Studieprogramma

De bacheloropleiding Taal- en cultuurstudies heeft een studielast van 180 EC en duurt 3 jaar. In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (art. 3.5.4) staat precies aan welke eisen je moet voldoen om te kunnen afstuderen, het zogeheten examenprogramma. 

Opbouw van je studie

Het studieprogramma valt uiteen in twee delen: de major en de profileringsruimte. De major bevat zowel verplichte cursussen als verplichte keuzecursussen en heeft een totale omvang van 135 EC. De profileringsruimte omvat 45 EC in totaal, waarvan je cursussen vrij kunt invullen. 

 

Examenprogramma

Aan het begin van je opleiding word je ingeschreven op het voor jou geldende examenprogramma. In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staat aan welke eisen je moet voldoen om het examen te behalen. Als je wilt afwijken van het examenprogramma dat in de OER staat, moet je van tevoren goedkeuring vragen. Vraag altijd advies van je tutor of hoofdrichtingadviseur en voeg dat bij je verzoek.

Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in je examenprogramma en studievoortgangsoverzicht (op blackboard staat onder Tutoraat verdiepend een SVO-check voor TCS).

Vragen?

Heb je nog vragen, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.