Thematisch oriënterende cursussen (TOC)

Thematisch oriënterende cursussen (Major - Verplichte keuze - 15 EC)

In zowel blok 1 en 2 van het eerste jaar volg je  een thematisch oriënterende cursus (TOC) van 7,5 EC. In TOC's oriënteren TCS-studenten zich op verschillende vakgebieden en daarmee op mogelijke hoofdrichtingen. Daarnaast verwerven zij academische vaardigheden op basisniveau.