Het studieprogramma van deze master voor 2016-2017 is nog niet helemaal bijgewerkt. Er wordt momenteel hard gewerkt aan het updaten van de site. Het nieuwe studieprogramma verschijnt binnenkort onder het kopje Studieprogramma 2016-2017. Onze excuses voor het ongemak.

Studieprogramma

Het masterprogramma Vertalen heeft een studielast van 60 EC. Het studieprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

Taalspecifieke invulling

Bij het masterprogramma Vertalen is een taalspecifieke invulling verplicht. Hiermee krijg je een aantekening op de bijlage van je diploma. Dit is een formele vorm om te zeggen dat je binnen het masterprogramma Duits, Engels, Frans, Italiaans of Spaans hebt gestudeerd.

Om deze aantekening te krijgen moet je minimaal 30 EC taalspecifiek onderwijs hebben gevolgd:

  • 15 EC cursorisch: verplichte taalspecifieke vertaalcursussen
  • 15 EC niet-cursorisch: het afstudeerproject dat in de betreffende (moderne) taal moet worden geschreven op het door de master gevraagde taalvaardigheidsniveau.

Masterlanguage

Je kunt het taalspecifieke programma ook invullen met cursussen uit het landelijke Masterlanguage aanbod. Kijk voor meer informatie op de website van Masterlanguage. Dit geldt alleen voor studenten met een Duitse, Italiaanse, Nederlandse, Franse of Engelse taalspecifieke invulling. Als je cursussen uit het aanbod van Masterlanguage wilt volgen, overleg dan eerst met je programmacoördinator en de studieadviseur. Daarnaast moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie.

Voertaal

Het programma wordt over het algemeen in het Nederlands gegeven, met uitzondering van de taalspecifieke cursussen die per definitie tweetalig zijn: de overgangen tussen de talen in kwestie (waaronder het Nederlands als bron- of doeltaal) vormen juist het onderwerp van discussie en reflectie. De literatuur is in hoofdzaak in het Nederlands en het Engels gesteld, met dien verstande dat al naar gelang de vreemde taal uiteraard ook anderstalige teksten gelezen, geanalyseerd en vertaald worden.

Vertaalspecifieke cursussen

De omvang van het verplichte deel is voor alle talen hetzelfde. De invulling van de vertaalspecifieke cursussen kan per taal verschillen. In de vertaalcursussen Engels komt alleen de vertaalrichting Engels-Nederlands aan de orde. Ook in de vertaalcursussen van Spaans komt per 2015-2016 alleen de vertaalrichting Spaans-Nederlands aan de orde. Bij de andere deelnemende talen wordt er in beide richtingen vertaald, maar niet altijd in dezelfde verhouding.