Inhoud minor

De minor Taalwetenschap biedt een brede introductie in de wijze waarop mensen taal in het brein genereren en begrijpen, hoe we taal leren en hoe we taal gebruiken. Directe menselijke communicatie gaat van oudsher via het gesproken woord, dus het is belangrijk te weten hoe woorden en zinnen verklankt worden en hoe we dat geluidsignaal kunnen verstaan. Natuurlijk is taal zelf betekenisvol. Hoe komt die betekenis tot stand? Hoe komt het dat taal je emoties of je herkomst kan verraden? Hoe wordt taal door sociale interactie beïnvloed? En wat is de relatie tussen taalvariatie en identiteit? We verkennen in deze minor al deze de verschillende functies van taal.

Doel

De minor Taalwetenschap behandelt taal vanuit de oorsprong in het brein, langs theoretische concepten rond betekenis, naar de uitingsvormen in gesproken vorm, de maatschappelijk rol van taal en de sociale invloeden op taal. De minor beoogt de student daarmee een breed beeld te geven van de fundamentele eigenschappen van taal, zowel intrinsiek als maatschappelijk. Ook komt de student in aanraking met het onderzoekkarakter van de taalwetenschap, en de academische, analytische en methodologische vaardigheden waarmee dat gepaard gaat.

studieprogramma

De minor Taalwetenschap bestaat uit vier verplichte cursussen. De minor is qua studeerbaarheid flexibel: de geprefereerde volgorde is van periode 1 – 4, maar instroom in periode 3 is in beginsel ook mogelijk.

Blok 1

TW1V13002

Psychologie van taal

Niveau 1

7,5 EC

Blok 2

TW2V13001

Language Meaning and Language Use

Niveau 2

7,5 EC

Blok 3

TW1V13003

Sociolinguïstiek

Niveau 1

7,5 EC

LET OP: de student Engels die het verdiepingspakket “The Social Life of English” gekozen heeft en deze minor volgt, dient voor Sociolinguïstiek (TW1V13003) een andere cursus te kiezen. Neem contact op met de studieadviseur.

 

Blok 4

TW2V13003

Phonetics

Niveau 2

7,5 EC

Ingangseisen

Voor de cursussen die deel uitmaken van deze minor kunnen bepaalde ingangseisen gelden. Raadpleeg hiervoor de cursusbeschrijvingen in de Universitaire Onderwijscatalogus.

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 28 mei t/m maandag 4 juni 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 1 en 2 2018-2019.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier (doc) gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Het formulier kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 28 mei t/m maandag 4 juni 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 1 en 2 2018-2019.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Drift 10, 3512 BS Utrecht
(030) 253 6285
studiepunt.gw@uu.nl

Voor korte vragen zijn wij ook via WhatsApp bereikbaar op: 06 41084538 (let op: dit nummer is alleen bedoeld voor WhatsApp) Op maandag t/m vrijdag krijg je tussen 9.00u - 17.00u zo snel mogelijk een antwoord.

Vermeld bij correspondentie altijd je studentnummer en opleiding!

Telefoon

maandag t/m vrijdag: 11.00 - 12.30 uur / 13.00 - 15.00 uur

Balie

maandag t/m vrijdag: 11.00 - 15.00 uur

 

Waarvoor ga je naar het Studiepunt Geesteswetenschappen?

 • voor studie-inhoudelijke zaken:
  • cursusinschrijving
  • roosters
  • registratie studieresultaten (OSIRIS)
  • studievoortgangoverzicht (SVO)
  • stages
  • studeren in het buitenland
  • en afstuderen
 • om een afspraak maken met
  • de studieadviseur
  • de stagecoördinator
  • en coördinator buitenland
 • voor het waarmerken van diploma's en cijferlijsten
 • om een verzoek tot vrijstelling of goedkeuring van cursussen in te dienen