De bacheloropleiding Taal- en cultuurstudies heeft een studielast van 180 EC en duurt 3 jaar. In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (art. 3.5.4) staat precies aan welke eisen je moet voldoen om te kunnen afstuderen, het zogeheten examenprogramma. 

Opbouw van je studie

Het studieprogramma valt uiteen in twee delen: de major en de profileringsruimte. De major bevat zowel verplichte cursussen als verplichte keuzecursussen en heeft een totale omvang van 135 EC*. De profileringsruimte omvat 45 EC in totaal, waarvan je cursussen vrij kunt invullen. 

*voor de cohorten die vóór 2017 zijn gestart geldt een major van 127,5 EC en een profileringsruimte van 52,5 EC. Kijk hiervoor in de OER van jouw startjaar. 

Examenprogramma

Aan het begin van je opleiding word je ingeschreven op het voor jou geldende examenprogramma. In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staat aan welke eisen je moet voldoen om het examen te behalen. Als je wilt afwijken van het examenprogramma dat in de OER staat, moet je van tevoren goedkeuring vragen. Vraag altijd advies van je tutor of hoofdrichtingadviseur en voeg dat bij je verzoek.

Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in je examenprogramma en studievoortgangsoverzicht.

Sommige cursussen hebben specifieke ingangseisen. Controleer dus altijd voordat je je inschrijft, de ingangseisen die bij een cursus vermeld staan in de cursusbeschrijvingen in Osiris. Raadpleeg bij twijfel de cursuscoördinator. Houd er rekening mee dat er specifieke ingangseisen gelden voor de kernpakketten. Zie hiervoor tcs.sites.uu.nl.

Je gaat studeert af als de examencommissie van je opleiding op basis van je studievoortgangsoverzicht en de voor jou geldende OER heeft geconstateerd dat je aan alle eisen van je examenprogramma hebt voldaan. De cursussen die vermeld staan op je studievoortgangsoverzicht worden vermeld op het Internationaal Diplomasupplement (IDS), de bijlage die je ontvangt bij je diploma.

Let op! Cursussen vermeld onder het kopje ‘Resultaten-Overig’ maken geen deel uit van je examenprogramma en worden niet vermeld op je IDS.

Vragen of opmerkingen?

Als je vragen hebt over je studievoortgangsoverzicht of onjuistheden hierin constateert, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Je studievoortgangsoverzicht staat in OSIRIS onder het tabblad Voortgang. Op je SVO staan alle resultaten die je tot nu toe behaald hebt. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet om te kunnen afstuderen. 

In dit voorbeelddocument (pdf) staat meer uitleg over het studievoortgangsoverzicht (als je de opmerkingen wilt kunnen zien, moet je het document downloaden en vanaf je computer openen).

Studiepunten

Je studielast wordt berekend in ECTS (European Credit Transfer System).

1 EC = 28 uur studielast

De cursussen in een bacheloropleiding hebben meestal een studielast van 7,5 EC (=210 studie-uren). Normaal gesproken volg je 8 cursussen per jaar, in totaal dus 60 EC. Je hele bacheloropleiding van drie jaar is dan 180 EC.

Cursusnoveaus

Je volgt tijdens je studie cursussen op 3 niveaus, die oplopen in moeilijkheidsgraad:

  • niveau 1 - inleidend
  • niveau 2 - verdiepend
  • niveau 3 - gevorderd