Studentensite

Je kunt op verschillende manieren je mening geven en meedenken over het onderwijs, voorzieningen en studiegerelateerde zaken. Je hebt inspraak bij je eigen opleiding, de faculteit of universiteit.

Geef je mening

 • Via cursusevaluaties kun je verbetersuggesties geven voor specifieke cursussen;
 • In de Nationale Studenten Enquete (NSE) kun je je mening geven over alle aspecten van het onderwijs en de voorzieningen van de Universiteit Utrecht;
 • Ga naar jouw vertegenwoordiger in de medezeggenschapsorganen (zie de gele uitklaplijst hieronder) en leg je suggestie voor verbetering voor;
 • Heb je een persoonlijke klacht of bezwaar? Kijk dan onder Klachten, bezwaar en beroep.
Vergadering U-raad

Medezeggenschap

Wil jij meepraten en meebeslissen over zaken die het onderwijs aangaan? Dan is de medezeggenschap echt iets voor jou. Want als lid van de medezeggenschap (universiteits- of faculteitsraad of opleidingscommissie) ben je van groot belang voor het functioneren van de universiteit. Daarnaast doe je veel ervaring op en leer je constructief meedenken en meebeslissen over veranderingen en verbeteringen in een grote organisatie.

Heb je interesse? Wil je je opgeven voor een van onderstaande overlegorganen? Neem dan contact op met Anne-Marie Partridge, secretaris van de U-raad of de contactpersoon van jouw faculteit. Zij helpen je graag verder.

Universiteitsraad

De universiteitsraad (U-raad) behartigt de belangen van alle medewerkers en studenten richting het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. Als vaste gesprekspartner van het bestuur levert de raad een belangrijke bijdrage aan de koers van de universiteit en de gang van zaken binnen de universiteit. De U-raad volgt het CvB kritisch, voorziet het (on)gevraagd van advies en beslist mee over belangrijke onderwerpen. Twaalf personeelsleden en twaalf studentleden, afkomstig van alle faculteiten en ondersteunende diensten, vormen de U-raad. Jaarlijks kiezen de studenten een nieuwe vertegenwoordiging. Medewerkers doen dit tweejaarlijks. Jouw stem telt! 

Kom naar openbare vergaderingen!

Veel vergaderingen van de medezeggenschap zijn openbaar. Dus wil je ze bijwonen? Je bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Er worden vaak interessante en belangrijke zaken besproken. Bekijk het vergaderschema. Meer informatie vind je op de algemene medezeggenschapsteamsite (inloggen met je @students.uu.nl-adres en vervolgens opnieuw met dit mailadres en je Solis-wachtwoord).

Meer weten?

Heb je vragen, klachten of ideeën over de universiteit? Heb je vragen over de universiteitsraad? Of wil jij lid worden? Mail dan naar studentenuraad@uu.nl, bel naar (030) 253 9086, of kom langs op kamer 4.14 op Heidelberglaan 8.

Verkiezingen 2017

Elk jaar organiseert het Centraal Stembureau verkiezingen voor het invullen van de studentenzetels van de universiteitsraad. En iedere twee jaar voor de medewerkerszetels. De eerstvolgende verkiezingen voor de studenten- en medewerkerszetels zijn van 8 tot en met 10 mei 2017.

Medewerkers, beurspromovendi en studenten konden zich tot 30 maart 2017 verkiesbaar stellen. Deze keer hebben de kandidaten zich verenigd in drie studentenlijsten en  twee medewerkerslijsten. Er is sprake van meer kandidaten dan zetels en dus zijn er verkiezingen. 

Wat is de planning?

Bij de verkiezingen van 2017 hanteert het Centraal Stembureau de volgende planning:

8 tot en met 10 mei (23:59) Stemmen
12 mei Bekendmaken van uitslag van stemming in de serre in de Botanische Tuinen

Meer informatie

Wil je meer informatie over de verkiezingen? Lees de reglementen of neem contact op met de secretaris van het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge via telefoonnummer 030-253 43 55.

Faculteitsraad

De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan van een faculteit voor personeel en studenten. De faculteitsraad spreekt met het faculteitsbestuur over alle onderwerpen waar de raad wettelijke bevoegdheid voor heeft. Ook geeft de raad advies over alles wat voor het faculteitsbestuur belangrijk is. Hieronder lees je meer over de officiële richtlijnen en reglementen.  

Contact

Heb je vragen over een faculteitsraad? Of wil jij lid worden? Neem dan contact op met de raad van jouw faculteit.

Opleidingscommissie

Iedere opleiding heeft een opleidingscommissie. Deze bestaat uit studenten en docenten van de opleiding. De opleidingscommissie heeft een aantal verantwoordelijkheden. Zij:

 • bewaakt de kwaliteit van het onderwijs;
 • stelt eventuele knelpunten aan de orde;
 • adviseert over het ontwikkelen en uitvoeren van het onderwijsbeleid; 
 • zorgt voor de evaluatie van onderwijsprogramma’s en cursussen en brengt daarover advies uit aan de onderwijsdirecteur.

Contact

Heb je vragen over een opleidingscommissie? Of wil jij lid worden? Meer informatie vind je online bij jouw opleiding, onder 'Inspraak en medezeggenschap'.

Studentenorganisaties 

 • Vidius ondersteunt alle studenten die actief zijn in de medezeggenschap aan de Universiteit Utrecht
 • De LSVB (Landelijke Studenten Vakbond) is de federatie van 23 studentenvakbonden
 • Het ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) is de grootste landelijke studentenbond van Nederland

BeURS voor studentbestuurders

Wil je actief worden in een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan? Dan heb je misschien recht op financiële steun van de Universiteit Utrecht in de vorm van een bestuursbeurs.

Feedback

Heb je een vraag of opmerking over deze pagina? Laat het ons weten.

Algemene informatie