Hoofdrichting

In de loop van het tweede en derde jaar volg je een TCS-hoofdrichting. Met de voorbereiding ben je in het tweede semester van jouw eerste jaar al gestart. 
Een hoofdrichting bestaat uit minimaal 90 EC, waarvan minimaal 37,5 EC op niveau 3 en maximaal 22.5 EC op niveau 1.
De hoofdrichting is opgebouwd rond een 'kernpakket'. De hoofdrichting bestaat uit 12 cursussen (2+4+4+2):

2 x 7,5 EC  voorbereiding (1e jaar: Basiscursus Onderzoek en een cursus op het vakgebied van het kernpakket)
4 x 7,5 EC  kernpakket 
4 x 7,5 EC  keuzepakket
2 x 7,5 EC  voorbereiding eindwerkstuk en het eindwerkstuk

Er zijn meer dan 60 kernpakketten te volgen. Het kernpakket is een verdiepingspakket of een interdisciplinaire minor binnen de faculteit Geesteswetenschappen.  In het kernpakket verwerf je de onderzoeksvaardigheden die binnen dat vakgebied vereist worden op bachelorniveau. Na afronding van je kernpakket volg je een voorbereidende cursus op een eindwerkstuk bij één van de bacheloropleidingen in de faculteit Geesteswetenschappen. 

Het kernpakket bestaat uit 4 cursussen. Voorwaarde voor de toegang tot een kernpakket is een positief BSA en het behalen van een basiscursus onderzoek en één verplichte voorbereidende cursus. Bij enkele kernpakketten zijn meer vereisten vanwege de voorbereiding op een vervolgmaster. Voldoe je niet aan één van de ingangseisen, overleg dan met de studieadviseur. 

De kernpakket keuzesite (link zie hieronder) helpt je op weg om een goede keuze te maken, maar lees eerst verder hoe je je het beste op je keuze kunt voorbereiden. En hoe je naast je kernpakket een keuzepakket kiest. In de maand april heb je tevens een gesprek met jouw tutor, die je hierbij ook kan adviseren.

Hoe kies je een Kernpakket?

Om er achter te komen welk pakket bij jou past kun je op de TCS  kernpakketten kiezersite zoeken op: 

Thema: alle kernpakketten zijn in 4 themagebieden ingedeeld, te weten "Taal, media en communicatie", "Geschiedenis en Internationale Betrekkingen", "Kunst cultuur en literatuur", "Ideeën overtuigingen en diversiteit". 
Hoofdrichting: elk kernpakket behoort tot één van de 14 hoofdrichtingen binnen TCS. Dat is ook je afstudeerrichting en zal worden vermeld op je diplomabijlage (IDS).
Bacheloropleiding: alle kernpakketten worden aangeboden door één van de 18 bacheloropleidingen binnen de faculteit Geesteswetenschappen.
Basiscursus Onderzoek: elk kernpakket is verbonden aan een onderzoeksmethode. Je kunt selecteren op één van de 8 basiscursussen onderzoek.

Op deze site vind je het aanbod van alle kernpakketten. Een pdf van de kernpakketten van collegejaren 2017 t/m 2021 vind je onder voorgaande jaren.

Het keuzepakket

Naast het kernpakket kies je nog een keuzepakket dat onderdeel uitmaakt van je hoofdrichting. Dit keuzepakket kan de volgende vorm hebben: 

Minor (waarbinnen maximaal 2 cursussen op niveau 1). Als je een minor opneemt in jouw hoofdrichting krijg je op het IDS geen aparte minorvermelding, dit heeft verder geen consequenties voor aanmelding bij een master (dan gaat het om de cursussen, niet om de minorvermelding)
Verdiepingspakket van een opleiding binnen de faculteit Geesteswetenschappen  (let op verdiepingspakketten waar ingangseisen voor gelden)
StagePlus-pakket (Stage 15 EC op niveau 3, Twee cursussen (15 EC) die expliciet voorbereiden op het onderzoekselement, zoals 'Kennis voor de Samenleving' en/of een cursus naar keuze of een door een andere bacheloropleiding binnen geesteswetenschappen aangeboden stagePlus-pakket)
Cursussen aan een buitenlandse instelling (waarbinnen maximaal 2 cursussen op niveau 1, de andere cursussen moeten een hoger niveau hebben). 

Het keuzepakket stel je samen vast met de hoofdrichtingsadviseur van het door jou gekozen kernpakket. De hoofdrichtingsadviseur keurt via het registratieformulier in Osiris Zaak ook het keuzepakket goed. Voor het keuzepakket gelden vaak andere ingangseisen dan voor het kernpakket. Bekijk voor het keuzepakket de ingangseisen die staan beschreven bij het eerste vak in Osiris. 

Inschrijven voor een hoofdrichting

Je schrijft je in de maand mei in voor een hoofdrichting. Lees meer over het inschrijven voor een hoofdrichting. Je hebt in die periode een gesprek met de adviseur van de hoofdrichting waar het kernpakket deel van uit maakt. De hoofdrichtingsadviseur staat ook in de beschrijving van het gekozen kernpakket. De hoofdrichtingsadviseur geeft toestemming voor de invulling van jouw hoofdrichting (en daarmee ook voor de combinatie van kernpakket en keuzepakket).