Goed onderzoek doen begint met een goed onderzoeksplan. O&T-COLUU biedt daarvoor een cursus aan. Met een schrijfcoach van het Skills Lab Writing Centre werk je aan verheldering en verfijning van je onderzoeks- en schrijfplan. Wil je beter leren interviewenParnassos heeft een cursus Interviewtechnieken. De Universiteitsbibliotheek biedt verschillende overzichtspagina's met informatie over literatuur zoeken en het verwerken van data. Ook kun je bij een vakspecialist terecht voor persoonlijk advies. Heb je moeite met statistiek of wiskunde? Kijk dan eens bij Boswell-Bèta

* Voor deze cursus/workshop kun je je voucher gebruiken.

Cursus ‘Interviewtechnieken’ *

Kosten: €45,-

Duur en frequentie:

Korte inhoud:
Wat je leert:

 • De tips en trucs van een goede voorbereiding
 • Verschillende interviewtechnieken
 • De valkuilen en hoe je ze voorkomt
 • Hoe je een interview uitwerkt voor krant, tijdschrift, website of blog

Aanbieder:  Parnassos

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in!

Literatuur zoeken

Heb je problemen met het vinden van relevante literatuur voor het onderzoek dat je doet? Om het beste resultaat te halen zoek je antwoord op de vragen:

 • Wat zoek ik?
 • Waar zoek ik?
 • Hoe zoek ik?
 • Hoe selecteer en beoordeel ik?

Vak- en informatiespecialisten van de universiteitsbibliotheek kunnen je persoonlijk helpen deze vragen te beantwoorden voor jouw eigen onderzoeksvraag. Mail jouw contactpersoon voor een persoonlijke afspraak.

Meer informatie over Literatuur zoeken vind je in de LibGuide Zoekstrategie: http://libguides.library.uu.nl/zoekstrategie.

Literatuur opslaan en verwerken

Verzamel je veel literatuur en wil je het overzicht bewaren? Wil je makkelijk verwijzingen en literatuurlijsten maken? Dan is een zogenaamd literatuurmanagementprogramma iets voor jou.

Vak- en informatiespecialisten van de universiteitsbibiotheek kunnen je uitleggen wat zo’n programma voor jou kan doen, welke het beste bij jou past en hoe je ‘m vervolgens gebruikt. Mail jouw contactpersoon voor een persoonlijke afspraak.

Meer informatie over Refworks (één van die literatuurmanagementprogramma’s) vind je in de LibGuide Refworks: http://libguides.library.uu.nl/refworks.

Introductieworkshop ‘Onderzoeken en schrijven’

Kosten: Gratis

Duur en frequentie:

 • Één bijeenkomst van 2 uur.
 • Deze workshop wordt 4 keer per jaar aangeboden.
 • De training wordt verzorgd door een vakdocent academische vaardigheden

Korte inhoud:

 • Onderzoeksproces
 • Probleemstelling en deelvragen
 • Schrijfstrategie
 • Wetenschappelijk schrijven

Aanbieder: O&T - COLUU (Centrum voor Onderwijs en Leren, Universiteit Utrecht)

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in !

Twijfel je over de geschiktheid van de training voor jouw vraag, kom dan langs op het inloopspreekuur van O&T - COLUU.

Cursus ‘Onderzoeksopzet maken' *

Kosten: €75,- 

Ingangseis:          
Om deze cursus te kunnen volgen, moet je eerst deelnemen aan de introductieworkshop ‘Onderzoeken en schrijven'. Deze workshop is gratis.

Duur en frequentie:

 • 4 bijeenkomsten van 1 3/4 uur
 • Deze cursus wordt 4 keer per jaar aangeboden
 • De training wordt verzorgd door een vakdocent academische vaardigheden

Korte inhoud:

 • Onderwerp afbakenen
 • Vraagstelling formuleren
 • Deelvragen kiezen
 • Inhoudsstructuur bepalen
 • Theoretisch kader
 • Relevantie
 • Onderzoeksplanning
 • Afspraken begeleiding

Aanbieder: O&T - COLUU (Centrum voor Onderwijs en Leren, Universiteit Utrecht)

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in !

Twijfel je over de geschiktheid van de training voor jouw vraag, kom dan langs op het inloopspreekuur van O&T - COLUU.

Schrijfcoaching

Kosten: Gratis 

Duur en frequentie:

 • Individuele schrijfcoaching van 45 minuten
 • Deze coaching wordt het hele jaar door aangeboden

Korte inhoud:

 • Verbeteren van academische schrijfvaardigheid
 • Vraag gestuurd (je bepaalt zelf het onderwerp van de coaching)
 • Formuleren van een onderzoeksvraag
 • Efficiënter schrijven
 • Structuur aanbrengen in je tekst
 • Argumentatie
 • Planning
 • Academische schrijfstijl

Aanbieder: Skills Lab Writing Centre

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in !

Wiskunde & Statistiek

Cursus ‘Elementaire Statistiek’

Kosten:   € 335,00 (excl. korting)
Student? Dan is korting mogelijk, neem contact op. 

Duur en frequentie:

 • 10 bijeenkomsten van 1 uur en 45 minuten
 • De cursus wordt 2 keer per jaar aangeboden

Korte inhoud:

 • Kansrekenen
 • Verdelingen: Hypergeometrische kansverdeling; binomiale en normale verdeling
 • Het nemen van steekproeven en de daarbij gekozen datatypen
 • Het opstellen van hypothesen en toetsen via een Z-toets
 • Toetsen via de t-toets, de chi-kwadraat-toets en F-toets (Anova)
 • Correlatie en regressie
 • Interpretatie van SPSS uitvoer

Aanbieder:  Boswell-Bèta

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in!

Cursus Wiskunde: ‘Complexe getallen en functies’

Kosten: € 325,00
Student of medewerker? Dan is korting mogelijk, neem contact op.  

Duur en frequentie:

Korte inhoud:

 • Het getal i
 • De wiskundige relatie tussen algebra en geometrie
 • De complex geconjugeerde en complex rekenen
 • Vergelijkingen met complexe variabelen
 • Complexe functies
 • Grafische voorstellingen bij complexe functies

Aanbieder:  Boswell-Bèta

Klik hier voor meer informatie