Registratie Hoofdrichting

Voor de registratie van de hoofdrichting zet je drie stappen: 

Aan het einde van je eerste jaar, vóór de cursusinschrijving voor het semester van het volgende collegejaar,  moet je je hoofdrichting hebben geregistreerd door middel van onderstaande registratieformulieren. Kies het formulier dat hoort bij het collegejaar waarin je met de hoofdrichting start. Vul het formulier in en maak een afspraak met jouw hoofdrichtingsadviseur. Het formulier lever je met een handtekening van de betreffende hoofdrichtingsadviseur in bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen voor goedkeuring door de examencommissie. 
NB In verband met de Corona-maatregelen vind je in blackboard de contactinformatie van de hoofdrichtingsadviseurs. De procedure is aangepast: de hoofdrichtingsverklaring wordt van een digitale handtekening van de hoofdrichtingsadviseur voorzien, waarna hij/zij de verklaring direct naar de examencommissie verstuurt met een cc naar student. 

Daarnaast schrijf je je in voor een kernpakket via een formdeskformulier. De link, de instructies en deadline ontvang per e-mail van het Studiepunt. Dit is enkel ter registratie van het kernpakket in Osiris. 

Je schrijft je zelf via Osiris Student voor alle cursussen, dus ook die van het gekozen kern- en keuzepakket in tijdens de reguliere cursusinschrijfperioden

Deadlines worden via de mail van studieadviseurs en studiepunt bekend gemaakt en worden gepubliceerd in blackboard tutoraat basis. 

Wijziging programma

Het kan voorkomen dat je besluit een andere cursus te kiezen, of dat de cursus waar je geïnteresseerd in was is komen te vervallen. Daarom moet je, zodra je 142,5 EC hebt behaald, eventuele wijzigingen in het programma van je hoofdrichting door geven door middel van het wijzigingsformulier programma hoofdrichting. Na goedkeuring door de examencommissie worden wijzigingen verwerkt in OSIRIS.

Wijziging hoofdrichting

Wil je van hoofdrichting wijzigen, gebruik dan een nieuw hoofdrichtingregistratieformulier en vul het in. Bij het veld 'toelichting' kun je vermelden dat je dit nieuwe programma wilt volgen in plaats van het oude. Let op! De studieadviseur moet in dit geval tekenen voor akkoord.

Planningsformulieren vóór 2017

Hieronder vind je de planningsformulieren per cohort van vóór 2017: 

Studiejaar 2013-2014
Studiejaar 2014-2015
Studiejaar 2015-2016
Studiejaar 2016-2017
Studiejaar 2017-2018