Minors

Het is mogelijk voor studenten TCS om een minor op te nemen in de vrije ruimte van hun studieprogramma, maar dat is niet verplicht. Er zijn minoren die als kernpakket worden aangeboden. Het is ook mogelijk om een minor als keuzepakket in je hoofdrichting te kiezen. Overlap tussen hoofdrichting en vrije ruimte is niet mogelijk, daarom wordt de minor die als kernpakket of als keuzepakket binnen de hoofdrichting wordt voldaan niet op het diplomasupplement geregistreerd als aparte examenonderdeel. Wanneer de minor een toelatingseis is voor een masterprogramma, zijn de gevolgde cursussen van belang, niet de vermelding van het minorprogramma op het diploma. 

Wanneer je een minor buiten de Universiteit Utrecht wilt opnemen in je programma, dan dien je vooraf toestemming van de examencommissie te vragen. 

Minor

Een minor is een samenhangend pakket van 4 cursussen. Je kiest een minor omdat je je graag wilt verdiepen in een ander vakgebied, dat aansluit bij je persoonlijke interesses. Of omdat een bepaalde minor een goede voorbereiding of ingangseis is voor het masterprogramma dat je wilt gaan volgen. Ben je gestart in of na collegejaar 2013-2014, dan moet je een minor volgen. De faculteit Geesteswetenschappen biedt een groot aantal opleidingsspecifieke en interdisciplinaire minoren aan. Binnen het universitaire minoraanbod zijn bijvoorbeeld de minor Entrepeneurship en de minor Bestuurs- en organisatiewetenschap interessant voor studenten Geesteswetenschappen.

Inschrijven minor

Je moet je altijd apart inschrijven voor een minor in OSIRIS én voor de afzonderlijke cursussen van die minor. Lees meer over aanmelden en inschrijven bij de beschrijving van de betreffende minor.

Minoraanbod Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht biedt meer dan 100 minors aan in uiteenlopende vakgebieden. Soms worden er eisen gesteld aan je bacheloropleiding, soms ook aan je vwo-profiel.  Dit staat bij de minor van jouw keuze vermeld.

Zoek een minor (en filter op interessegebied, periode, faculteit of taal).

Minor Journalistiek

Wil je een minor Journalistiek volgen dan bieden onder andere de volgende Universiteiten een minor aan: 

Na het behalen van de minor kun je de punten laten registreren in Osiris via het formulier goedkeuring onderwijsonderdelen buiten de UU (pdf).