Tijdens je studie kun je bij verschillende mensen terecht voor vragen, begeleiding of advies op maat met betrekking tot je opleiding.

Begeleiding en advies binnen je opleiding

Binnen je opleiding kun je terecht bij de volgende mensen:

 • Mentor: student van de opleiding en je persoonlijke vraagbaak
 • Docent: begeleiding tijdens cursus, feedback en reflectie op je functioneren en prestaties
 • Tutor: voor studie-inhoudelijke vragen
 • Studieadviseur: voor praktische zaken en ingewikkelde vragen of problemen bij je studie
 • Studiepunt: voor praktische vragen omtrent je studie

Bekijk hier de jaarkalender (pdf) van Taal- en cultuurstudies, met belangrijke informatie en data over voorlichtingen, cursusinschrijvingsperiodes, tutorbijeenkomsten, bindend studieadvies (BSA), etc.

Aan het begin van het studiejaar maakt elke eerstejaars student kennis met zijn persoonlijke mentorduo en met zijn tutor. Je mentorduo en de tutor zijn aan elkaar gekoppeld. Je spreekt met hen af hoe zij met elkaar en met jou contact hebben en onderhouden. De mentoren zijn studenten van de opleiding en dienen als vraagbaak voor zowel student als tutor. De mentoren zijn ervaringsdeskundigen als het gaat om plannen, kiezen, leren studeren, omgaan met teleurstellingen, studie combineren met een sociaal leven, bijbaantjes, etc. Ze weten ook veel van praktische zaken, zoals cursusinschrijving, registreren van een hoofdrichting, etc.

Contactpersoon voor de mentoren (en ook bij vragen of opmerkingen over het mentorschap) is Joppe Bakelaar

Wat is een tutor?

Iedere bachelorstudent krijgt een docent als tutor toegewezen. Je tutor is je eerste aanspreekpunt voor het maken van de juiste studiekeuzes. Gedurende het jaar zijn er verschillende contactmomenten met je tutor, zowel via tutorgroepsbijeenkomsten als individuele gesprekken. Je kunt ook altijd zelf contact opnemen.

Na je eerste jaar kun je terecht bij de studieadviseurs, de ouderejaars tutoren, of bij je hoofdrichtingsadviseur.

Hoe vind je je tutor?

In OSIRIS staat wie je tutor is, onder het kopje begeleider. 

Wanneer ga je naar je tutor?

Je tutor biedt je inhoudelijke begeleiding bij:

 • de invulling van je major (hoofdrichting, general-education-keuzecursussen, LAS-cursussen)
 • de invulling van je profileringsruimte
 • extra uitdaging (bijvoorbeeld stage, buitenland, honoursonderwijs)
 • het maken van een studieplanning

De tutor kan je doorverwijzen naar de studieadviseur en/of andere studentbegeleiders, Na het eerste jaar kun je terecht bij de ouderejaarstutor.

Tutoraat basis en tutoraat verdiepend

Het tutoraat bestaat uit 2 delen:

 • tutoraat basis:
  in het eerste jaar neem je deel aan het Tutoraat basis. Je bent aanwezig bij groepsbijeenkomsten en voert individuele gesprekken, vanaf de kennismaking met je tutor tot de afsluiting van het jaar met een positief BSA. Je wordt geacht de tutorbijeenkomsten en gesprekken bij te wonen, de bijbehorende opdrachten te maken en de tutor op de hoogte te houden van omstandigheden die je studie belemmeren of juist bespoedigen.
 • tutoraat verdiepend:
  in het tweede jaar is er Tutoraat verdiepend. Je hebt dan geen vaste tutorgroep meer, maar kunt nog altijd contact opnemen met de LAS ouderejaarstutoren:
  Lowi Willems en Anastasia Hacopian.
 • Film- en televisiewetenschap:
 • Filosofie politiek en maatschappij:
 • Internationale Betrekkingen in historisch perspectief:
  • Lauren Gould (Conflictstudies)
   Inloopspreekuur: dinsdag 16.00-17.00 (stuur van tevoren even een e-mail om aan te geven dat je langskomt)
 • Klassieke talen en culturen:
 • Kunst, cultuur en geschiedenis
 • Middeleeuwen en Renaissance studies
 • Moderne letterkunde
 • Moderne Talen: educatie en meertaligheid
 • Nieuwe media & digitale cultuur
 • Podiumkunsten
 • Postcolonial and Gender Studies
 • Religie & cultuur
 • Taal en communicatie
 • Taalkunde (voorheen T&C en T&O)

Wanneer ga je naar je hoofdrichtingsadviseur?

