Binnen je profileringsruimte kies je onderdelen met een totale studielast van 60 EC, waarvan minimaal 15 EC op niveau 2 of 3 (verdiepend/gevorderd). Je kunt de profileringsruimte gebruiken om je te verdiepen in een ander vakgebied, of ter voorbereiding op het masterprogramma dat je wilt gaan volgen.

Je profileringsruimte bestaat uit:

Minor

Je kunt een minor kiezen als profileringspakket van 30 EC. Een minor is een pakket van 4 cursussen. Een minor is handig als voorbereiding op een bepaalde master. Ga je in het buitenland studeren? Dan kun je de cursussen die je in het buitenland volgt laten meetellen als verplichte UU-minor, nadat je daarvoor goedkeuring hebt gekregen van de Examencommissie. 

Inschrijven minor

Je moet je bij de UU altijd inschrijven voor zowel de minor als geheel als de losse cursussen. 

Vrije cursussen

In je vrije ruimte kun je kiezen uit allerlei soorten cursussen:

 • cursussen binnen je major (bijvoorbeeld uit een ander verdiepingspakket)
 • cursussen buiten je major uit het aanbod keuzecursussen Bachelor van de faculteit GW of uit het hele cursusaanbod van de UU
 • cursussen van een andere onderwijsinstelling
 • cursussen die je nodig hebt om toegelaten te worden tot een master

Kies je ervoor om een semester te studeren in het buitenland? Dan kunnen de buitenlandse cursussen meetellen als profileringspakket of worden opgenomen in het vrije keuzedeel van je studieprogramma. Hiervoor is altijd goedkeuring van de examencommissie nodig.

Bij de UU kun je kiezen uit meer dan 100 verschillende minoren. Een minor is een samenhangend pakket van 4 cursussen, die bij een ander vakgebied horen dan je major. Je kiest een minor

Ga je in het buitenland studeren? Dan kun je de cursussen die je in het buitenland volgt laten meetellen als verplichte UU-minor, nadat je daarvoor goedkeuring hebt gekregen van de Examencommissie. 

Inschrijven minor

Je moet je altijd in Osiris inschrijven voor een minor en de bijbehorende cursussen. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode. Je schrijft je apart in voor zowel de minor als voor de afzonderlijke cursussen van die minor. Voor specifieke informatie over inschrijven: ga naar de minor die je wilt volgen en kijk bij 'Aanmelden en inschrijven'.

Cursus met voorrangsregels

Als er bij de minor een cursus met voorrangsregels zit, moet je je voor deze cursus én voor de hele minor inschrijven in de eerste week van de cursusinschrijvingsperiode . Een week voor het begin van de cursusinschrijfperiode staat een overzicht van de cursussen met voorrangsregels op de website.

Studievoortgangsoverzicht

Als je alle cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan komt de minor op je Studievoortgangsoverzicht.

Vrije cursussen

Je kunt kiezen uit de volgende cursussen:

Denk ook eens aan het leren van een nieuwe taal. Het geeft toegang tot primaire en secundaire bronnen waartoe je eerder geen toegang had. Bijvoorbeeld naast de gangbare (school)talen: Italiaans, Modern of oud Grieks/Latijn, Arabisch of Turks.

Alle minoren/cursussen van Taalwetenschap zijn relevant voor de talenopleidingen, voor University College, de opleiding Taal- en cultuurstudies en de opleiding Liberal Arts and Sciences (TLC, Geesteswetenschappen).

 • ALPO: minor Taalontwikkeling, Taalontwikkeling, Taalverwerving en taalstructuur, Psychologie van taal, Meertaligheid
 • Algemene sociale wetenschappen: minor Taalontwikkeling, Taalverwerving en taalstructuur, Taalontwikkeling, Sociolinguïstiek, Talen in contact, Meertaligheid, Variatie en verandering
 • Communicatie- en Informatiewetenschappen: minor Taalwetenschap, Taalbetekenis en taalgebruik, Semantiek en Pragmatiek, Spreken en Verstaan, Melodie en ritme in talen, Digitale tools en methoden, Van taal naar Theorie, Taalvergelijking
 • Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie: Meertaligheid, Variatie en verandering, Talen in contact, Sociolinguïstiek
 • Informatiekunde: minor Taalwetenschap
 • Kunstmatige intelligentie: minor Taalontwikkeling, Experimentele psycholinguïstiek, Taalverwerving en taalstructuur, Taalontwikkeling, Psychologie van taal, Meertaligheid, Spreken en Verstaan, Melodie en ritme in talen, Taalvergelijking
 • Literatuurwetenschap: Taalbetekenis en taalgebruik, Semantiek en Pragmatiek, Woorden
 • Media en cultuur: minor Taalwetenschap, Talen in contact, Meertaligheid, Variatie en verandering, Taalbetekenis en taalgebruik, Semantiek en Pragmatiek, Spreken en Verstaan, Melodie en ritme in talen
 • Onderwijswetenschappen: minor Taalwetenschap, minor Taalontwikkeling, Taalverwerving en taalstructuur, Taalontwikkeling, Psychologie van taal, Meertaligheid, Van taal naar theorie
 • Pedagogische wetenschappen: minor Logopediewetenschap, minor Taalontwikkeling, Psychologie van taal, Experimentele psycholinguïstiek, Taalverwerving en taalstructuur, Taalontwikkeling, Meertaligheid, Van taal naar theorie
 • Psychologie: minor Logopediewetenschap, minor Taalontwikkeling, Psychologie van taal, Experimentele psycholinguïstiek, Taalverwerving en taalstructuur, Taalontwikkeling, Van taal naar theorie
 • Sociologie: minor Taalontwikkeling, Taalverwerving en taalstructuur, Taalontwikkeling, Sociolinguïstiek, Talen in contact, Meertaligheid, Variatie en verandering