student zit thuis te studeren

Een universitaire studie volgen vraagt veel zelfdiscipline. Er zijn minder contactmomenten en je deelt grotendeels zelf je tijd in. Vind je het lastig om effectief (thuis) te studeren? Ben je bijvoorbeeld snel afgeleid of vind je het moeilijk om gemotiveerd te blijven? Het Skills Lab helpt je alvast op weg met onderstaande tips. Heb je behoefte aan meer? Maak dan een (online) afspraak voor studeer- of schrijfcoaching of volg een (online) studievaardighedentraining.

 

Planning en productiviteit

 1. Verdeel voor een lange termijn planning de totale studiestof over de beschikbare weken/dagen die je aan de voorbereiding kunt besteden. Splits grote opdrachten in deelopdrachten en plan vooral uitlooptijd in! Wees ook realistisch: feestje in het weekend? Houd er rekening mee!
 2. Stel bij een dagplanning concrete doelen. Schrijf op wat je wilt gaan doen (dit gaat verder dan bepalen voor welk vak je gaat studeren of aan welk deel van je scriptie je gaat schrijven). Het helpt hierbij om na te denken over wanneer je tevreden bent met de dag, dus: wat wil je gelezen, gekeken of gedaan hebben aan het eind van de dag? Bedenk hoeveel tijd je nodig hebt om deze doelen te halen en plan in wanneer je eraan gaat werken. Plan als je thuis werkt iets ruimer in, je bent er vaak sneller afgeleid.
 3. Om meer structuur aan je dag te geven kan het werken om de dag in te delen in blokken van een uur waarin je drie kwartier werkt en een kwartiertje pauze houdt. Je kunt een dergelijk schema ook de avond van tevoren al opschrijven zodat je de volgende dag direct gemotiveerd aan de slag kunt.
 4. Houd een (simpel) logboekje bij waarin je opschrijft hoeveel tijd je besteedt. Dat helpt een volgende planning realistischer te maken
 5. Plan ook vrije tijd in; daar kun je extra van genieten als je je planning af hebt!
 1. Sta op tijd op, het liefst elke dag rond dezelfde tijd en spreek met jezelf af hoe laat je begint met je taken. Vind je dit moeilijk? Misschien kan je afspraken maken met huisgenoten, familieleden of vrienden om samen (digitaal) te ontbijten of een dagstart te doen waarbij je elkaar je doelen voor de dag vertelt.
 2. Werk je veel thuis? Werken in je pyjama kan je motivatie en productiviteit verlagen. Zit je te vaak in je kloffie en daarmee in de relaxmodus? Trek kleren aan waarin je normaal ook naar de universiteit of de bibliotheek gaat. Op die manier houd je ook thuis werk en privé goed gescheiden.
 3. Neem eens een échte pauze. Leg je werk weg, klap je laptop dicht, eet bewust en doe wat leuks. Een wandeling in de buitenlucht doet ook vaak wonderen.
 4. Stop op tijd, ook als je minder productief was dan gehoopt, en zorg dat je de volgende dag weer fris kan beginnen. Beweeg na je werk nog wat, bijvoorbeeld door een yoga-, wandel- of hardloopsessie in te lassen. Dit zorgt voor een heldere geest en geeft weer nieuwe energie.
 5. Werk je veel thuis? Probeer, voor zover dat kan, een aparte plek in te richten om te werken. Zo houd je werk en ontspanning gemakkelijker van elkaar gescheiden.
 6. Samen aan het werk gaan met vrienden of studiegenoten in de UB of digitaal via Teams kan helpen om productiever te zijn.
 7. Lummelen en niksen is helemaal niet erg! Alan Lightman, hoogleraar aan het MIT, schrijft in In Praise of Wasting Time dat het helemaal niet erg is om eens een lekkere lange pauze te nemen of een dag niet thuis te studeren. Dat mag je best ergens in je achterhoofd opslaan.
 8. Je telefoon kan een grote bron van afleiding zijn. Schakel notificaties zoveel mogelijk uit, zet je telefoon op stil en leg hem uit het zicht terwijl je aan het werk bent. Als dit niet lukt dan zijn er verschillende apps zoals ‘Forest’ en ‘Offtime’ beschikbaar die je een handje kunnen helpen.
 9. Neem een moment om op een rijtje te zetten wat je grootste afleidingen zijn en wat je daaraan kunt doen. Te veel lawaai? Bespreek het met je huisgenoten/familieleden en maak afspraken met elkaar. Misschien helpt het je om in de UB of op een andere rustige plek te studeren. Een noise-cancelling koptelefoon of oordoppen kunnen ook helpen. Beland je op een of andere manier alweer snel op netflix, youtube, instagram etc.? Net als voor de apps bestaan er ook website blockers die je eenvoudig kunt installeren. Deze zorgen ervoor dat je binnen bepaalde uren niet meer bepaalde website kunt bezoeken. 
 10. Je bent niet alleen! Ook mensen om je heen vinden het waarschijnlijk lastig om elke dag gemotiveerd aan de slag te gaan. Steun en help elkaar daarom. Maak afspraken met huisgenoten over lawaai vrije studie-uren, begin een online studiegroepje met studiegenoten, spreek met familieleden je planning door, ga samen met huisgenoten op een vast moment ontbijten of sporten. Plan een vast moment in om met (een) vriend(en) te praten over hoe het gaat: dit geeft ritme en het helpt om even te ventileren

