Geef je mening

Je kunt op verschillende manieren je mening geven en meedenken over je studie en de UU:

 • Een docent aanspreken over zaken die mogelijk anders of beter zouden kunnen. 
 • Via cursuseveluaties.
 • In de Nationale Studenten Enquete (NSE) kun je je mening geven over alle aspecten van het onderwijs en de voorzieningen van de Universiteit Utrecht.
 • Via de verschillende medezeggenschapsorganen bij je eigen opleiding, de faculteit of universiteit.
 • Heb je een persoonlijke klacht of bezwaar? Kijk dan onder Klachten, bezwaar en beroep.
Vergadering U-raad

Medezeggenschap

Wil jij meepraten en meebeslissen over zaken die het onderwijs aangaan? Word dan lid van een van onze medezeggenschapsorganen:

 • universiteitsraad
 • faculteitsraad
 • opleidingscommissie

Je doet veel ervaring op en je leert constructief mee te denken en mee te beslissen over veranderingen en verbeteringen in een grote organisatie. Heb je interesse? Neem dan contact op met Anne-Marie Partridge, secretaris van de U-raad of de contactpersoon van jouw faculteit. Zij helpen je graag verder.

Universiteitsraad

De universiteitsraad (U-raad) behartigt de belangen van alle medewerkers en studenten richting het College van Bestuur van de UU. De raad levert een belangrijke bijdrage aan de koers van de universiteit en de gang van zaken binnen de universiteit. De U-raad volgt het CvB kritisch, voorziet het (on)gevraagd van advies en beslist mee over belangrijke onderwerpen. De U-raad bestaat uit 12 personeelsleden en 12 studentleden, afkomstig van alle faculteiten en diensten. 

Meer weten?

Heb je vragen, klachten of ideeën over de universiteit? Heb je vragen over de universiteitsraad? Of wil je lid worden? Neem dan contact op met de U-raad:

 • Mail: studentenuraad@uu.nl
 • Telefoon: (030) 253 9086
 • Of kom langs op kamer 4.14 op Heidelberglaan 8.

Nuttige links

 • vergaderschema (veel vergaderingen zijn openbaar, dus je bent van harte welkom een kijkje te komen nemen)
 • medezeggenschapsteamsite (inloggen met je @students.uu.nl-adres en vervolgens opnieuw met dit mailadres en je Solis-wachtwoord)
 • reglementen

Verkiezingen 2018

Elk jaar organiseert het Centraal Stembureau verkiezingen voor de studentenzetels van de universiteitsraad. En iedere twee jaar voor de medewerkerszetels. In 2018 zijn er weer verkiezingen voor de studentzetels (14 tot en met 16 mei). Lijkt het je leuk om mee te praten over de universiteit? Heb je een visie op onderwijs, onderzoek of het studentenleven op de universiteit of faculteit? Dan is de universiteitsraad en/of faculteitsraad iets voor jou. Stel je verkiesbaar voor één van de medezeggenschapsraden. Jouw stem telt! 

Hoe stel je je verkiesbaar?

Je kunt je tot en met 5 april 2018 op twee manieren verkiesbaar stellen:

 • Je kunt je bij één van de bestaande partijen kandidaat stellen. Daarvoor neem je contact op met de voorzitter of woordvoerder van deze partij.
 • Ook kun je een eigen lijst opstellen en daarmee jezelf en eventueel andere geïnteresseerden kandidaatstellen. 

Handige documenten

Planning

Bij de verkiezingen van 2018 hanteert het Centraal Stembureau de volgende planning:

Datum Actie
1 maart tot en met 5 april Kiesregisters ter inzage
1 maart tot en met 5 april Inleveren kandidatenlijsten en instemmingsverklaringen
16 april Bekendmaken kandidatenlijsten
14 tot en met 16 mei (23:59) Stemmen via www.uu.nl/stem
18 mei  Bekendmaken van uitslag van stemming

Lees voor meer informatie over de verkiezingen de reglementen of neem contact op met de secretaris van het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge via telefoonnummer 030-253 43 55.

Faculteitsraad

De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan van een faculteit voor personeel en studenten. De faculteitsraad spreekt met het faculteitsbestuur over alle onderwerpen waar de raad wettelijke bevoegdheid voor heeft. Ook geeft de raad advies over alles wat voor het faculteitsbestuur belangrijk is. Hieronder lees je meer over de officiële richtlijnen en reglementen.  

Contact

Heb je vragen over een faculteitsraad? Of wil jij lid worden? Neem dan contact op met de raad van jouw faculteit.

Opleidingscommissie

Iedere opleiding heeft een opleidingscommissie. Deze bestaat uit studenten en docenten van de opleiding. De opleidingscommissie heeft een aantal verantwoordelijkheden. Zij:

 • bewaakt de kwaliteit van het onderwijs;
 • stelt eventuele knelpunten aan de orde;
 • adviseert over het ontwikkelen en uitvoeren van het onderwijsbeleid; 
 • zorgt voor de evaluatie van onderwijsprogramma’s en cursussen en brengt daarover advies uit aan de onderwijsdirecteur.

Contact

Heb je vragen over een opleidingscommissie? Of wil jij lid worden? Meer informatie vind je online bij jouw opleiding, onder 'Inspraak en medezeggenschap'.

Studentenorganisaties 

 • Vidius ondersteunt alle studenten die actief zijn in de medezeggenschap aan de Universiteit Utrecht
 • De LSVB (Landelijke Studenten Vakbond) is de federatie van 23 studentenvakbonden
 • Het ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) is de grootste landelijke studentenbond van Nederland

BeURS voor studentbestuurders

Wil je actief worden in een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan? Dan heb je misschien recht op financiële steun van de Universiteit Utrecht in de vorm van een bestuursbeurs.