Onderzoeken onder studenten

De Universiteit Utrecht vindt het belangrijk om de ervaringen en behoeftes van studenten goed te kennen bij het doorontwikkelen van beleid of voorzieningen. Deze informatie willen we op een betrouwbare en integere manier verzamelen. We houden ons daarbij aan wet- en regelgeving, zoals de AVG. Ook trekken we hierin samen op met andere universiteiten en hogescholen. Uitgangspunt is altijd dat we zo min mogelijk gegevens opvragen, verwerken en bewaren.

Landelijke enquêtes

Jaarlijks doen we aan de volgende landelijke onderzoeken mee:

Eigen onderzoeken

De Universiteit Utrecht zet ook eigen onderzoeken op, vanwege het ontwikkelen van nieuw beleid of programma’s. Voorbeelden hiervan zijn:

  • De evaluaties die in periode 1 en 3 zijn gehouden over onderwijskwaliteit en studentenwelzijn tijdens de coronapandemie
  • De vragenlijst Belonging@UU over de mate van thuisgevoel aan onze universiteit

Voor deze onderzoeken geldt dat het college van bestuur vooraf toetst of de onderzoeken gewenst zijn, en op welk moment deze het beste kunnen worden afgenomen.

Daarnaast kan het zijn dat er per opleiding of faculteit eigen onderzoeken worden gehouden om beleid en diensten voor studenten te verbeteren. Zo zijn er in de afgelopen periode bij een aantal faculteiten onderzoeken uitgevoerd over studentenwelzijn en studentcommunicatie.

Onderzoeken van studenten

Regelmatig krijgen we vragen of de universiteit kan helpen bij het verspreiden van vragenlijsten die zijn opgesteld in het kader van (afstudeer)onderzoek van studenten. Helaas is dit om verschillende redenen niet mogelijk. We raden studenten met een onderzoeksvraag aan respondenten te werven via hun eigen netwerken (studiegenoten, verenigingen, sociale media).

Heb je hier nog vragen over?

Neem contact op met Institutional Research via ubd.oo.ir@uu.nl.