Doel en inhoud minor

Iedereen heeft wel een mening over wat goed onderwijs is of zou moeten zijn. We zijn immers allemaal ervaringsdeskundige. Iedereen heeft zo ook een mening over taal en goed taalgebruik. Ook daarin zijn we allemaal ervaringsdeskundige, niet alleen wat onze moedertaal betreft, maar ook in de vreemde talen waarmee we in ieder geval op school in aanraking kwamen. Combineer deze twee domeinen en je kunt uitrekenen hoe lastig het is om opvattingen in de algehele (maatschappelijke) discussie over talenonderwijs te beschouwen vanuit een wetenschappelijk gefundeerd kader. D.w.z. een kader dat inzichten betrekt vanuit de onderwijskunde en de psychologie aan de ene kant, en de studie van taal, cultuur en communicatie aan de andere kant. Dat gefundeerde kader dat is het domein van de taalonderwijskunde. Het doel van deze minor “Talen en Educatie” is precies dat: de student vertrouwd te maken met concepten, ideeën, theorieën en inzichten uit de beide domeinen van wetenschappelijk onderzoek, deze bij elkaar te brengen door het bestuderen van vraagstukken in de vigerende maatschappelijke en wetenschappelijke discussies, en instrumenten aan te reiken, waarmee de student een gefundeerd oordeel kan vormen in de discussie over wat goed talenonderwijs is en hoe dat bereikt kan worden.

Deze minor kun je eventueel combineren met de Educatieve minor Alfa. Ze vullen elkaar goed aan. De minor Talen en Educatie vormt ook een afgerond programma op zichzelf.

Voorbereiding master

Deze minor is een goede voorbereiding op de volgende masters:

Studieprogramma

De minor Talen en educatie bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen en of er voorrangsregels zijn.

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor kunnen ingangseisen gelden. Zie hiervoor informatie die bij de cursusbeschrijving in de Cursusplanner staat onder het kopje Ingangseisen en voorkennis.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Als student van de Universiteit Utrecht moet je voor de minor als geheel en de bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen. 

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een Bewijs Betaald Collegegeld van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 31 mei t/m maandag 14 juni om 12:00 uur)  van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.