Wil je leren hoe je een onderzoeksopzet maakt, de juiste literatuur vindt of je statistiek bijspijkeren? Kijk dan eens naar de onderstaande cursussen en verwijzingen.

* Voor deze cursus/workshop kun je je voucher gebruiken.

Heb je problemen met het vinden van relevante literatuur voor het onderzoek dat je doet? Om het beste resultaat te halen zoek je antwoord op de vragen:

 • Wat zoek ik?
 • Waar zoek ik?
 • Hoe zoek ik?
 • Hoe selecteer en beoordeel ik?

Vak- en informatiespecialisten van de universiteitsbibliotheek kunnen je persoonlijk helpen deze vragen te beantwoorden voor jouw eigen onderzoeksvraag. Mail jouw contactpersoon voor een persoonlijke afspraak.

Meer informatie over Literatuur zoeken vind je in de LibGuide Zoekstrategie: http://libguides.library.uu.nl/zoekstrategie.

Verzamel je veel literatuur en wil je het overzicht bewaren? Wil je makkelijk verwijzingen en literatuurlijsten maken? Dan is een zogenaamd literatuurmanagementprogramma iets voor jou.

Vak- en informatiespecialisten van de universiteitsbibiotheek kunnen je uitleggen wat zo’n programma voor jou kan doen, welk programma het beste bij jou past en hoe je het vervolgens gebruikt. Mail jouw contactpersoon voor een persoonlijke afspraak.

Meer informatie over Refworks (één van die literatuurmanagementprogramma’s) vind je in de LibGuide Refworks: http://libguides.library.uu.nl/refworks.

​Voor vragen over het schrijven van een data management plan en het beheren en publiceren van data kun je terecht bij Research Data Management Support.

 

 

 

Kijk op de pagina 'Beter schrijven' voor de volgende cursussen op het gebied van goed onderzoek doen:

 • Cursus 'Wetenschappelijk schrijven'
 • Schrijfcoaching

 

Kosten: €15,- 

Ingangseis:    
Om deze cursus te kunnen volgen, moet je eerst deelnemen aan de introductieworkshop ‘Onderzoeken en schrijven’. Deze workshop is gratis.

Duur en frequentie:

 • 4 bijeenkomsten van 1 uur en 45 minuten
 • Deze cursus wordt 4 keer per jaar aangeboden

De training wordt verzorgd door een vakdocent academische vaardigheden

Korte inhoud:

 • Onderwerp afbakenen
 • Vraagstelling formuleren
 • Deelvragen kiezen
 • Inhoudsstructuur bepalen
 • Theoretisch kader
 • Relevantie
 • Onderzoeksplanning
 • Afspraken begeleiding

Aanbieder: Onderwijsadvies & Training (Universiteit Utrecht)

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in!

Twijfel je over de geschiktheid van de training voor jouw vraag, kom dan langs op het inloopspreekuur van O&T.

Kosten: Gratis 

Duur en frequentie:

 • Één bijeenkomst van 1 uur en 45 minuten
 • Deze workshop wordt 8 keer per jaar aangeboden

De training wordt verzorgd door een vakdocent academische vaardigheden

Korte inhoud:

 • Onderzoeksproces
 • Probleemstelling en deelvragen
 • Schrijfstrategie
 • Wetenschappelijk schrijven

Aanbieder: Onderwijsadvies & Training (Universiteit Utrecht)

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in!

Twijfel je over de geschiktheid van de training voor jouw vraag, kom dan langs op het inloopspreekuur van O&T.

Wiskunde & Statistiek

Kosten:   € 335,00 (excl. korting)
Student? Dan is korting mogelijk, neem contact op. 

Duur en frequentie:

 • 10 bijeenkomsten van 1 uur en 45 minuten
 • De cursus wordt 2 keer per jaar aangeboden

Korte inhoud:

 • Kansrekenen
 • Verdelingen: Hypergeometrische kansverdeling; binomiale en normale verdeling
 • Het nemen van steekproeven en de daarbij gekozen datatypen
 • Het opstellen van hypothesen en toetsen via een Z-toets
 • Toetsen via de t-toets, de chi-kwadraat-toets en F-toets (Anova)
 • Correlatie en regressie
 • Interpretatie van SPSS uitvoer

Aanbieder:  Boswell-Bèta

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in!

Kosten: € 325,00
Student of medewerker? Dan is korting mogelijk, neem contact op.  

Duur en frequentie:

Korte inhoud:

 • Het getal i
 • De wiskundige relatie tussen algebra en geometrie
 • De complex geconjugeerde en complex rekenen
 • Vergelijkingen met complexe variabelen
 • Complexe functies
 • Grafische voorstellingen bij complexe functies

Aanbieder:  Boswell-Bèta

Klik hier voor meer informatie

Uitsluitend voor studenten van de Faculteit Sociale Wetenschappen:

Methoden en statistiek maken een belangrijk onderdeel uit van je studie. Zou je graag bijles krijgen voor een van de methoden, technieken en statistiek cursussen? Heb je behoefte aan advies bij het uitvoeren van een statistische analyse met SPSS? Loop je op het gebied van methoden en statistiek vast bij het uitvoeren van je bachelor- of masteronderzoek?

De afdeling Methoden & Statistiek biedt daarvoor, naast het reguliere onderwijsprogramma, op verschillende manieren extra ondersteuning: