Eindwerkstuk

Je hoofdrichting sluit je af met een eindwerkstuk (7,5 EC). Daarbij word je begeleid door een docent van een van de opleidingen binnen Geesteswetenschappen.

Inhoud

Het eindwerkstuk moet over het algemeen inhoudelijk gekoppeld zijn aan een kernpakket (op niveau 3) dat binnen de hoofdrichting is gevolgd. Het wordt geschreven als het kernpakket (grotendeels) is afgerond en de voorbereidende cursus voorafgaand aan het eindwerkstuk is behaald.

Eisen

Iedere opleiding bij Geesteswetenschappen heeft zijn eigen eisen geformuleerd voor het eindwerkstuk en een manier ontwikkeld om studenten te begeleiden. Ga voordat je plannen maakt altijd eerst naar de website van de desbetreffende opleiding. Neem tijdig contact op met de docent of coördinator van het kernpakket waaraan je het eindwerkstuk koppelt. En zorg dat je goed en tijdig bent ingeschreven voor het juiste eindwerkstuk bij de juiste opleiding. Denk ook aan je planning. Elke opleidingen biedt een eindwerkstuk 1 of 2 keer per collegejaar aan. Het is niet noodzakelijk om je eindwerkstuk als laatste examenonderdeel af te ronden. Let wel op welke eisen er worden gesteld alvorens je een eindwerkstuk mag schrijven. 

Meer informatie

Kijk op de website van de opleiding waar je je eindwerkstuk wilt gaan schrijven, voor meer informatie over het eindwerkstuk.  Je vindt hier informatie over de procedure en het vinden van een begeleider. Per opleiding bestaat er een cursusomschrijving van het eindwerkstuk waar je informatie vindt over de coördinator en hoe en wanneer je je moet inschrijven via Osiris. Er zijn opleidingen die een speciale voorlichting over het eindwerkstuk organiseren. Informeer hiernaar bij de eindwerkstukcoördinator van de betreffende opleiding of jouw hoofdrichtingsadviseur. 

Goedkeuring & vrijstelling via Osiris Zaken

Eindwerkstuk inleveren

Als je eindwerkstuk klaar is, moet je het inleveren in Osiris (je hoeft je eindwerkstuk dus niet te mailen naar je begeleider). In Osiris kun je ook de voortgang volgen en verschijnt het eindcijfer. 

Als je begeleider heeft aangegeven dat je eindwerkstuk klaar is voor beoordeling, ga je als volgt te werk:

  • je uploadt je eindwerkstuk in Osiris > Zaken > Start een nieuwe zaak > Zaaktype Scriptie en afstuderen
    en
  • je uploadt je eindwerkstuk in Blackboard (voor een plagiaatcheck)

Heb je een voldoende?

Als je een voldoende hebt gekregen, lever je je eindwerkstuk in in het digitale scriptiearchief van de UU. Dit is verplicht.

  • Ga naar Osiris Student > Zaken
  • Kies Archiveren & publiceren scriptie - Vervolgzaak
  • Archiveer je scriptie

Bacheloreindwerkstukken worden standaard niet gepubliceerd.

Formulieren en regelingen eindwerkstuk

De beoordeling van je eindwerkstuk verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Scriptiearchief

Is je eindwerkstuk klaar en goedgekeurd? Dan moet je de definitieve versie op 2 plaatsen uploaden:

  • in het scriptiearchief via Osiris > Zaken > Archiveren & publiceren scriptie - Vervolgzaak
  • in je portfolio van Taal- en Culturstudies

Doe je dit niet, dan kun je niet afstuderen.