Inschrijven & wijzigingsdagen

Ieder blok heeft een vaste inschrijfperiode en enkele wijzigingsdagen waarop je je kunt inschrijven voor cursussen waarvoor nog plaats is. Kort voor het begin van ieder blok zijn er wijzigingsdagen. Tijdens deze dagen kun je je vanaf 09:00 uur ’s ochtends inschrijven voor cursussen waar nog plaats is. 

 • Onderwijsrooster semester 1: half augustus beschikbaar
 • Onderwijsrooster semester 2: half januari beschikbaar
Belangrijke data 2020-2021
Blok 1

31 augustus 2020 t/m 8 november 2020 (reflectieweek: 2 t/m 6 november)

 • Cursusinschrijving: 2 juni 0.00 - 28 juni 23.59
  Inschrijven cursussen met voorrangsregels tot uiterlijk 15 juni 2020 12:00 uur
 • Wijzigingsdagen: 17 en 18 augustus
Blok 2

9 november 2020 t/m 5 februari 2021 (refelectieweek: 1 t/m 5 februari)

 • Cursusinschrijving: 2 juni 0.00 - 28 juni 23.59
  Inschrijven cursussen met voorrangsregels tot uiterlijk 15 juni 2020 12:00 uur
 • Wijzigingsdagen: 26 en 27 oktober
Blok 3

8 februari 2021 t/m 16 april 2021 (refelectieweek: 2 t/m 16 april 2021)

 • Cursusinschrijving: 2 november 0.00 - 29 november 23.59
  Inschrijven cursussen met voorrangsregels tot uiterlijk 16 nov 2020 12:00 uur
 • Wijzigingsdagen: 25 en 26 januari
Blok 4

26 april 2021 t/m 2 juli 2021

 • Cursusinschrijving: 2 november 0.00 - 29 november 23.59
  Inschrijven cursussen met voorrangsregels tot uiterlijk 16 nov 2020 12:00 uur
 • Wijzigingsdagen: 6 en 7 april

Let op: bij sommige faculteiten schrijf je je in per blok en niet per semester. Zie voor meer informatie het overzicht met cursusinschrijvingsdata van de hele UU.

(Onderwijs)vrije dagen
Kerstvakantie (onderwijsvrij)

21 december 2020 t/m 10 januari 2021

Onderwijsvrij

19 t/m 23 april

Koningsdag

27 april 2021

Goede vrijdag

2 april 2021

Pasen

4 en 5 april 2021

Bevrijdingsdag

5 mei 2021

Hemelvaart

13 mei 2021 (14 mei is ook vrij)

Pinksteren

23 en 24 juni 2021

Roosters

Je persoonlijke rooster staat in MyTimetable.

Timeslotmodel

Het Timeslotmodel

Om te voorkomen dat je hoorcolleges, werkgroepen of tentamens op hetzelfde tijdstip vallen, moet je je cursussen in verschillende timeslots inplannen. Met timeslots kun je zelf een studeerbaar rooster samenstellen. Hiernaast staat hoe de week in timeslots is verdeeld.

Hoe gebruik je timeslots bij het inschrijven voor cursussen?

 • Het meest recente cursusaanbod, inschrijfcodes en bijbehorende timeslots staat in de cursusbeschrijvingen in OSIRIS.
 • Een cursus valt in één of twee timeslots. Je kiest cursussen in verschillende timeslots. Bijvoorbeeld één cursus in timeslot A en één in timeslot B.
 • Wordt bij een cursus een lettercombinatie aangegeven (bv. C/D) dan valt het vak in beide timeslots en zorg je ervoor dat je andere cursussen in de andere timeslots vallen (dus A en/of B). Niet alle uren van het timeslot zullen worden gebruikt voor onderwijs.
 • In het cursusinschrijfscherm in OSIRIS zie je nogmaals in welk timeslot het vak wordt aangeboden (A, B, C, D of E, of een combinatie hiervan).
 • Het inschrijven voor cursussen in overeenkomende timeslots kan leiden tot overlap in onderwijs en/of toetsing, doe dit dus niet.
Tentamentimeslotmodel

Het tentamentimeslotmodel

Als een toets buiten het reguliere collegerooster wordt geroosterd, kan deze volgens het tentamentimeslotmodel worden ingepland. De tijden zijn afwijkend van de collegetijden.

Academische jaarkalender Geesteswetenschappen

Voor cursussen/onderwijsactiviteiten die (ook) verzorgd worden door andere faculteiten kunnen afwijkende data gelden. Houd dit dus goed in de gaten!

> printbare versie jaarkalender GW 2019-2020 (pdf)
> printbare versie jaarkalender GW 2020-2021 (pdf)

Uitleg

 • Onderwijsvrij: geen onderwijs, toetsen en herkansingen. In overleg met de docent kun je eventueel een opdracht moeten inleveren, herkansingen doen of een feedbackmoment inplannen.
 • Reflectieweek: geen onderwijs en toetsen. Wel moet je beschikbaar zijn voor herkansingen, reflectie, feedback en tutoraat.
 • Kerstreces: geen onderwijs, toetsen en herkansingen. Je hoeft niet beschikbaar te zijn voor onderwijs- en studieactiviteiten.
 • Zomerreces: geen onderwijs en toetsen. In overleg met de docent kun je eventueel een opdracht moeten inleveren, herkansingen doen of een feedbackmoment inplannen.
Academische jaarkalender Faculteit Geesteswetenschappen
Academische jaarkalender Faculteit Geesteswetenschappen