Theorie en praktijk van Geesteswetenschappen (TPG)

TC3V14001 Theorie en praktijk van Geesteswetenschappen
(Major - Verplichte keuze - 7,5 EC - niveau 3 - blok 1 en 4)

In de verplichte cursus Theorie en praktijk van Geesteswetenschappen rond je je brede bacheloropleiding af:

  • je reflecteert op de specialistische kennis en onderzoeksvaardigheden die je tijdens je studie verworven hebt
  • je leert deze verworvenheden intellectueel te plaatsen in het grotere geheel van wetenschapsbeoefening
  • je schrijft je beschouwingen over de wetenschapsbeoefening binnen je eigen specialisme
  • je organiseert een workshop over de dilemma’s van de geesteswetenschappelijk getrainde professional in de praktijk van banen en maatschappelijke discussies

Op deze manier reflecteer je op je ontwikkeling als specialist, onderzoeker, intellectueel en professional.