Ben je bezig met een paper, essay of scriptie en wil je graag individuele coaching? Dan kun je terecht bij het Skills Lab Writing Centre. Met een studentcoach bespreek je jouw schrijfproces en tekst. Daarnaast zijn er allerlei cursussen op het gebied van academisch schrijven en onderzoek doen om je verder te helpen. 

* Voor deze cursus/workshop kun je je voucher gebruiken.

Doorlopend:

Kosten: Gratis 

Duur en frequentie:

 • Individuele schrijfcoaching van 45 minuten
 • Deze coaching wordt het hele jaar door aangeboden

Korte inhoud:

 • Verbeteren van academische schrijfvaardigheid
 • Vraag gestuurd (je bepaalt zelf het onderwerp van de coaching)
 • Formuleren van een onderzoeksvraag
 • Efficiënter schrijven
 • Structuur aanbrengen in je tekst
 • Argumentatie
 • Planning
 • Academische schrijfstijl

Aanbieder: Skills Lab Writing Centre

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in!

Een heel belangrijk (maar niet zo spannend) onderdeel van het schrijven van een wetenschappelijk paper is het correct verwijzen naar literatuur. De volgende vragen zijn daarbij van belang:

 • Hoe verwijs ik naar een artikel, een boek, een facebookbericht?
 • Wanneer maak ik me schuldig aan plagiaat?
 • Wat zijn de regels voor mijn vakgebied?
 • Hoe verwijs ik volgens de regels van APA, MLA, Chicago, Vancouver, etc.?

Vak- en informatiespecialisten van de Universiteitsbibliotheek kennen de regels. Ze leren je correct te verwijzen en laten je zien met welke hulpmiddelen je dit zo eenvoudig mogelijk doet. Mail jouw contactpersoon voor een persoonlijke afspraak.

Meer informatie over het verwijzen naar literatuur vind je in de LibGuide Citeren: http://libguides.library.uu.nl/citeren 

Voor studenten die vastlopen in de afstudeerfase.
 

Kosten: €25,- (eenmalig, voor het intake-gesprek) 

Ingangseis: 
Een intakegesprek met een studentpsycholoog.

Duur en frequentie:

Korte inhoud:
In wekelijkse bijeenkomsten wordt het volgende besproken:

 • Vorderingen en stagnaties tijdens het afstuderen
 • Studieplanning
 • Tijdmanagement
 • Concrete tips en adviezen

Aanbieder: Studentenpsychologen

Klik hier voor meer informatie.

Kosten voor UU-student: €208,25
(Dit is incl. 15% korting. Zie voor de voorwaarden: http://www.babel.nl/uu/)

Toelatingseisen
Deze cursus is geschikt als jouw Engels op B2 niveau is. Wil je jouw niveau weten? Maak dan de instaptoets

Duur en frequentie:

 • Online cursus: 10 modules
 • 60 uur zelfstudie
 • 3 maanden toegang tot de cursus

Korte inhoud:
De cursus omvat 10 modules waarin verschillende aspecten op het gebied van academisch schrijven aan bod komen, zoals:

 • Formeel taalgebruik
 • Vergroten van je academische woordenschat
 • Structureren van een tekst
 • Correct gebruik van interpunctie
 • Bondig taalgebruik
 • Grammatica
 • Tekstverbanden
 • Herkennen van valkuilen

Aanbieder: Babel

Klik hier voor meer informatie.

Kijk op de pagina 'Je talen verbeteren' voor de volgende cursussen/workshops op het gebied van schrijven en taal:

 • Nederlandse spelling & grammatica
 • Online cursus "Brush up your English"
 • Persoonlijke feedback op taal- en stijlfouten Nederlands
 • Persoonlijke feedback op taal- en stijlfouten Engels 
 • Cursus "Academisch Engels: Schrijven"

Workshops (één bijeenkomst)

Kosten: Gratis 

Duur en frequentie:

 • Één bijeenkomst van 1 uur en 45 minuten
 • Deze workshop wordt 8 keer per jaar aangeboden
 • De training wordt verzorgd door een vakdocent academische vaardigheden

Korte inhoud:

 • Onderzoeksproces
 • Probleemstelling en deelvragen
 • Schrijfstrategie
 • Wetenschappelijk schrijven

Aanbieder: Onderwijsadvies & Training (Universiteit Utrecht)

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in!

Twijfel je over de geschiktheid van de training voor jouw vraag, kom dan langs op het inloopspreekuur van O&T.

Kosten: €15,- 

Duur en frequentie:

 • Één bijeenkomst van 3 uur
 • Deze workshop wordt 3 keer per jaar aangeboden
 • De training wordt verzorgd door een vakdocent academische vaardigheden

Korte inhoud:

 • Onderzoeksfasen
 • Langetermijnplanning
 • Kortetermijnplanning
 • Prioriteiten stellen
 • Werkstrategieën
 • Uitstelgedrag
 • Concentratie
 • Afspraken begeleider

Aanbieder: Onderwijsadvies & Training (Universiteit Utrecht)

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in!

Twijfel je over de geschiktheid van de training voor jouw vraag, kom dan langs op het inloopspreekuur van O&T.

Kosten: €15,-

Doelgroep: Studenten met dyslexie

Duur en frequentie:

 • Één bijeenkomst van 3 uur
 • Deze workshop wordt 1 keer per jaar gegeven 
 • De training wordt verzorgd door een vakdocent academische vaardigheden

Korte inhoud:

 • Schrijven met dyslexie
 • Valkuilen
 • De omgekeerde schrijfmethode
 • Fasen van het schrijven
 • Schrijfplan maken
 • Teksten controleren

Aanbieder: Onderwijsadvies & Training (Universiteit Utrecht)

Klik hier voor meer informatie.

