Inhoud minor

Sinds de verkiezing van Trump horen we vaak termen voorbijkomen als fact-free politics en post-truth science. Wantrouwen in wetenschappelijke kennis is niet nieuw. In deze minor duiken we in de vraag wat wetenschap is en was, hoe mensen wetenschap bedreven en waarom wetenschap belangrijk is.

Doel

Inzicht krijgen in hoe wetenschap een even levendige als lawaaierige marktplaats is geworden die barst van creativiteit, vernieuwing én democratische tegenmacht. Onduidelijkheid, klaarblijkelijke fouten, maar ook toeval en teleurstelling zijn daarbij net zo aanwezig als grote doorbraken of radicaal innovatieve ideeën. De student zal zich onder begeleiding van de docenten oefenen in het schrijven van filosofische en historische essays.

Cursussen

De minor bestaat uit vier cursussen. Eerst wordt een basis gelegd door het bespreken van voorbeelden die verschillende vormen van wetenschap aan de orde stellen (Cursus 1: Wat is wetenschap?). Je mag hier een aantal verrassende casussen verwachten. De verschillen de stijlen van wetenschap worden vervolgens verdiepend filosofisch geanalyseerd (Cursus 2: Stijlen van wetenschap). Hoe krijgt wetenschap een plek in onze samenleving, hoe ontstaan onze kennisinstituties (waarvan de universiteiten misschien de meest prominente zijn) en hoe staan wetenschap en economie in verhouding tot elkaar (Cursus 3: De moderne kennissamenleving)? Tenslotte wordt op een nog grotere schaal onderzocht hoe wetenschap ons wereldbeeld beïnvloedt: wetenschap is meer dan abstracte theorie; wetenschap is altijd met waarden verbonden en bepaalt op een fundamentele wijze ons denken en voelen over mens en wereld (Cursus 4: Tussen ziel en ‘self’).

Voorbereiding master

De minor kan dienen als kennismaking met de vakken wetenschapsgeschiedenis en wetenschapsfilosofie zoals die aan bod komen in de brede UU master History and Philosophy of Science.

Blok 1

WY1V14024
Wat is wetenschap?
Niveau 1
7,5 EC

Blok 2

WY2V14025
Stijlen van wetenschap
Niveau 2
7,5 EC

Blok 3

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor kunnen ingangseisen gelden. Zie hiervoor de Universitaire Onderwijscatalogus.

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Minor coördinator
Telefoonnummer: 030 253 2166