Studeren 

 1. Neem van tevoren de PowerPoint van het college door. Geen Powerpoint beschikbaar? Kijk dan of er in de cursushandleiding informatie te vinden is over de inhoud van het college, neem de aantekeningen van het vorige college nog eens door of lees de literatuur van het college alvast globaal. Als je van tevoren weet wat er aan de orde komt, kun je gerichter luisteren en blijft belangrijke informatie beter hangen.
 2. Let extra goed op aan het begin en het einde van het college: in het begin wordt de inhoud van het college aangegeven en aan het einde een conclusie of samenvatting.
 3. Maak aantekeningen (in steekwoorden of korte zinnen). Maak daarbij onderscheid tussen hoofd- en bijzaken en leg conclusies vast in plaats van losse feiten. Gebruik pijlen en kleuren om verbanden inzichtelijk te maken.
 4. Kijk je een online hoorcollege terug? Bekijk de video niet in één keer, zoals bij een Netflix-serie, maar pauzeer regelmatig. Werk in de pauzes die je tijdens het kijken neemt je aantekeningen verder uit. Op die manier bekijk je het college op een actievere manier en daarvan leer je meer.
 5. Neem na het hoorcollege de aantekeningen door. Tien minuten kan hiervoor genoeg zijn. Orden je aantekeningen, kijk of je alles begrijpt en welke dingen je nog verder moet uitzoeken.
 1. Weet wat er van je wordt verwacht: Bekijk de doelen van de cursus in de cursusomschrijving. Wat wordt er van je gevraagd?
 2. Controleer voor jezelf of je doelen beheerst aan de hand van de inhoud van de studiestof.
 3. Lees de criteria van de toets en bedenk hoe die samenhangen met wat je tot nu toe in de cursus (en de rest van je studie) hebt gehad.
 4. Bekijk ook goed tot welk niveau je aan de criteria moet voldoen: moet je de theorie kunnen verwoorden, of moet je het ook toe kunnen passen op een nieuw vraagstuk?

Schrijven 

 1. Bereid de opdracht voor door alle eisen op te zoeken, bijvoorbeeld in de cursushandleiding of apart op Blackboard. Informeer bij medestudenten of docenten naar de academische conventies wanneer het vakgebied nieuw voor je is.
 2. Zoek voorbeelden op van de opdracht die je moet maken. Dat kan bijvoorbeeld via het Scriptiearchief van de UU, maar je kan ook je docent vragen om een voorbeeld online te zetten.
 3. Verdeel de opdracht in verschillende stappen (een onderzoeksvraag formuleren, literatuur lezen, een tekstplan maken, schrijven, redigeren) en werk slechts aan één onderdeel tegelijk
 4. De eerste versie van je tekst hoeft nog niet perfect te zijn. Begin met het schrijven van een prullenbakversie.
 5. Een academische schrijfstijl is meestal vrij objectief en erg precies. Onderbouw je beweringen met argumenten en referenties.
 1. De LibGuides van de universiteitsbibliotheek geven advies bij het zoeken van literatuur. Zo is er hulp bij het evalueren van de geschiktheid van bronnen, bij citeren, en bij het beheren van literatuur
 2. Maak gebruik van websites over academisch schrijven. Op Purdue OWL (Online Writing Lab) en Couthino vind je schrijfstrategieën. 
 3. De Manchester Phrase Bank is nuttig wanneer je in het Engels schrijft.

Zorgvuldigheid en integriteit vormen het fundament van wetenschap. De Universiteit Utrecht helpt je het beste uit jezelf en je opleiding te halen. Dat betekent onder meer dat je tijdens je opleiding kennis verwerft over zorgvuldige wetenschap en integer handelen. De Checklist eerlijke wetenschap is bedoeld als ondersteuning hierbij. De checklist geeft je concrete aanwijzingen bij het schrijven van een paper, het doen van onderzoek en het werken met andere studenten. De checklist laat ook zien dat 'eerlijke wetenschap' over veel meer gaat dan fraude en plagiaat.

Extra ondersteuning

 1. Maak een afspraak met een studeercoach van het Skills Lab (online) en bespreek jouw eigen situatie. Je bent na het gesprek beter in staat vast te stellen wat er nu nog niet zo goed gaat en wat ervoor nodig is om je (studie-)aanpak te verbeteren.
 2. Maak een afspraak met een schrijfcoach van het Skills Lab (online) en bespreek jouw academische schrijfopdracht. De schrijfcoach helpt je bijvoorbeeld bij het vinden van een efficiëntere aanpak, het scherper formuleren van je kernboodschap, het schrijven van een beter gestructureerde tekst of het verbeteren van je schrijfstijl.
 3. Volg een cursus of workshop bij Onderwijsadvies & Training om je studievaardigheden te verbeteren. Je leert strategieën voor onder andere efficiënt lezen & studeren, time management en een goede aanpak voor onderzoeks-en schrijfopdrachten.
 4. Worstel je met SPSS? Maak dan gebruik van de UU online campus course Grasple. Met deze online tool bestudeer je de basisconcepten en ga je aan de slag met statistiekoefeningen. Studeer je aan de faculteit Sociale wetenschappen? Check dan de pagina Methoden en Statistiek.   
 5. Wanneer je aan je informatievaardigheden wilt werken biedt de online training van de universiteitsbibliotheek uitkomst
 6. Taalcentrum Babel biedt verschillende online cursussen en trainingen aan, bijvoorbeeld om je academische schrijfvaardigheden in het Engels te verbeteren, maar ze bieden ook korte online cursussen Engels aan, zoals de Brush up - woordenschat. Met korting voor studenten!

Studeren vanuit huis

Werk je, om wat voor reden dan ook, veel vanuit huis? Lees dan de Thuisstudeergids eens door. In deze gids - samengesteld door docenten van Academische vaardigheden - geven we antwoord op zeven vragen, die je kunnen helpen om jezelf en je studie op de rit te houden. Lees o.a. meer over uitstelgedrag, een goede planning maken en zinvolle zelfstudieacitiviteiten.