Studeren in het buitenland

Bij Taal- en cultuurstudies is een stage of studeren in het buitenland een verplicht onderdeel van de opleiding voor minimaal 7,5 EC.  Als je een half jaar in het buitenland studeert, gaan we ervan uit dat je daar 30 EC kunt halen. Van de EC’s die je in het buitenland haalt, komen er 7,5 EC terecht in het verplichte deel van je major. De overige 22,5 EC komt in je vrije ruimte (profilering). Hieronder vind je meer uitgebreide informatie over studeren in het buitenland.

Niveau-eisen

Studiepunten in het buitenland worden in principe zonder niveau-aanduiding (niveau 1/2/3) in je programma opgenomen. Het TCS examenprogramma vereist 45 EC op niveau 3. Zorg er voor dat je aan die exameneis voldoet. Mits goed gedocumenteerd, is het mogelijk buitenlandse studiepunten op niveau mee te laten tellen, en/of in de hoofdrichting op te nemen.

Let op!

Omdat je een interdisciplinaire opleiding volgt, is het soms lastig een passende bestemming te vinden binnen de faculteit Geesteswetenschappen. Kijk dus vooral ook naar de universiteitsbrede bestemmingen. Daar zijn namelijk minder beperkingen in de keuze bij het cursusaanbod. 

Ben je toch geïnteresseerd in een facultaire bestemming? Dan moet je hoofdrichting/studieachtergrond aansluiten op het vakgebied. Dit staat op de bestemmingenpagina onder 'areas of study open to exchange students'. Neem contact op met het International Office voordat je je aanmeldt in Osiris. 

Waarom naar het buitenland?

Studeren in het buitenland betekent vaak een enorme stimulans voor je academische en persoonlijke ontwikkeling. De faculteit helpt je dan ook graag om een gedeelte van je studie in het buitenland te volgen. De periode en het doel van je buitenlandverblijf kunnen variëren, zoals:

Op uitwisseling

Bij een uitwisseling blijf je ingeschreven aan de Universiteit Utrecht en betaal je geen collegegeld aan de buitenlandse universiteit. De Universiteit Utrecht werkt samen met universiteiten wereldwijd. De faculteit heeft overeenkomsten voor een specifiek studiegebied, terwijl universiteitsbrede overeenkomsten openstaan voor studenten van alle faculteiten (tenzij anders vermeld).

Afhankelijk van je uiteindelijke bestemming word je begeleid door het International Office van Geesteswetenschappen of het Universiteitsbrede International Office.

Naar het buitenland en corona

Informatie over de huidige situatie omtrent het coronavirus en exchange vind je hier.