode van 3 maanden.

Korte inhoud:
Drie modules over werkwoordstijden:

 • Heden
 • Verleden
 • Toekomst

Aanbieder: Babel

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in !

Online cursus 'Brush up your English' - Grammatica *

Kosten: € 41,25,-
(Dit is incl. 25% korting. Zie voor de voorwaarden: http://www.babel.nl/uu/

Ingangseisen:
Je kunt aan deze cursus deelnemen als je tenminste niveau B1 CEF hebt voor de onderdelen taalstructuren, schrijven en zelfbeoordeling. Om er zeker van te zijn dat je inderdaad dat niveau hebt kun je bij Babel de online niveaubepalingstest Engels maken.

Duur en frequentie:

 • Online cursus: 1 cursus van 8 weken.
 • Je hebt toegang tot de cursus voor een periode van 3 maanden.

Korte inhoud:
Vier modules over:

 • Woordvolgorde
 • Voorzetsels
 • Bijwoorden
 • Bijvoeglijke naamwoorden
 • Werkwoordelijke uitdrukkingen

Aanbieder: Babel

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in !

Lange Engelse cursussen

Cursus ‘Academisch Engels - schrijven voor bachelor studenten’

Kosten: €131,25
(Dit is incl. 25% korting. Zie voor de voorwaarden: http://www.babel.nl/uu/)

Duur en frequentie:

 • 9 bijeenkomsten van 3 uur 
 • Deze cursus wordt min. 2 keer per jaar aangeboden.

Korte inhoud:

 • Academische schrijfvaardigheid
 • Aspecten van een goed academisch essay
 • Grammaticale structuren
 • Academische vocabulaire
 • Interpunctie
 • Signaalwoorden
 • Soorten essays
 • Parafraseren
 • Stijl

Aanbieder: Babel

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in !

Online cursus ‘Academisch schrijven in het Engels’

Kosten voor UU-student: €183,75
(Dit is incl. 25% korting. Zie voor de voorwaarden: http://www.babel.nl/uu/)

Ingangseisen:
Deze cursus is geschikt als jouw Engels op B2 niveau is. Wil je jouw niveau weten? Maak dan de bij Babel de online niveaubepalingstest Engels.

Duur en frequentie:

 • Online cursus: 10 modules
 • Het is 60 uur zelfstudie en je hebt 3 maanden toegang tot de cursus

Korte inhoud:
De cursus omvat 10 modules bestaande uit verschillende aspecten op het gebied van academisch schrijven, zoals:

 • formeel taalgebruik
 • vergroten van je academische woordenschat
 • structureren van een tekst
 • correct gebruik van interpunctie
 • bondig taalgebruik
 • grammatica
 • tekstverbanden
 • herkennen van valkuilen

Aanbieder: Babel

Klik hier voor meer informatie.

Cursus ‘Presenteren in het Engels’

Kosten voor UU-student: €371,25
(Dit is incl. 25% korting. Zie voor de voorwaarden: http://www.babel.nl/uu/

Toelatingseisen
Voor deze cursus heb je niveau B2 nodig. Wil je jouw niveau weten? Maak dan de instaptoets.

Duur en frequentie:

Korte inhoud:

 • Opbouw presentatie
 • Non-verbale communicatie
 • Verbindingswoorden
 • Het gebruik van hulpmiddelen
 • Spreektempo en uitspraak
 • Zakelijk en academisch Engels

Aanbieder: Babel

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in !

Nederlands

Cursus 'Spelling en Grammatica' *

Kosten: € 75,-
(Dit is incl. 25% korting. Zie voor de voorwaarden: http://www.babel.nl/uu/

Duur en frequentie:

Korte inhoud:

 • Werkwoordvervoegingen
 • Algemene spellingregels
 • Verwijswoorden
 • Bezittelijke en persoonlijke voornaamwoorden
 • Regels voor het gebruik van Engelse woorden in het Nederlands

Aanbieder: Babel

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in !

Persoonlijke feedback op taal- en stijlfouten *

Kosten: € 75,-
(Dit is incl. 25% korting. Zie voor de voorwaarden: http://www.babel.nl/uu/

Duur en frequentie:

Korte inhoud:

Je levert een tekst aan en krijgt in een gesprek feedback op bijvoorbeeld:

 • Structuur
 • Taalgebruik
 • Stijl
 • Strategieën om je fouten te verbeteren

Aanbieder: Babel

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in !

Taalcursussen ‘Nederlands voor anderstaligen (NT2)’

Kosten: variëren per cursus

Duur en frequentie: variëren per cursus

NT2 aanbod:

 • Nederlands voor (hogeropgeleide) nieuwe Nederlanders
 • Algemeen Nederlands
 • Nederlands voor het Staatsexamen
 • Nederlands voor Duitstaligen
 • Nederlands voor medici en psychologen die zich voorbereiden op een AKV-toets

Aanbieder: Babel

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in !

Korte Engelse cursussen

Cursus 'Academic Writing: Style' *

Kosten: € 75,-
(Dit is incl. 25% korting. Zie voor de voorwaarden: http://www.babel.nl/uu/

Duur en frequentie:

Korte inhoud:

Onder andere:         

 • Formele en informele stijl
 • Kort en bondig schrijven
 •  “Ruis” in je taal
 • Overbodige herhalingen
 • Zinsopbouw

Aanbieder: Babel

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in !

Cursus 'Academic Writing: developing vocabulary' *

Kosten: € 75,- 
(Dit is incl. 25% korting. Zie voor de voorwaarden: http://www.babel.nl/uu/

Duur en frequentie:

Korte inhoud:

 • Strategieën om je vocabulaire uit te breiden
 • Academisch taalgebruik
 • Vaste combinaties van woorden
 • Een persoonlijk vocabulairesysteem

Aanbieder: Babel

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in !

Cursus 'Academic Writing: cohesion and clarity' *

Kosten: € 75,-
(Dit is incl. 25% korting. Zie voor de voorwaarden: http://www.babel.nl/uu/

Duur en frequentie:

Korte inhoud:

 • Verbanden in tekst
 • Gebruik van verbindingswoorden
 • Gebruik van signaalwoorden
 • Interpunctie
 • Accenten aanbrengen in je tekst

Aanbieder: Babel

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in !

Cursus 'Academic Writing: common pitfalls' *

Kosten: € 75,-
(Dit is incl. 25% korting. Zie voor de voorwaarden: http://www.babel.nl/uu/

Duur en frequentie:

 • 2 bijeenkomsten van 2,5 uur
 • Deze cursus wordt minimaal twee keer per half jaar aangeboden

Korte inhoud:

 • Veelgemaakte grammaticafouten
 • Fout gebruikte woorden
 • Stijlfouten

Aanbieder: Babel
Klik hier voor meer informatie en schrijf je in !

Personal feedback on style and use of language *

Kosten: € 75,-
(Dit is incl. 25% korting. Zie voor de voorwaarden: http://www.babel.nl/uu/

Duur en frequentie:

Korte inhoud:

Je levert een tekst aan en krijgt in een gesprek feedback op bijvoorbeeld:

 • Structuur
 • Taalgebruik
 • Stijl
 • Strategieën om je fouten te verbeteren

Aanbieder: Babel

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in !