Meer uitdaging en honours

Ben je op zoek naar meer uitdaging in je studie? Dan zijn er allerlei mogelijkheden om iets extra’s te doen. Heb je hulp nodig of wil je je planning bespreken? Ga dan naar je studieadviseur.

Een overzicht van de mogelijkheden:

Honoursprogramma

Honoursonderwijs is interessant als je op zoek bent naar academische verdieping in je eigen opleiding, interdisciplinaire verbreding binnen de faculteit, of juist naar verbreding buiten de grenzen van je vakgebied.

Je kunt kiezen uit 2 soorten programma’s:

Tweede bachelor

In de loop van je 1e jaar kun je in overleg met je tutor en studieadviseur ervoor kiezen om naast de bacheloropleiding die je al doet, nog een andere bachelor te doen. Beide bacheloropleidingen kun je meestal binnen 4 jaar afronden en leiden tot twee volwaardige bachelordiploma’s. Je studieplanning is hierbij altijd maatwerk, deze stel je samen met je studieadviseur op.

Tweede minor

Een minor is een samenhangend pakket van 4 cursussen (30 EC) in een bepaald vakgebied. Vaak is een minor een handige voorbereiding of zelfs een ingangseis voor een masterprogramma. Als TCS-student kun je een minor als keuzepakket opnemen in je hoofdrichting. Een tweede minor komt dan in je vrije ruimte (profilering).

Binnen onze faculteit zijn er heel veel opleidingsspecifieke en interdisciplinaire minoren. Binnen het universitaire minoraanbod zijn bijvoorbeeld de minor Entrepeneurship en de minor Bestuurs- en organisatiewetenschap interessant voor studenten Geesteswetenschappen.

Extra stage

Een stage is heel handig voor het opdoen van werkervaring. En het kan je helpen bij het vinden van een baan. Overleg eventueel met je studieadviseur om te zien hoe je een stage kunt inpassen in je studieprogramma, als je als verplichting al naar het buitenland bent geweest.

Studeren in het buitenland (extra)

De UU daagt je uit je grenzen te verleggen. Er zijn heel veel mogelijkheden voor als je een tijdje naar het buitenland wilt. En het leuke is: het is vaak een mooie en onvergetelijke tijd, staat sterk op je CV én is goed voor je persoonlijke ontwikkeling! Binnen TCS is het mogelijk om ook nog naar het buitenland als je al stage hebt gelopen. Denk dan wel goed na over je studieplanning.

Extra cursussen

In de Cursusplanner kun je het cursusaanbod van alle opleidingen binnen de UU bekijken of je kunt zoeken binnen de keuzecursussen van Geesteswetenschappen. Denk bijvoorbeeld aan de cursus Kennis voor de Samenleving.

Extracurriculaire trainingen

Bij het Skill’s Lab en Career Services kun je allerlei cursussen, workshops, enzovoort volgen waarmee je kunt werken aan je (academische) vaardigheden en je kunt voorbereiden op je loopbaan.

Meer uitdaging naast je studie

Ook naast je studie kun je allerlei dingen ondernemen om jezelf uit te dagen. Wat voorbeelden:

Meer info