Profileringsruimte

Binnen de profileringsruimte kies je onderdelen met een totale studielast van 45 EC, waarvan minimaal 15 EC op niveau 2 of 3 (verdiepend/gevorderd). Je kiest vrij cursussen die aansluiten bij je ambities en talenten. Er mag geen inhoudelijke overlap bestaan tussen de profileringsruimte en de major. In de linkerkolom vind je de links naar de Minorenpagina en suggesties voor het invullen van de vrije ruimte.