Studeren in het buitenland

Bij Taal- en cultuurstudies is een stage of studeren in het buitenland een verplicht onderdeel van de opleiding voor minimaal 7,5 EC.  Als je een half jaar in het buitenland studeert, gaan we ervan uit dat je daar 30 EC kunt halen. Van de EC’s die je in het buitenland haalt, komen er 7,5 EC terecht in het verplichte deel van je major. De overige 22,5 EC komt in je vrije ruimte (profilering). Hieronder vind je meer uitgebreide informatie over studeren in het buitenland.

Niveau-eisen

Studiepunten in het buitenland worden in principe zonder niveau-aanduiding (niveau 1/2/3) in je programma opgenomen. Het TCS examenprogramma vereist 45 EC op niveau 3. Zorg er voor dat je aan die exameneis voldoet. Mits goed gedocumenteerd, is het mogelijk buitenlandse studiepunten op niveau mee te laten tellen, en/of in de hoofdrichting op te nemen.

Let op!

Omdat je een interdisciplinaire opleiding volgt, is het soms lastig een passende bestemming te vinden binnen de faculteit Geesteswetenschappen. Kijk dus vooral ook naar de universiteitsbrede bestemmingen. Daar zijn namelijk minder beperkingen in de keuze bij het cursusaanbod. 

Ben je toch geïnteresseerd in een facultaire bestemming? Dan moet je hoofdrichting/studieachtergrond aansluiten op het vakgebied. Dit staat op de bestemmingenpagina onder 'areas of study open to exchange students'. Neem contact op met het International Office voordat je je aanmeldt in Osiris. 

Mogelijkheden

Als je voor je studie een semester naar het buitenland wilt, kun je dit doen via een uitwisseling. Je blijft dan ingeschreven bij de UU en betaalt ook hier je collegegeld.

Je kunt 2 typen bestemmingen kiezen: een facultaire bestemming (waarbij je alleen binnen je eigen vakgebied vakken kunt volgen) of een universiteitsbrede bestemming (waarbij je ook andere vakken kunt volgen). De UU werkt samen met universiteiten over de hele wereld.

Wil je liever niet een heel semester naar het buitenland? Dan kun je ook vakken volgen bij een summer-/winterschool of een van de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland. Bij de NWIB kan je ook terecht voor hulp bij je onderzoek of stage. 

Deadline

De deadline om je aan te melden voor een uitwisseling is 1 december 2023

Nuttige links
Pagina met bestemmingen  •  International Office GW op Instagram  •  Study Abroad weken  •  Goedkeuring aanvragen voor je vakken  •  Study plan  •  Motivatieformulier  •  Corona & exchange