Inhoud minor

Wat is wetenschap? Hoe kan ik verschillende wetenschapsvormen beschrijven en analyseren? Hoe verhouden deze wetenschappen zich tot elkaar, en op welke wijze beïnvloedt wetenschap ons wereldbeeld? Deze minor is gewijd aan de reflectie op wetenschap: aan het nadenken over je eigen vakgebied, de geschiedenis en de grondslagen ervan, maar dan vanuit een perspectief dat de eigen discipline direct in grotere contexten – binnenwetenschappelijk, institutioneel, maatschappelijk – plaatst.

Doel

In de afgelopen decennia heeft het vak wetenschapsgeschiedenis korte metten gemaakt met het idee dat wij op een simpele manier kunnen vaststellen wat goede en wat slechte wetenschap is, wat waardeloze theorieën en foutloos waardevolle wetenschappelijke ideeën zijn. Het beeld van wetenschap dat hieruit voortkomt is een even levendige als lawaaierige marktplaats die barst van creativiteit, vernieuwing én democratische tegenmacht. Onduidelijkheid, klaarblijkelijke fouten, maar ook toeval en teleurstelling zijn daarbij net zo aanwezig als grote doorbraken of radicaal innovatieve ideeën. Zo komt wetenschap tot leven: als een bezigheid die door mensen wordt bedreven en die altijd in concrete contexten staat, en die steeds weer verrassende, verbazingwekkende en verontrustende resultaten voortbrengt.

Cursussen

De minor bestaat uit vier cursussen.

Eerst wordt een basis gelegd door het bespreken van voorbeelden die verschillende vormen van wetenschappen aan de orde stellen (cursus 1). Je mag hier een aantal verrassende casussen verwachten. De verschillende stijlen van wetenschap worden vervolgens verdiepend filosofisch geanalyseerd (cursus 2). Hoe krijgt wetenschap een plek in onze samenleving, hoe ontstaan onze kennisinstituties (waaronder de universiteiten misschien de meest prominente zijn) en hoe gaan wetenschap en economie in interactie (cursus 3)? Tenslotte wordt op een nog grotere schaal onderzocht hoe wetenschap ons wereldbeeld beïnvloedt: wetenschap is meer dan abstracte theorie; wetenschap is altijd met waarden verbonden en bepaalt op een fundamentele wijze ons denken en voelen over mens en wereld (cursus 4).

Voorbereiding master

De minor kan dienen als kennismaking met de vakken wetenschapsgeschiedenis en wetenschapsfilosofie zoals die aan bod komen in de brede UU master History and Philosophy of Science.

Blok 1

WY1V14024
Wat is wetenschap?
Niveau 1
7,5 EC

Blok 2

WY2V14025
Stijlen van wetenschap
Niveau 2
7,5 EC

Blok 3

Ingangseisen

Voor de cursussen die deel uitmaken van deze minor kunnen bepaalde ingangseisen gelden. Raadpleeg hiervoor de cursusbeschrijvingen in de Universitaire Onderwijscatalogus.

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten binnen de Universiteit Utrecht

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 mei t/m dinsdag 6 juni 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2016-2017.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Studenten buiten de Universiteit Utrecht

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier (doc) gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Het formulier kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 mei t/m dinsdag 6 juni 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2016-2017.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Studiepunt Geesteswetenschappen

Drift 10, 3512 BS Utrecht
(030) 253 6285
studiepunt.gw@uu.nl

Voor korte vragen zijn wij ook via WhatsApp bereikbaar op: 06 41084538 (let op: dit nummer is alleen bedoeld voor WhatsApp) Op maandag t/m vrijdag krijg je tussen 9.00u - 17.00u zo snel mogelijk een antwoord.

Vermeld bij correspondentie altijd je studentnummer en opleiding!

Telefoon

maandag t/m vrijdag: 11.00 - 12.30 uur / 13.00 - 15.00 uur

Balie

maandag t/m vrijdag: 11.00 - 15.00 uur

 

Waarvoor ga je naar het Studiepunt Geesteswetenschappen?

 • voor studie-inhoudelijke zaken:
  • cursusinschrijving
  • roosters
  • registratie studieresultaten (OSIRIS)
  • studievoortgangoverzicht (SVO)
  • stages
  • studeren in het buitenland
  • en afstuderen
 • om een afspraak maken met
  • de studieadviseur
  • de stagecoördinator
  • en coördinator buitenland
 • voor het waarmerken van diploma's en cijferlijsten
 • om een verzoek tot vrijstelling of goedkeuring van cursussen in te dienen