Examencommissie

Examencommissie

  • vacature (voorzitter)
  • Hestia Bavelaar
  • Nies Kraan
  • Nico Landman
  • Joep Schenk
  • vacature (lid vanuit Geo/Beta)

De examencommissie wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Max de Kruiff.

Contact examencommissie

Examencommissie
Betreft: <naam opleiding>
Drift 10
3512 BS UTRECHT
Studiepunt.GW@uu.nl