Na het eerste jaar kun je met vragen over het programma van je hoofdrichting, je studieplanning etc. naar de hoofdrichtingsadviseur. Je kunt bij hem/haar terecht met vragen over:

 • de invulling van je hoofdrichting
 • je studieplanning
 • inschrijving voor en registratie van je hoofdrichting
 • het zoeken van een stageplek en een stagebegeleider
 • oriëntatie op studeren in het buitenland
 • de voorbereiding op het bacheloreindwerkstuk
 • oriëntatie op masterkeuze
 • nadenken over loopbaan en carrière na je studie

De hoofdrichtingadviseur keurt aan het eind van de studie het portfolio goed dat studenten TCS in de loop van de studie hebben samengesteld. 

De studieadviseurs van de opleiding Taal- en cultuurstudies zijn Sigrid Botzen en Dianne Draper. Voor algemene vragen kun je ook terecht bij een van de andere studieadviseurs of mailen naar studieadviesTCS.gw@uu.nl.

Aanpassing contactmogelijkheden studieadviseurs

De studieadviseurs Geesteswetenschappen hebben dagelijks telefonisch spreekuur:

 • 030-253 6990
  elke werkdag van 10.00 tot 12.00

Alle inloopspreekuren vervallen tot nader bericht.

Vragen?

Wij werken vanuit huis en blijven beschikbaar, ook via de mail. Heb je nog vragen? Stuur ons dan een e-mail. We nemen zo snel mogelijk contact met je op. Kijk voor de aanwezigheid van je studieadviseur op de profielpagina. Die vind je door op de naam van je studieadviseur te klikken. 

Afspraak maken

Onze afspraken gaan gewoon door, maar vinden plaats via Microsoft Teams (installeer de app en log in met je UU-mailadres). Je kunt een afspraak maken via het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Updates UU-maatregelen coronavirus

Kijk voor de laatste updates over de UU-maatregelen voor het coronavirus op https://www.uu.nl/en/organisation/practical-matters/information-coronavirus.

Contact studieadviseur

studieadviesTCS.gw@uu.nl

Naar welke begeleider ga je?

 • specifieke of ingewikkelde vraag over je opleiding > spreekuur van de studieadviseur van je opleiding
 • algemene of dringende vraag > spreekuren van alle studieadviseurs
 • uitgebreid gesprek (max 30 minuten) > maak bij het Studiepunt een afspraak met je studieadviseur

Wat doet een studieadviseur?

De studieadviseurs zijn er onder andere als/voor

 • Vertrouwenspersoon
 • Vragen over programma
 • Ziekte en bijzondere omstandigheden
 • Regelingen en procedures
 • Persoonlijk gesprek
 • Klachten, bezwaar, beroep
 • Verbeteren academische vaardigheden
 • Intakegesprek handicap/chronische ziekte tbv voorzieningen
 • Bewijs inleveren indien toets gemist door overmacht

Studiepunt Geesteswetenschappen

Onze balie  is momenteel voor onbepaalde tijd gesloten in verband met het coronavirus. Je kunt ons op de volgende manieren bereiken:

 • E-mail: studiepunt.gw@uu.nl
  elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur 
 • WhatsApp: 06 41 08 45 38
  elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur
 • Telefoon: 030 253 6285
  elke werkdag van 11.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.00 uur

Vermeld altijd je studentnummer en opleiding!

Sluitingsdagen

We zijn gesloten op de volgende (feest)dagen: 27 april, 5 mei, 21 en 22 mei en 1 juni.

Afspraak met de studieadviseur

Afspraken met de studieadviseur kun je alleen maken door ons te bellen.

Postadres

Drift 10, 3512 BS Utrecht

Telefoon

11.00 - 12.30 uur (ma t/m vr)
13.30 - 15.00 uur (ma t/m vr)

Balie

momenteel gesloten

Ben je benieuwd naar de arbeidsmarkt of wil je gecoacht worden om erachter te komen wat jouw kwaliteiten zijn voor je verdere loopbaan? SAMEN biedt je de kans om in contact te komen met een afgestudeerde TCS’er die zal fungeren als ‘alumnicoach’. Heb je interesse? Mail dan naar Samen.GW@uu.nl.

Tips in tijden van Corona

We hebben enkele tips voor je op een rij gezet die van pas kunnen komen in deze tijden. Lees meer over geldzaken, hoe je fysiek en mentaal fit blijft, hoe je kunt studeren vanuit huis, etc.

Tips in tijden van Corona.

 

Opleidingsoverstijgend

De universiteit heeft ook begeleiders voor opleidingsoverstijgende vragen. Bijvoorbeeld als je door bijzondere omstandigheden studievertraging oploopt en dit niet meer kunt oplossen door een aanpassing in het studieprogramma, of als je door psychische problemen niet goed kunt studeren. In het overzicht hieronder staan de begeleiders die je kunt benaderen.

Zie ook de studeertips en tools en trainingen die je verder kunnen helpen.

