Inhoud minor

Taal is een enorm complex verschijnsel. Dat maakt het bestuderen van hoe een taal eigenlijk geleerd wordt zo’n fascinerende onderneming. In zijn alledaagsheid stelt het de wetenschap voor uitdagende vragen. Hoe kan het dat mensen in staat zijn de taal of talen waarmee zij als kind opgroeien in zo’n korte tijd te doorgronden en deze te gebruiken op een heel creatieve en natuurlijke, haast speelse, manier? Waarom zien we dat gemak en die speelsheid afnemen wanneer diezelfde mensen in een latere fase nog een andere, vreemde taal proberen te leren?

De wetenschappelijke uitdaging is uit te vogelen welke cognitieve, biologische en omgevingsfactoren verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van menselijke talige kennis, zowel bij de eerste taal (de moedertaal) als later bij een tweede of vreemde taal. En hoe zit het precies bij vroege twee- or meertalige ontwikkeling?  Wat gebeurt bij een stoornis in de taalontwikkeling? Kunnen we dan vaststellen of deze stoornis specifiek talig is, of speelt zij in meerdere domeinen van kennisontwikkeling? Wat leert ons dit over het verband tussen taal en cognitie in het algemeen?

Wat is rol van sociale cognitie in taalontwikkeling? Wat is het verband tussen taalontwikkeling en de ontwikkeling van identiteit? Wat is de relatie met de ontwikkeling van morele en sociale vaardigheden, en ook hier, wat gebeurt er precies als er hier sprake is van een stoornis in een van deze deelgebieden?

Dit soort vragen komt aan bod in een viertal cursussen: over moedertaalontwikkeling, tweede-taalontwikkeling, taal in het bredere domein van cognitieve ontwikkeling en ontwikkelingsstoornissen, en taalontwikkeling in sociaal perspectief.

Doel

Als je belangstelling hebt voor taal of communicatie, of je bent geïnteresseerd in cognitie, gedrag of ontwikkeling in het algemeen, dan biedt deze minor je de mogelijkheid om je kennis en inzicht hierin te verbreden en te verdiepen door nadere bestudering van een uniek menselijke eigenschap.

In deze minor verwerf je kennis van de belangrijkste ideeën en vraagstukken in het taalontwikkelingsonderzoek (eerste en tweede taal) en ontwikkel je inzicht rond de vraag welke cognitieve, sociale en biologische factoren bij de verschillende taalontwikkelingsprocessen een rol spelen. Op gevorderd en verdiepend niveau worden kennis en enige ervaring met passende onderzoeksmethoden ingezet bij de formulering en beantwoording van wetenschappelijke vragen op de verschillende terreinen van ontwikkelingsonderzoek: eerste en tweede taalverwerving, taal en cognitie, taalstoornissen én taal in sociale context .

Voorbereiding master

Deze minor is een goede voorbereiding op de volgende masters:

Studieprogramma

De minor Taalontwikkeling bestaat uit vier verplichte cursussen.

LET OP:

  • Ben je student Taalwetenschap/Linguistics, dan moet je in plaats van Eerste Taalontwikkeling (TL2V14103) één van de volgende twee cursussen kiezen: Taalsysteem en taaldiversiteit (NE2V13002, niveau 2) of Foundations of English Linguistics (EN2V17002, niveau 2). Neem contact op met de Examencommissie van je opleiding.
  • Ben je student English Language and Culture, dan moet je in plaats van Tweede Taalontwikkeling (TL2V14104) één van de volgende twee cursussen kiezen: Taalsysteem en taaldiversiteit (NE2V13002, niveau 2) of Linguistic invariance (TW3V17001, niveau 3). Neem contact op met de Examencommissie van je opleiding.

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen en of er voorrangsregels zijn.

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor kunnen ingangseisen gelden. Zie hiervoor informatie die bij de cursusbeschrijving in de Cursusplanner staat onder het kopje Ingangseisen en voorkennis.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Als student van de Universiteit Utrecht moet je voor de minor als geheel en de bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen. 

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een Bewijs Betaald Collegegeld van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 31 mei t/m maandag 14 juni om 12:00 uur)  van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.