NIEUW IN 2017-2018!

Doel en inhoud minor

Iedereen heeft wel een mening over wat goed onderwijs is of zou moeten zijn. We zijn immers allemaal ervaringsdeskundige. Iedereen heeft zo ook een mening over taal en goed taalgebruik. Ook daarin zijn we allemaal ervaringsdeskundige, niet alleen wat onze moedertaal betreft, maar ook in de vreemde talen waarmee we in ieder geval op school in aanraking kwamen. Combineer deze twee domeinen en je kunt uitrekenen hoe lastig het is om opvattingen in de algehele (maatschappelijke) discussie over talenonderwijs te beschouwen vanuit een wetenschappelijk gefundeerd kader. D.w.z. een kader dat inzichten betrekt vanuit de onderwijskunde en de psychologie aan de ene kant, en de studie van taal, cultuur en communicatie aan de andere kant. Dat gefundeerde kader dat is het domein van de taalonderwijskunde. Het doel van deze minor “Talen en Educatie” is precies dat: de student vertrouwd te maken met concepten, ideeën, theorieën en inzichten uit de beide domeinen van wetenschappelijk onderzoek, deze bij elkaar te brengen door het bestuderen van vraagstukken in de vigerende maatschappelijke en wetenschappelijke discussies, en instrumenten aan te reiken waarmee de student een gefundeerd oordeel kan vormen in de discussie over wat goed talenonderwijs is en hoe dat bereikt kan worden.

Bachelorstudenten Duits, Engels, Frans, Nederlands en Spaans kunnen deze minor eventueel combineren met de Educatieve minor Alfa. De twee minors vullen elkaar goed aan, er is ook geen overlap in de cursussen. Maar de minor Talen en Educatie vormt ook een afgerond programma op zichzelf.

Cursussen

De minor begint met een inleiding onderwijswetenschappen waarin de bachelorstudent X-se taal en cultuur kennismaakt met de theorieën van onderwijskundig onderzoek, en onderwijskundige vraagstukken die ook relevant zijn voor actuele onderwijsdiscussies.

In blokken 2 en 3 spitst de minor zich toe op de taalonderwijskunde en het gebruik van ICT in het onderwijs van moderne vreemde talen.

De minor wordt in blok 4 afgesloten met een cursus waarin educatie en training vanuit een internationaal perspectief worden bekeken, met o.a. ook aandacht voor internationale organisaties die een rol spelen bij onderwijsbeleid op verschillende niveaus.

Studieprogramma

De minor Talen en educatie bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).

Blok 1

200300179

Inleiding Onderwijswetenschappen

Niveau 1

7,5 EC

Blok 2

TL2V17003

Tlc-Taalonderwijskunde

Niveau 2

7,5 EC

Blok 3

TL2V17004

Tlc-Taaleducatie en ICT in de moderne wereld

Niveau 2

7,5 EC

 

Blok 4

201700026

International perspectives on Education

Niveau 2

7,5 EC

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor kunnen ingangseisen gelden. Zie hiervoor de Universitaire Onderwijscatalogus.

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.