Twijfel je over de geschiktheid van de training voor jouw vraag, kom dan langs op het inloopspreekuur van O&T.

Kosten: €15,-

Duur en frequentie:

 • 1 bijeenkomst van 3 uur en 30 minuten
 • Deze workshop wordt 4 keer per jaar in het Nederlands en 4 keer per jaar in het Engels aangeboden.

Korte inhoud:

 • Algemene kenmerken wetenschappelijk paper (en de verschillende genres hierin)
 • Structuur en tekstplanning van een paper
 • Het opzetten van een argumentatielijn
 • Peerfeedback op en oefeningen met eigen teksten/ opdrachten

Aanbieder: Onderwijsadvies & Training (Universiteit Utrecht)

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in!

Twijfel je over de geschiktheid van de training voor jouw vraag, kom dan langs op het inloopspreekuur van O&T.

Cursussen (meer dan één bijeenkomst)

Kosten: €15,- 

Ingangseis:    

Duur en frequentie:

 • 4 bijeenkomsten van 1 uur en 45 minuten
 • Deze cursus wordt 4 keer per jaar aangeboden
 • De training wordt verzorgd door een vakdocent academische vaardigheden

Korte inhoud:

 • Onderwerp afbakenen
 • Vraagstelling formuleren
 • Deelvragen kiezen
 • Inhoudsstructuur bepalen
 • Theoretisch kader
 • Relevantie
 • Onderzoeksplanning
 • Afspraken begeleiding

Aanbieder: Onderwijsadvies & Training (Universiteit Utrecht)

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in!

Twijfel je over de geschiktheid van de training voor jouw vraag, kom dan langs op het inloopspreekuur van O&T.

Kosten: €15,- 

Ingangseis:

Duur en frequentie:

 • 3 bijeenkomsten van 3 uur
 • Deze cursus wordt 8 keer per jaar aangeboden
 • De training wordt verzorgd door een vakdocent academische vaardigheden

Korte inhoud:

 • Zelfanalyse: schrijfproces
 • Ideaal schrijfproces
 • Structuur en tekstplanning
 • Schrijfstijl
 • Thuisopdrachten
 • Feedback geven en ontvangen

Aanbieder: Onderwijsadvies & Training (Universiteit Utrecht)

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in!

Twijfel je over de geschiktheid van de training voor jouw vraag, kom dan langs op het inloopspreekuur van O&T.

Kosten voor UU-student: €85,-
(Dit is incl. 15% korting. Zie voor de voorwaarden: http://www.babel.nl/uu/)

Duur en frequentie:

 • 2 bijeenkomsten van 3 uur en 30 minuten

Korte inhoud:

 • Werkwoorden vervoegen
 • Spellingsregels correct toepassen
 • Interpunctie toepassen
 • Voegwoorden en verwijswoorden gebruiken
 • Onderscheid maken in spreek- en schrijfstijl
 • Zinsbouw

Aanbieder: Babel

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in!

Kosten: €148,75
(Dit is incl. 15% korting. Zie voor de voorwaarden: http://www.babel.nl/uu/)

Duur en frequentie:

 • 6 bijeenkomsten van 1 uur en 45 minuten 
 • Deze cursus wordt minimaal 2 keer per jaar aangeboden.

Korte inhoud:

 • Academische schrijfvaardigheid
 • Aspecten van een goed academisch essay
 • Grammaticale structuren
 • Academische vocabulaire
 • Interpunctie
 • Signaalwoorden
 • Soorten essays
 • Parafraseren
 • Stijl

Aanbieder: Babel

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in!

Kosten: €148,75
(Dit is incl. 15% korting. Zie voor de voorwaarden: http://www.babel.nl/uu/)

Duur en frequentie:

 • 6 bijeenkomsten van 1 uur en 45 minuten
 • Deze cursus wordt minimaal 2 keer per jaar aangeboden.

Korte inhoud:
In deze cursus werk je toe naar taalniveau C1.

 • Behandelen van twee essentiële onderdelen van een academisch rapport of essay: Introductie & Conclusie/Discussie
 • Werken aan taal voor een academisch  artikel of essay:
 • Passieve werkwoordsvormen
 • Academisch Vocabulaire
 • Hedging
 • Formele stijl
 • Werkwoordstijden in een academische schrijfstukken
 • Grafieken en tabellen.

Aanbieder: Babel

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in!

Kosten voor UU-student: €82,50,-

Duur en frequentie:

 • 7 bijeenkomsten van 2 uur 

Korte inhoud:

 • Luisteren en waarnemen
 • Jezelf aan het schrijven krijgen
 • Verschillende genres van creatief schrijven
 • Toepassing belangrijke begrippen en aspecten creatief schrijven

Aanbieder: Parnassos

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in!

Kosten voor UU-student: €82,50,-

Duur en frequentie:

 • 7 bijeenkomsten van 2 uur 

Korte inhoud:

 • Verschillende journalistieke genres, zoals interviewen, nieuwsberichten en reportages
 • Aan de hand van voorbeeldverhalen leer je wat werkt en niet werkt
 • Veel praktische schrijfoefeningen
 • Persoonlijke feedback

Aanbieder: Parnassos

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in!