Je hoofdrichting sluit je af met een eindwerkstuk (7,5 EC). Daarbij word je begeleid door een docent van een van de opleidingen binnen Geesteswetenschappen.

Inhoud

Het eindwerkstuk moet over het algemeen inhoudelijk gekoppeld zijn aan een kernpakket (op niveau 3) dat binnen de hoofdrichting is gevolgd. Het wordt geschreven als het kernpakket (grotendeels) is afgerond en de voorbereidende cursus voorafgaand aan het eindwerkstuk is behaald.

Eisen

Iedere opleiding bij Geesteswetenschappen heeft zijn eigen eisen geformuleerd voor het eindwerkstuk en een manier ontwikkeld om studenten te begeleiden. Ga voordat je plannen maakt altijd eerst naar de website van de desbetreffende opleiding. Neem tijdig contact op met de docent of coördinator van het kernpakket waaraan je het eindwerkstuk koppelt. En zorg dat je goed en tijdig bent ingeschreven voor het juiste eindwerkstuk bij de juiste opleiding. Denk ook aan je planning. Elke opleidingen biedt een eindwerkstuk 1 of 2 keer per collegejaar aan. Het is niet noodzakelijk om je eindwerkstuk als laatste examenonderdeel af te ronden. Let wel op welke eisen er worden gesteld alvorens je een eindwerkstuk mag schrijven. 

Meer informatie

Kijk op de website van de opleiding waar je je eindwerkstuk wilt gaan schrijven, voor meer informatie over het eindwerkstuk.  Je vindt hier informatie over de procedure en het vinden van een begeleider. Per opleiding bestaat er een cursusomschrijving van het eindwerkstuk waar je informatie vindt over de coördinator en hoe en wanneer je je moet inschrijven via Osiris. Er zijn opleidingen die een speciale voorlichting over het eindwerkstuk organiseren. Informeer hiernaar bij de eindwerkstukcoördinator van de betreffende opleiding of jouw hoofdrichtingsadviseur. 

Uploaden eindwerkstuk

Uiteindelijk moet je je eindwerkstuk uploaden in het digitale scriptiearchief van de Universiteitsbibliotheek en in jouw portfolio van Taal- en Culturstudies. Dit is een verplicht onderdeel van het automatisch afstuderen. Het is in Igitur ook mogelijk om scripties van andere studenten in te zien.

Digitaal scriptiearchief

Als je scriptie af is en is goedgekeurd, moet je deze uploaden naar het digitaal scriptiearchief van de Universiteitsbibliotheek, Scripties Online. Dit is een verplicht onderdeel van je afstuderen. Je kunt hier ook scripties van andere studenten inzien.