Bedrijfshulpverlening (bhv) en calamiteitenbestrijding

Bedrijfshulpverleners helpen om de veiligheid bij de Universiteit Utrecht te vergroten. Een bhv’er is iemand die is opgeleid om bij gevaarlijke situaties hulp te verlenen. De universiteit heeft hiertoe beleid vastgelegd in de regeling 'Organisatie van de bedrijfshulpverlening'.

Wat houdt het in?

De uitvoering van de bhv-taken is per faculteit of dienst georganiseerd onder leiding van een hoofd-bhv. Daarnaast is er per gebouw een aanvalsplan en ontruimingsplan opgesteld en is er een specifieke handreiking voor bhv gevaarlijke stoffen.

Spoed

Is er een calamiteit zoals brand, een (medisch) ongeval of een ongeluk met gevaarlijke stoffen? Heb je dringend hulp nodig? Of zie je iets verdachts? Bel altijd de Meldkamer, bereikbaar op 030 - 253 44 44.