Studying summer outside

Ga je in de zomer doorschrijven aan je scriptie? Kan je de steun van medestudenten of de sociale controle in de UB goed  gebruiken? In deze tijd kan het lastiger zijn om goed en gemotiveerd aan je scriptie te werken. Wil je graag tegelijkertijd met andere studenten aan de slag met je scriptie en zo extra structuur in je dag krijgen? Geef je dan op voor een doorlopende online zomerscriptiegroep.

De doorlopende online zomerscriptiegroepen zijn bedoeld voor alle studenten (ongeacht opleiding of studiefase) die in de zomermaanden met hun scriptie bezig zijn en graag wat regelmatiger contact willen hebben met andere studenten. Dat kan om verschillende redenen zijn: bijvoorbeeld omdat je beter wilt leren plannen, geconcentreerder en gemotiveerder wilt werken, omdat het fijner en gezelliger is om niet in je eentje te werken of omdat het schrijven van je scriptie niet zo wil vlotten.

 • Je wordt ingedeeld met 8 andere studenten die ook bezig zijn met hun scriptie.
 • De groepsbijeenkomsten vinden in principe plaats via Teams. Afhankelijk van de versoepelingen van de coronamaatregelen kunnen er ook fysieke bijeenkomsten gepland worden.
 • Het is een doorlopende scriptiegroep, zonder een einddatum voor een laatste bijeenkomst.
 • Wanneer je je scriptie hebt afgerond of als je de groep om een andere reden verlaat, wordt jouw plekje vrijgegeven aan de eerst volgende persoon op de wachtlijst. Zo blijft het aantal studenten in de groep constant.
 • Wanneer je twee keer afwezig bent bij de bijeenkomsten moet je de groep verlaten, omdat wij ruimte willen geven aan enthousiaste studenten die inzet tonen voor de groep.
 • Let op! Ga je langer dan twee weken op vakantie? Dan is het niet mogelijk om mee te doen aan een zomerscriptiegroep omdat je dan teveel bijeenkomsten mist.

 

 • Tijdens de bijeenkomsten leer je de andere studenten in jouw groep en de begeleidende studentcoach beter kennen. Je wisselt ervaringen en tips uit met andere studenten en vertelt over hoe het gegaan is in de afgelopen week en wat je nieuwe plannen zijn.
 • Daarnaast kunnen jullie je samen, met hulp van de coach, in specifieke schrijfstrategieën verdiepen.
 • Het werkt verhelderend en motiverend om op deze manier met anderen over je schrijfproces te praten. Via de scriptiegroep kun je bovendien altijd terugvallen op studenten die net als jij aan hun scriptie werken. Het is ook mogelijk om een een-op-een-gesprek met de coach te voeren.
 • Om de groep draaiende te houden verwachten we een actieve houding. De groepen vallen of staan met de inzet van alle deelnemers.

De groep zal iedere week op hetzelfde tijdstip (online) bij elkaar komen. De precieze invulling van het programma bepalen jullie samen als groep. Jullie gaan kijken naar wat ieders bijdrage aan de groep kan zijn, maar jullie kunnen bijvoorbeeld ook bepalen – wanneer daar behoefte aan is – op welke onderwerpen er in de weken daarna wordt gefocust. Op basis van die beslissingen maken jullie een globale planning voor de volgende bijeenkomsten.

Wanneer je daar behoefte aan hebt, kan je ook buiten de vaste bijeenkomst in contact blijven met elkaar. Bijvoorbeeld in een gezamenlijke whatsappgroep, of wanneer je als buddy aan een andere student wordt gekoppeld en in duo’s verder werkt. Dat is handig wanneer je het motiverend vindt om (bijvoorbeeld via videochat) samen aan je scriptie te werken. 

 • De groepsbijeenkomsten vinden plaats via Teams. Afhankelijk van de versoepelingen van de coronamaatregelen kunnen er ook fysieke bijeenkomsten gepland worden.
 • Jullie komen in ieder geval een keer per week samen.

Nieuw! Deze zomerscriptiegroepen zijn doorlopend: d.w.z. dat de groep elke week bij elkaar blijft komen en er geen laatste bijeenkomst gepland staat. Als je klaar bent met je scriptie, komt er weer een plek vrij voor een andere student in de groep.

Inschrijving

Op dit moment lopen er twee zomerscriptiegroepen:
1. Woensdagen 9.00 - 10.30 (Nederlands)
2. Vrijdagen 10.00 - 11.30 (Engels)

Als een student klaar is met de scriptie of niet meer op regelmatige basis mee kan doen, komen er weer nieuwe plekken vrij. Schrijf je hieronder in voor de wachtlijst, dan hoor je van ons zodra er een plek vrijkomt!

Contact

De zomerscriptiegroepen worden verzorgd door medewerkers en schrijf- en studeercoaches van het Skills Lab.

Voor vragen kun je terecht bij het Skills Lab.
Telefonisch bereikbaar op: 030 253 6300
Per e-mail: skillslab@uu.nl