Doel en inhoud van de minor

Disciplinaire wetenschappers werken steeds vaker samen met collega’s uit andere vakgebieden. Zij willen bijvoorbeeld complexe maatschappelijke vraagstukken oplossen en lopen daarbij tegen de grenzen van hun eigen disciplines aan. Of zij komen deze grenzen tegen bij het doen van vernieuwend fundamenteel onderzoek en hebben collega’s nodig om vooruitgang te boeken. De minor geeft je een inkijkje in veranderende wetenschap en de handvatten om de uitdagingen van interdisciplinariteit aan te gaan.

Toekomstbestendige wetenschapper

Wil je leren hoe je interdisciplinair onderzoek doet zonder dat je daarbij je eigen discipline, vakgebied of specialisatie uit het oog verliest? Studeer je bijvoorbeeld literatuurwetenschappen en wil je leren samenwerken met een bioloog? Of ben je econoom en wil je weten wat je vakgebied kan bijdragen aan de filosofie? Deze minor introduceert je tot de ‘Repko-methode’ voor interdisciplinair onderzoek waarin disciplines een fundamentele rol spelen en waarin integratie van disciplinaire kennis en inzichten wordt bereikt. De minor bestaat uit twee cursussen van de opleiding Liberal Arts and Sciences. In de cursus Multidisciplinair project reflecteer je op de kernelementen van wetenschappelijke disciplines en oefen je met het schrijven van een paper vanuit ten minste twee disciplinaire perspectieven. In de cursus De denkacademie doorloop je het interdisciplinaire onderzoeksproces van begin tot eind, waarbij je kennis en inzichten uit je eigen discipline inbrengt in een groepsopdracht. Als je de minor met succes hebt afgerond, dan kun je jezelf een toekomstbestendige wetenschapper noemen.

Aansluiting bachelors

De minor Interdisciplinaire onderzoeksmethoden sluit aan bij alle bacheloropleidingen. 

Studieprogramma

De minor Interdisciplinaire onderzoeksmethoden bestaat uit twee verplichte curssen (15 EC). 
Wanneer je als student binnen de faculteit Geesteswetenschappen deze minor wilt volgen als een verplichte pakket-eis, dan moet je de minor van 15 EC aanvullen met twee cursussen die buiten je eigen discipline liggen. In overleg met de minorcoördinator kies je de extra cursussen. Vervolgens laat je dit individuele minorprogramma door de examencommissie goedkeuren (voor studenten binnen GW). 
Voor studenten van andere faculteiten raden we een uitbreiding van de minor naar 30 EC ook aan. Bespreek de uitbreiding in dit geval met de minorcoördinator. Je laat de minor goedkeuren bij de examencommissie van jouw opleiding. 

Minorcoördinator

Voor al jouw vragen kun je terecht bij Florentine Sterk MA

Ingangseisen

Voor de minor Interdisciplinaire onderzoeksmethoden moet je minimaal 60 EC behaald hebben binnen je eigen bacheloropleiding; je kunt pas aan de cursus De denkacademie beginnen als je de cursus Multidisciplinair project met succes hebt afgerond.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Als student van de Universiteit Utrecht moet je voor de minor als geheel en de bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen. 

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een Bewijs Betaald Collegegeld van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 31 mei t/m maandag 14 juni om 12:00 uur)  van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.