Ben je bezig met een paper, essay of scriptie en wil je graag individuele coaching? Dan kun je terecht bij het Skills Lab Writing Centre. Met een studentcoach bespreek je jouw schrijfproces en je tekst.
Korte workshops en langere cursussen worden gegeven bij het O&T - COLUU. Die gaan over de onderzoeksopzet en over wetenschappelijk schrijven
Babel biedt een onlinecursus aan over academic writing in English. Wil je werken aan het verbeteren van je Engels of Nederlands, kijk dan bij "Je talen verbeteren". 
Heb je vragen over citeren en refereren, bekijk dan de LibGuide citeren van de Universiteitsbibliotheek. Op de website van de Universiteitsbibliotheek is meer informatie te vinden die nuttig is als je gaat publiceren.
Als je tijdens het werken aan je scriptie vastloopt, is een afstudeergroep misschien iets voor jou. Deze groep helpt je met studieplanning en timemanagement.  

* Voor deze cursus/workshop kun je je voucher gebruiken

Doorlopend:

Schrijfcoaching

Kosten: Gratis 

Duur en frequentie:

 • Individuele schrijfcoaching van 45 minuten
 • Deze coaching wordt het hele jaar door aangeboden

Korte inhoud:

 • Verbeteren van academische schrijfvaardigheid
 • Vraag gestuurd (je bepaalt zelf het onderwerp van de coaching)
 • Formuleren van een onderzoeksvraag
 • Efficiënter schrijven
 • Structuur aanbrengen in je tekst
 • Argumentatie
 • Planning
 • Academische schrijfstijl

Aanbieder: Skills Lab Writing Centre

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in !

Verwijzen naar literatuur

En heel belangrijk (maar niet zo spannend) onderdeel van het schrijven van een wetenschappelijk paper is het correct verwijzen naar literatuur.

 • Hoe verwijs ik naar een artikel, een boek, een facebookbericht?
 • Wanneer maak ik me schuldig aan plagiaat?
 • Wat zijn de regels voor mijn vakgebied?
 • Hoe verwijs ik volgens de regels van APA, MLA, Chicago, Vancouver, etc.?

Vak- en informatiespecialisten van de Universiteitsbibliotheek kennen de regels. Ze kunnen je leren correcte verwijzingen te maken en laten zien met welke hulpmiddelen je dit zo eenvoudig mogelijk doet. Mail jouw contactpersoon voor een persoonlijke afspraak.

Meer informatie over het verwijzen naar literatuur vind je in de LibGuide Citeren: http://libguides.library.uu.nl/citeren

Afstudeergroep

Voor studenten die vastlopen in de afstudeerfase.
 

Kosten: €25,- (eenmalig, voor het intake-gesprek) 

Ingangseis: 
Een intakegesprek met een studentpsycholoog.

Duur en frequentie:

Korte inhoud:
In wekelijkse bijeenkomsten wordt het volgende besproken:

 • Vorderingen en stagnaties tijdens het afstuderen
 • Studieplanning
 • Tijdmanagement
 • Concrete tips en adviezen

Aanbieder: Studentenpsychologen

Klik hier voor meer informatie.

Online cursus ‘Academisch schrijven in het Engels’

Kosten voor UU-student: €183,75
(Dit is incl. 25% korting. Zie voor de voorwaarden: http://www.babel.nl/uu/)

Toelatingseisen
Deze cursus is geschikt als jouw Engels op B2 niveau is. Wil je jouw niveau weten? Maak dan de instaptoets

Duur en frequentie:

 • Online cursus: 10 modules
 • Het is 60 uur zelfstudie en je hebt 3 maanden toegang tot de cursus

Korte inhoud:
De cursus omvat 10 modules bestaande uit verschillende aspecten op het gebied van academisch schrijven, zoals:

 • formeel taalgebruik
 • vergroten van je academische woordenschat
 • structureren van een tekst
 • correct gebruik van interpunctie
 • bondig taalgebruik
 • grammatica
 • tekstverbanden
 • herkennen van valkuilen

Aanbieder: Babel

Klik hier voor meer informatie.

Taalgebruik verbeteren *

Kijk op de pagina 'Je talen verbeteren' voor de volgende cursussen/workshops op het gebied van schrijven en taal:

 • Nederlandse spelling & grammatica
 • Persoonlijke feedback op taal- en stijlfouten Nederlands
 • Academic Writing: style
 • Academic Writing: developing vocabulary
 • Academic Writing: cohesion & clarity
 • Academic Writing: common pitfalls
 • Persoonlijke feedback op taal- en stijlfouten Engels 

Workshops (één bijeenkomst)

Introductieworkshop ‘Onderzoeken en schrijven’

Kosten: Gratis 

Duur en frequentie:

 • Één bijeenkomst van 2 uur
 • Deze workshop wordt 4 keer per jaar aangeboden
 • De training wordt verzorgd door een vakdocent academische vaardigheden

Korte inhoud:

 • Onderzoeksproces
 • Probleemstelling en deelvragen
 • Schrijfstrategie
 • Wetenschappelijk schrijven

Aanbieder: O&T - COLUU (Centrum voor Onderwijs en Leren, Universiteit Utrecht)

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in !

Twijfel je over de geschiktheid van de training voor jouw vraag, kom dan langs op het inloopspreekuur van O&T - COLUU

Workshop ‘Thesis schrijven zonder stress’ *

Kosten: €25,- 

Duur en frequentie:

 • Één bijeenkomst van 3 uur
 • Deze workshop wordt 3 keer per jaar aangeboden
 • De training wordt verzorgd door een vakdocent academische vaardigheden

Korte inhoud:

 • Onderzoeksfasen
 • Langetermijnplanning
 • Kortetermijnplanning
 • Prioriteiten stellen
 • Werkstrategieën
 • Uitstelgedrag
 • Concentratie
 • Afspraken begeleider

Aanbieder: O&T - COLUU (Centrum voor Onderwijs en Leren, Universiteit Utrecht)

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in !

