Inhoud minor

Wat betekent het mens te zijn? Wat verwachten we van mensen anders dan van bijvoorbeeld computers of dieren? Is er een grens tussen menselijk en niet-menselijk? Zo ja, waar ligt deze? Is deze grens verschoven door nieuwe technologieën en voortschrijdende kennis over wat ons écht mensen maakt? Deze minor biedt een filosofische verdieping van deze fundamentele vragen. 

De mensbeelden die ons denken beïnvloeden worden in hun historische context geplaatst door klassieke teksten te bestuderen uit de antieke filosofie, de Renaissance, de wetenschappelijke revolutie, de Verlichting en het tijdperk van de 'masters of suspicion'; waarin Darwin, Marx, Nietzsche en Freud vele illusies over de mens en haar drijfveren probeerden te ontmaskeren. Maar wat zijn de implicaties van deze ontmaskering? Moet de filosofie (met Heidegger) nóg radicaler afstand nemen van de mens als meester van zijn eigen beschikking? Of moeten we proberen alsnog ruimte te maken, in een wetenschappelijk gefundeerd en maatschappijkritisch mensbeeld, voor autonomie en authenticiteit, zelfkennis en zelfbeheersing, respect en rationaliteit.

Bij het behandelen van deze onderwerpen kijken we naar recente ontwikkelingen in verklaringsmodellen voor menselijk gedrag, ethische theorieën over persoon-zijn en politiek-filosofische analyses van de rol van sociale instituties.

Lees ook het artikel dat DUB schreef over deze minor: https://www.dub.uu.nl/nl/achtergrond/levendig-college-over-de-manier-waarop-mensen-beslissingen-nemen.

Doel minor

Deze multidisciplinaire minor is bedoeld voor studenten die inzicht willen verkrijgen in de diverse benaderingen van de mens, die verder reiken dan de heersende reductionistische benaderingen in de gedrags-, neuro- en cognitie-wetenschappen.

Voorbereiding master

Deze minor vervult een belangrijk deel van de toegangseisen voor de masterprogramma's Applied Ethics en History and Philosophy of Science.

Studieprogramma minor

Deze minor bestaat uit vier verplichte cursussen.

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen en of er een plaatsingscommissie is.

Let op! De eerste twee cursussen van de minor kunnen zowel op niveau 2 als niveau 3 worden gevolgd. Zie de cursusomschrijving.

Ingangseisen

Er zijn geen ingangseisen voor deze minor, maar enige voorkennis van filosofie is wel wenselijk gelet op het uitdagende niveau.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Als student van de Universiteit Utrecht moet je voor de minor als geheel en de bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen. 

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een Bewijs Betaald Collegegeld van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 31 mei t/m maandag 14 juni om 12:00 uur)  van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.