10 resultaten
 • Bestuurs- en Organisatiewetenschap Algemeen
 • Business Economics The entrance requirements for this minor are the entrance requirements of the chosen courses. Expected is knowledge of Mathematics at the level of the Dutch VWO-education (A of A1,2).
 • Economics The entrance requirements for this minor are the entrance requirements of the chosen courses. Expected is knowledge of Mathematics at the level of the Dutch VWO-education (A of A1,2).
 • Educatieve minor alfa
 • Educatieve minor gamma
 • Entrepreneurship The entrance requirements for this minor are the entrance requirements of the chosen courses. Expected is knowledge of Mathematics at the level of the Dutch VWO-education (A of A1,2).
 • Interdisciplinaire onderzoeksmethoden
 • International Relations
 • Recht, Innovatie & Technologie Voor de cursussen die deel uitmaken van deze minor kunnen bepaalde ingangseisen gelden. Raadpleeg hiervoor de cursusbeschrijvingen in de Universitaire Onderwijscatalogus.
 • Sociaal Ondernemerschap Voor deelname aan de minor Sociaal Ondernemerschap gelden geen bijzondere ingangseisen. Er kunnen 25 studenten deelnemen.
  Plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving, met voorrang voor studenten van de opleidingen Rechtsgeleerdheid, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschap.