5 resultaten
  • Biologie
  • Farmaceutische Wetenschappen Als ingangseis voor deze minor geldt dat de student een universitaire opleiding volgt en beschikt over basiskennis van biochemie en van celbiologie. Kijk daarnaast goed per vak wat de ingangseisen zijn, deze vind je in de onderwijscatalogus.
    Als minorstudent volg je het reguliere onderwijs samen met de farmaciestudenten.
  • Geschiedenis en Filosofie van de Wetenschap De minor is geschikt als verbreding en verdieping van elke bacheloropleiding.De volgende vakken worden aangeraden als voorbereiding op de minor: NS-155B Wetenschappelijke revolutie, periode 4, niveau 1 en WY1V14024 Wat is Wetenschap?, periode 1, niveau 1.
  • Natuurkunde
  • Structuurbiologie