Equality, Diversity & Inclusion

Laat iedereen zich thuis voelen bij de Universiteit Utrecht. De universiteit wil een zichtbare bijdrage leveren aan een inclusieve universitaire gemeenschap, aan een rechtvaardige samenleving, en gelijke rechten en kansen voor iedereen. We geloven dat diversiteit van medewerkers en studenten het academisch debat verrijkt en dat iedereen gelijke kansen verdient. Dit streven zien we als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De universiteit werkt aan een betere wereld en ziet het programma Equality, Diversity & Inclusion (EDI) als een centraal uitgangspunt voor de beleidsterreinen onderwijs, onderzoek en impact. Het doel van het EDI-programma is dat iedereen zich welkom en gewaardeerd kan voelen bij de Universiteit Utrecht. Het belang van het programma wordt weerspiegeld in ons handelen als student, leidinggevende en medewerker. Dit handelen is erop gericht een open en inspirerende gemeenschap te creëren, waar iedereen zich thuis kan voelen, met kansen voor iedereen, en met ruimte voor nieuwe vormen van denken, leren en werken.

Lees meer over het EDI-programma