Twijfel je over de geschiktheid van de training voor jouw vraag, kom dan langs op het inloopspreekuur van O&T - COLUU

Workshop ‘Strategisch schrijven’ (voor studenten met dyslexie) *

Kosten: €25,-

Doelgroep: Studenten met dyslexie

Duur en frequentie:

 • Één bijeenkomst van 3 uur
 • Deze workshop wordt 1 keer per jaar gegeven 
 • De training wordt verzorgd door een vakdocent academische vaardigheden

Korte inhoud:

 • Schrijven met dyslexie
 • Valkuilen
 • De omgekeerde schrijfmethode
 • Fasen van het schrijven
 • Schrijfplan maken
 • Teksten controleren

Aanbieder: O&T - COLUU (Centrum voor Onderwijs en Leren, Universiteit Utrecht)

Klik hier voor meer informatie.

Twijfel je over de geschiktheid van de training voor jouw vraag, kom dan langs op het inloopspreekuur van O&T - COLUU

Workshop 'Paper schrijven' *

Kosten: €35,-

Duur en frequentie:

 • 1 bijeenkomst van 3,5 uur
 • Deze workshop wordt 4 keer per jaar in het Nederlands en 4 keer per jaar in het Engels aangeboden.

Korte inhoud:

 • Algemene kenmerken wetenschappelijk paper (en de verschillende genres hierin)
 • Structuur en tekstplanning van een paper
 • Het opzetten van een argumentatielijn
 • Peerfeedback op en oefeningen met eigen teksten/ opdrachten

Aanbieder: O&T - COLUU (Centrum voor Onderwijs en Leren, Universiteit Utrecht)

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in !

Twijfel je over de geschiktheid van de training voor jouw vraag, kom dan langs op het inloopspreekuur van O&T - COLUU

Cursussen (meer dan één bijeenkomst)

Cursus ‘Onderzoeksopzet maken’ *

Kosten: €75,- 

Ingangseis:    

Duur en frequentie:

 • 4 bijeenkomsten van 1 3/4 uur
 • Deze cursus wordt 4 keer per jaar aangeboden
 • De training wordt verzorgd door een vakdocent academische vaardigheden

Korte inhoud:

 • Onderwerp afbakenen
 • Vraagstelling formuleren
 • Deelvragen kiezen
 • Inhoudsstructuur bepalen
 • Theoretisch kader
 • Relevantie
 • Onderzoeksplanning
 • Afspraken begeleiding

Aanbieder: O&T - COLUU (Centrum voor Onderwijs en Leren, Universiteit Utrecht)

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in !

Twijfel je over de geschiktheid van de training voor jouw vraag, kom dan langs op het inloopspreekuur van O&T - COLUU

Cursus ‘Wetenschappelijk schrijven’ *

Kosten: €75,- 

Ingangseis:

Duur en frequentie:

 • 3 bijeenkomsten van 3 uur
 • Deze cursus wordt 8 keer per jaar aangeboden
 • De training wordt verzorgd door een vakdocent academische vaardigheden

Korte inhoud:

 • Zelfanalyse: schrijfproces
 • Ideaal schrijfproces
 • Structuur en tekstplanning
 • Schrijfstijl
 • Thuisopdrachten
 • Feedback geven en ontvangen

Aanbieder: O&T - COLUU (Centrum voor Onderwijs en Leren, Universiteit Utrecht)

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in !

Twijfel je over de geschiktheid van de training voor jouw vraag, kom dan langs op het inloopspreekuur van O&T - COLUU

Cursus ‘Helder formuleren’

Kosten voor UU-student: €371,25
(Dit is incl. 25% korting. Zie voor de voorwaarden: http://www.babel.nl/uu/

Duur en frequentie:

Korte inhoud:

 • Goede en leesbare zinnen maken
 • Grammaticale fouten herkennen en vermijden
 • Een correcte tekststructuur toepassen
 • Onderscheid tussen spreek- en schrijfstijl maken
 • Rekening houden met de doelgroep
 • Duidelijk en samenhangend formuleren

Aanbieder: Babel

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in !

Cursus ‘Nederlandse spelling & grammatica’ (moedertaal)

Kosten voor UU-student: €75,-
(Dit is incl. 25% korting. Zie voor de voorwaarden: http://www.babel.nl/uu/)

Duur en frequentie:

 • 2 bijeenkomsten van 3,5 uur

Korte inhoud:

 • Werkwoorden vervoegen
 • Spellingsregels correct toepassen
 • Interpunctie toepassen
 • Voegwoorden en verwijswoorden gebruiken
 • Onderscheid maken in spreek- en schrijfstijl
 • Zinsbouw

Aanbieder: Babel

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in !

CURSUS ‘ACADEMISCH ENGELS - SCHRIJVEN VOOR BACHELOR STUDENTEN’

Kosten: €131,25
(Dit is incl. 25% korting. Zie voor de voorwaarden: http://www.babel.nl/uu/)

Duur en frequentie:

 • 9 bijeenkomsten van 3 uur 
 • Deze cursus wordt min. 2 keer per jaar aangeboden.

Korte inhoud:

 • Academische schrijfvaardigheid
 • Aspecten van een goed academisch essay
 • Grammaticale structuren
 • Academische vocabulaire
 • Interpunctie
 • Signaalwoorden
 • Soorten essays
 • Parafraseren
 • Stijl

Aanbieder: Babel

Klik hier voor meer informatie en schrijf je in !