Binnen de profileringsruimte kies je onderdelen met een totale studielast van 45 EC, waarvan minimaal 15 EC op niveau 2 of 3 (verdiepend/gevorderd). Je kiest vrij cursussen die aansluiten bij je ambities en talenten. Er mag geen inhoudelijke overlap bestaan tussen de profileringsruimte en de major.