Bij Studentenservice kun je terecht voor informatie over studeren en het studentenleven, zoals informatie over aanmelding en inschrijving, collegegeld, studiefinanciering, bestuursbeurzen, arbeidsmarktoriëntatie, studentenorganisaties en studeren in het buitenland.

In verband met de aangescherpte adviezen van de overheid en de gezondheidsraad rondom het Coronavirus willen de studentendecanen graag hun verantwoordelijk nemen t.a.v. de gezondheid van onze studenten. Het college van bestuur heeft besloten de komende weken geen face-to-face gesprekken meer te houden.

Wat betekent dit voor jou?

Geplande individuele afspraken zullen, voor zover mogelijk, telefonisch of via beeldbellen worden gedaan.

Heb je de komende weken een afspraak met één van de studentendecanen, willen wij je verzoeken niet naar het bestuursgebouw te komen, de studentendecaan zal telefonisch contact met je opnemen op de geplande tijd of je per mail benaderen om iets anders af te spreken.

Het merendeel van ons personeel zal vanuit huis werken, dit betekent dat je gebeld kunt worden zonder nummerherkenning.

We vragen om jullie begrip voor deze maatregelen.

Een studentendecaan begeleidt en adviseert studenten die door overmacht studievertraging oplopen of dreigen op te lopen. Bijvoorbeeld door een functiebeperking (handicap, (chronische) ziekte), bestuurswerk, topsport of bijzondere familieomstandigheden. Je kunt bij de studentendecaan terecht voor financiële of juridische vragen over wettelijke of universitaire regelingen. Via Studentenservice kun je telefonisch of aan de balie een afspraak maken.

Studentenpsychologen helpen je bij het oplossen van persoonlijke en studiegerelateerde problemen die je studievoortgang in de weg staan. Lees de tips en tools die je alvast verder kunnen helpen of maak een afspraak bij een studentenpsycholoog.

De Universiteit Utrecht vindt een veilig sociaal klimaat voor alle studenten en medewerkers belangrijk. We behandelen elkaar met respect. Toch kan het gebeuren dat studenten of medewerkers op een voor hen ongewenste manier worden benaderd. Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: ‘Alles in de omgang en communicatie wat als ongewenst/kwetsend wordt ervaren en tot gevolg heeft dat je je niet langer veilig voelt in de opleiding of in de privésfeer.’ Je kunt hierbij denken aan (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie.

De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag kun je inschakelen voor advies en ondersteuning. Ook kun je met de vertrouwenspersoon bespreken of je een bepaalde omgangsvorm wel of niet ‘normaal’ hoeft te vinden. Ze gaan vertrouwelijk met jouw ervaring/klacht om en delen het niet met derden zonder jouw expliciete toestemming.

Meer informatie.

Als je het niet eens bent met de manier waarop een medewerker of dienst van de universiteit zich tegenover jou heeft gedragen, dan kun je daar wat aan doen. 

Denk bij voorbeeld aan:

 • het niet nakomen van de programmering van het onderwijs of de tentamens;
 • het gedrag van een docent of een ander personeelslid;
 • gebrekkige of ontbrekende faciliteiten;
 • de manier waarop een brief is beantwoord.

Misschien kun je langs informele weg tot een oplossing te komen, door je probleem te bespreken met degene die het betreft. Of advies in te winnen van je studieadviseur of een studentendecaan.

Vind je dat er sprake is van een ernstige klacht, vind je het lastig om je klacht te bespreken of het is niet gelukt om je probleem informeel op te lossen? Dan kun je ook een formele klacht indienen.

Het Skills Lab brengt zo helder mogelijk in kaart wat er allemaal te vinden is aan:

 • trainingen
 • workshops
 • cursussen
 • individuele begeleiding
 • tools

Op het gebied van academische vaardigheden (beter en effectiever te studeren, onderzoeken of communiceren)

De career officers van Career Services helpen je bij het oriënteren op de arbeidsmarkt. Je kunt hier onder meer terecht voor loopbaantrainingen, een review van je sollicitatiebrief of CV of een individueel adviesgesprek.

Twijfel je over de gekozen bacheloropleiding? De studieloopbaanadviseur geeft workshops herorientatie studiekeuze. Heb je moeite met het kiezen van een master, dan is er de workshop Kiezen voor master en loopbaan.

Het Platform Onbeperkt Studeren is een platform voor en door studenten met een functiebeperking. Naast inspraak in het beleid en het geven van voorlichting, begeleiden ze studenten met een functiebeperking zoals dyslexie, AD(H)D, autisme etc. Wil jij meer weten of heb je behoefte aan extra ondersteuning of begeleiding voor bij je studie of buiten je studie zoals wonen, werken en uitgaan? Wellicht is een buddy wel iets voor jou. Kijk op: https://students.uu.nl/onbeperktstuderen