Vrije ruimte & minor

In je profileringsruimte (vrije ruimte) kies je onderdelen met een minimale studielast van 45 EC, waarvan minimaal 15 EC op niveau 2 of 3. Je kunt je profileringsruimte gebruiken om je te verdiepen in een ander vakgebied, of ter voorbereiding op het masterprogramma dat je wilt gaan volgen. 

Er mag geen inhoudelijke overlap zijn tussen je profileringsruimte en de rest van je programma. Je kunt voor je profileringsruimte kiezen uit:

  • een minor binnen de UU.
  • een minor buiten de UU (zoals een journalistieke minor)
    In dit geval moet je vooraf toestemming van de examencommissie vragen.
  • honoursonderwijs
  • extra cursussen uit je hoofdrichting
  • verder met je taal uit blok 1 of 2 of een nieuwe taal
  • een uitgebreid studieverblijf in het buitenland
  • een uitgebreide stage (bovenop de verplichte 7,5 EC uit je major)
  • overige vrije cursussen

Stage of buitenland in je vrije ruimte

In je major moet je verplicht 7,5 EC besteden aan een stage of cursussen in het buitenland. Wil je langer stage lopen of naar het buitenland? Dan kun je de rest van je punten inzetten in je profileringsruimte. Hiervoor heb je goedkeuring nodig van de examencommissie.

Minor

Een minor is niet verplicht bij TCS. Een minor die je als kernpakket of als keuzepakket binnen je hoofdrichting volgt, komt niet op je diplomasupplement te staan als losse exameneis. Mocht de minor een ingangseis zijn voor bepaalde master, dan zijn de cursussen die je gevolgd hebt van belang en niet de minor zelf.

Vrije cursussen

Je kunt kiezen uit: