Bij Taal- en cultuurstudies is studeren in het buitenland of een stage een verplicht onderdeel van de opleiding. Vanaf 2017 is de verplichting minimaal 7,5 EC, vóór 2017 is deze verplichting nog voor minimaal 15 EC.  Als je een half jaar in het buitenland studeert, gaan we ervan uit dat je daar 30 EC kunt halen. 7,5 EC is verplicht, 22,5 EC komt in je vrije ruimte (profilering). Hieronder vind je meer uitgebreide informatie over studeren in het buitenland.

Let op! Studiepunten in het buitenland worden in principe zonder niveau-aanduiding (niveau 1/2/3) in je programma opgenomen. Het TCS examenprogramma vereist 45 EC op niveau 3.  Zorg er voor dat je aan die exameneis voldoet. Mits goed gedocumenteerd, is het mogelijk buitenlandse studiepunten op niveau mee te laten tellen, en/of in de hoofdrichting op te nemen.

Coronavirus

Let op: Op dit moment is, vanwege de situatie rondom het coronavirus, niet te overzien hoe het zal gaan met de uitwisselingen in semester 2 van het jaar 2020-2021 en daarna. 

De meest recente informatie en updates over uitwisselingen lees je op de algemene coronavirus informatiepagina

Kijk voor veelgestelde vragen op de pagina Travel & Exchange (Engelstalig).

Hieronder lees je onze algemene informatie over voorlichtingen en voorbereiding van een uitwisseling. Deze zal na de zomer geupdate worden, aangezien het coronavirus er tevens voor zorgt dat deze voorlichtingen op alternatieve wijze aangeboden zullen (moeten) worden.

5 Steps - Study abroad

Waarom naar het buitenland?

Studeren in het buitenland betekent vaak een enorme stimulans voor je academische en persoonlijke ontwikkeling. De faculteit helpt je dan ook graag om een gedeelte van je studie in het buitenland te volgen. De periode en het doel van je buitenlandverblijf kunnen variëren. Je kunt cursussen volgen in het buitenland via een uitwisseling (exchange), maar denk ook aan bijvoorbeeld het volgen van een summer school.

Op uitwisseling

Universiteit Utrecht werkt samen met universiteiten wereldwijd. De faculteit heeft overeenkomsten voor een specifiek studiegebied, terwijl universiteitsbrede overeenkomsten openstaan voor studenten van alle faculteiten (tenzij anders vermeld). Bij een uitwisseling blijf je ingeschreven aan de Universiteit Utrecht en betaal je geen collegegeld aan de buitenlandse universiteit.

Meer weten en aan de slag?

Het International Office biedt alle hulp die je nodig hebt bij de voorbereidingen van een uitwisseling. 

  1. Bekijk de informatie over de voorlichtingen.
  2. Lees de informatie onder het kopje 'Voorwaarden en study plan' in het linker navigatiemenu.
  3. Lees de algemene informatie op de studentenwebsite over studeren in het buitenland.

Afhankelijk van je uiteindelijke bestemming word je begeleid door het Facultaire of het Universiteitsbrede International Office.