19 resultaten
 • Bestuurs- en Organisatiewetenschap Algemeen
 • Biologie
 • Development Geography Als hbo-student heb je gemiddeld minimaal een 7 op je cijferlijst. Als universitair student kan een gemiddeld cijfer meewegen voor toelating.
 • Duurzaam ondernemen en innovatie Er zijn geen ingangseisen voor deze minor, voor enkele (keuze)cursussen zijn die er wel
 • Economische geografie Als hbo-student heb je gemiddeld minimaal een 7 op je cijferlijst. Als universitair student kan een gemiddeld cijfer meewegen voor toelating.
 • Entrepreneurship in Life Sciences and Health Voor het volgen van de minor Entrepreneurship in Life Sciences and Health gelden geen specifieke instroomeisen.
 • Entrepreneurship in Life Sciences and Health Voor het volgen van de minor Entrepreneurship in Life Sciences and Health gelden geen specifieke instroomeisen.
 • Farmaceutische Wetenschappen Als ingangseis voor deze minor geldt dat de student een universitaire opleiding volgt en beschikt over basiskennis van biochemie en van celbiologie. Kijk daarnaast goed per vak wat de ingangseisen zijn, deze vind je in de onderwijscatalogus.
  Als minorstudent volg je het reguliere onderwijs samen met de farmaciestudenten.
 • Global Change Geen ingangseisen.
 • Globalisering en mondiale ongelijkheid Geen ingangseisen.
 • Media en cultuur
 • Muziekwetenschap
 • Natuurkunde van de vaste aarde (geofysica) Je hebt een vwo-diploma met profiel natuur & techniek of natuur & gezondheid, met natuurkunde in je pakket.
 • Planologie Als je hbo-student bent, heb je gemiddeld minimaal een 7 op je cijferlijst staan. Ook als je een universitaire opleiding volgt, kan de toelatingscommissie een gemiddeld cijfer laten meewegen.
 • Recht, Innovatie & Technologie Voor de cursussen die deel uitmaken van deze minor kunnen bepaalde ingangseisen gelden. Raadpleeg hiervoor de cursusbeschrijvingen in de Universitaire Onderwijscatalogus.
 • Sociaal Ondernemerschap Voor deelname aan de minor Sociaal Ondernemerschap gelden geen bijzondere ingangseisen. Er kunnen 25 studenten deelnemen.
  Plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving, met voorrang voor studenten van de opleidingen Rechtsgeleerdheid, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschap.
 • Sociale geografie Als je hbo-student bent, heb je gemiddeld minimaal een 7 op je cijferlijst staan. Ook als je een universitaire opleiding volgt, kan de toelatingscommissie een gemiddeld cijfer laten meewegen.
 • Stadsgeografie Als je hbo-student bent, heb je gemiddeld minimaal een 7 op je cijferlijst staan. Ook als je een universitaire opleiding volgt, kan de toelatingscommissie een gemiddeld cijfer laten meewegen.
 • Structuurbiologie