Geef je mening

Je kunt op verschillende manieren je mening geven en meedenken over je studie en de UU:

 • Een docent aanspreken over zaken die mogelijk anders of beter kunnen. 
 • Via cursuseveluaties.
 • In de Nationale Studenten Enquete (NSE) kun je je mening geven over alle aspecten van het onderwijs en de voorzieningen van de Universiteit Utrecht.
 • Via de verschillende medezeggenschapsorganen bij je eigen opleiding, de faculteit of universiteit.
 • Heb je een persoonlijke klacht of bezwaar? Kijk dan onder Klachten, bezwaar en beroep.
 • Weet je niet waar je terecht kunt met je vraag, opmerking of klacht? Ga dan op Facebook naar het medezeggenschapsloket. Stel je vraag en binnen één werkdag krijg je antwoord. 
Vergadering U-raad

Medezeggenschap

Wil jij meepraten en meebeslissen over zaken die het onderwijs aangaan? Word dan lid van een van onze medezeggenschapsorganen:

 • universiteitsraad
 • faculteitsraad
 • opleidingscommissie

Je doet veel ervaring op en je leert constructief mee te denken en mee te beslissen over veranderingen en verbeteringen in een grote organisatie. Heb je interesse? Neem dan contact op met Anne-Marie Partridge, secretaris van de U-raad of de contactpersoon van jouw faculteit

De universiteitsraad (U-raad) behartigt de belangen van alle medewerkers en studenten richting het College van Bestuur van de UU. De raad levert een belangrijke bijdrage aan de koers van de universiteit en de gang van zaken binnen de universiteit. De U-raad volgt het College van Bestuur kritisch, voorziet het (on)gevraagd van advies en beslist mee over belangrijke onderwerpen. De U-raad bestaat uit 12 personeelsleden en 12 studentleden, afkomstig van alle faculteiten en diensten. 

Meer weten?

Nuttige links

 • Agenda's, nota's, verslagen en bijbehorende stukken staan op de algemene medezeggenschapsteamsite (inloggen met @uu.nl- of @students.uu.nl-adres en vervolgens opnieuw met dit mailadres en Solis-wachtwoord)  
 • Vragen over de raadsstukken? Lees de reglementen of neem contact op met één van de secretarissen van de universiteitsraad Anne-Marie Partridge of Trudelien van't Hof

Verkiezingen

Elk jaar organiseert het Centraal Stembureau verkiezingen voor de studentenzetels van de universiteitsraad. En iedere twee jaar voor de medewerkerszetels. Lees meer over de verkiezingen en hoe je je kandidaat stelt.

Lees voor meer informatie over de verkiezingen de reglementen of neem contact op met de secretaris van het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge via telefoonnummer 030-253 43 55.

De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan van een faculteit voor personeel en studenten. De faculteitsraad spreekt met het faculteitsbestuur over alle onderwerpen waar de raad wettelijke bevoegdheid voor heeft. Ook geeft de raad advies over alles wat voor het faculteitsbestuur belangrijk is. Hieronder lees je meer over de officiële richtlijnen en reglementen.  

Contact

Heb je vragen over een faculteitsraad? Of wil jij lid worden? Neem dan contact op met de raad van jouw faculteit.

Iedere opleiding heeft een opleidingscommissie. Deze bestaat uit studenten en docenten van de opleiding. De opleidingscommissie heeft een aantal verantwoordelijkheden. Zij:

 • bewaakt de kwaliteit van het onderwijs;
 • stelt eventuele knelpunten aan de orde;
 • adviseert over het ontwikkelen en uitvoeren van het onderwijsbeleid; 
 • zorgt voor de evaluatie van onderwijsprogramma’s en cursussen en brengt daarover advies uit aan de onderwijsdirecteur.

Contact

Heb je vragen over een opleidingscommissie? Of wil jij lid worden? Meer informatie vind je online bij jouw opleiding, onder 'Inspraak en medezeggenschap'.

Studentenorganisaties 

 • Vidius: ondersteunt alle studenten die actief zijn in de medezeggenschap aan de Universiteit Utrecht
 • LSVB (Landelijke Studenten Vakbond): federatie van 23 studentenvakbonden
 • ISO (Interstedelijk Studenten Overleg): grootste landelijke studentenbond van Nederland

BeURS voor studentbestuurders

Wil je actief worden in een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan? Dan heb je misschien recht op financiële steun van de Universiteit Utrecht in de vorm van een bestuursbeurs.